Розділи

загрузка...
Інвестування - Пересада А.А.
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ; 1.1. Основні засади та проблеми інвестування; 1.1.1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ; 1.1. Основні засади та проблеми інвестування; 1.1.1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ; 1.1. Основні засади та проблеми інвестування; 1.1.1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою; Інвестування - Пересада А.А.

1.1.2. Інвестиційний ринок та його інфраструктура; Інвестування - Пересада А.А.

1.1.4. Шляхи активізації інвестування; Інвестування - Пересада А.А.

1.2. Форми інвестування; 1.2.1. Фінансові інвестиції; 1.2.1.1. Особливості фінансових інвестицій; Інвестування - Пересада А.А.

1.2. Форми інвестування; 1.2.1. Фінансові інвестиції; 1.2.1.1. Особливості фінансових інвестицій; Інвестування - Пересада А.А.

1.2. Форми інвестування; 1.2.1. Фінансові інвестиції; 1.2.1.1. Особливості фінансових інвестицій; Інвестування - Пересада А.А.

1.2.1.2. Особливості фондового ринку України; Інвестування - Пересада А.А.

1.2.1.3. Характеристика цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку України; Інвестування - Пересада А.А.

1.2.2. Інвестиції у виробничі фонди; Інвестування - Пересада А.А.

1.2.3. Іноземні інвестиції; Інвестування - Пересада А.А.

1.2.4. Інтелектуальні інвестиції; Інвестування - Пересада А.А.

1.2.5. Інноваційна форма інвестицій; Інвестування - Пересада А.А.

1.3. Суб’єкти інвестиційної діяльності; 1.3.1. Держава як суб’єкт інвестування; Інвестування - Пересада А.А.

1.3. Суб’єкти інвестиційної діяльності; 1.3.1. Держава як суб’єкт інвестування; Інвестування - Пересада А.А.

1.3.2. Індивідуальні та інституційні інвестори; Інвестування - Пересада А.А.

1.3.3. Функціональні учасники інвестиційного процесу; Інвестування - Пересада А.А.

1.4. Напрями та об’єкти інвестування; 1.4.1. Мотивація інвестиційної діяльності; Інвестування - Пересада А.А.

1.4. Напрями та об’єкти інвестування; 1.4.1. Мотивація інвестиційної діяльності; Інвестування - Пересада А.А.

1.4.2. Поняття про інвестиційний проект; Інвестування - Пересада А.А.

1.4.3. Типи проектного фінансування; Інвестування - Пересада А.А.

1.4.4. Теорія інвестиційного портфеля; Інвестування - Пересада А.А.

1.5. Практикум. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту; 1.6. Основна термінологія; 1.7. Література; Інвестування - Пересада А.А.

1.5. Практикум. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту; 1.6. Основна термінологія; 1.7. Література; Інвестування - Пересада А.А.

1.5. Практикум. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту; 1.6. Основна термінологія; 1.7. Література; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ; 2.1. Інвестиційні ризики; 2.1.1. Концепція і вимірювання ризиків; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ; 2.1. Інвестиційні ризики; 2.1.1. Концепція і вимірювання ризиків; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ; 2.1. Інвестиційні ризики; 2.1.1. Концепція і вимірювання ризиків; Інвестування - Пересада А.А.

2.1.2. Види ризиків; Інвестування - Пересада А.А.

2.1.3. Заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення; Інвестування - Пересада А.А.

2.2. Фінансове забезпечення; 2.2.1. Фінансові ресурси інвестування; Інвестування - Пересада А.А.

2.2. Фінансове забезпечення; 2.2.1. Фінансові ресурси інвестування; Інвестування - Пересада А.А.

2.2.2. Способи залучення капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

2.2.3. Структуризація капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

2.3. Передінвестиційні дослідження; 2.3.1. Інвестиційна стратегія; Інвестування - Пересада А.А.

2.3. Передінвестиційні дослідження; 2.3.1. Інвестиційна стратегія; Інвестування - Пересада А.А.

2.3.2. Оцінювання ефективності інвестицій; Інвестування - Пересада А.А.

2.3.3. Визначення життєвого циклу проекту; Інвестування - Пересада А.А.

2.3.4. Визначення потреби в інвестиціях та вартості капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

2.3.5. Оцінка умов розміщення об’єктів інвестування; Інвестування - Пересада А.А.

2.3.6. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту; Інвестування - Пересада А.А.

2.4. Основна термінологія; 2.5. Література; Інвестування - Пересада А.А.

2.4. Основна термінологія; 2.5. Література; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 3. БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ; 3.1. Процес інвестування капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 3. БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ; 3.1. Процес інвестування капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

3.1.1. Інвестиційні можливості; Інвестування - Пересада А.А.

3.1.2. Стратегічні міркування; Інвестування - Пересада А.А.

3.1.3. Оцінка; Інвестування - Пересада А.А.

3.1.4. Затвердження; Інвестування - Пересада А.А.

3.1.5. Проектний контроль; Інвестування - Пересада А.А.

3.1.6. Постаудит; Цілі постаудиту; Інвестування - Пересада А.А.

3.1.6. Постаудит; Цілі постаудиту; Інвестування - Пересада А.А.

Програма постаудиту; Інвестування - Пересада А.А.

3.2. Оцінка грошових потоків за проектом; Інвестування - Пересада А.А.

3.2.1. Відмінність між балансовим прибутком і грошовим потоком; Інвестування - Пересада А.А.

3.2.2. Визначення грошових потоків з неопрацьованих первинних даних; Інвестування - Пересада А.А.

3.2.3. Визначення грошових потоків на основі прогнозних фінансових звітів; Інвестування - Пересада А.А.

3.2.4. Змінні грошові потоки; Інвестування - Пересада А.А.

3.2.5. Віднесення грошових потоків до інвестиційного проекту; Інвестування - Пересада А.А.

3.2.6. Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків; Інвестування - Пересада А.А.

3.3. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів; Інвестування - Пересада А.А.

3.3.1. Чиста теперішня вартість; Інвестування - Пересада А.А.

3.3.2. Внутрішня норма дохідності; Інвестування - Пересада А.А.

3.3.3. Індекс прибутковості; Інвестування - Пересада А.А.

3.3.4. Період окупності; 3.3.5. Дисконтований період окупності; Інвестування - Пересада А.А.

3.3.4. Період окупності; 3.3.5. Дисконтований період окупності; Інвестування - Пересада А.А.

3.3.6. Дохідність залученого капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

3.3.7. Дохідність на акцію; Інвестування - Пересада А.А.

3.4. Вартість капіталу; 3.4.1. Визначення вартості капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

3.4. Вартість капіталу; 3.4.1. Визначення вартості капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

3.4.2. Індивідуальна вартість джерел капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

3.4.3. Гіринг і вартість капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

3.4.4. Вартість власного капіталу; Інвестування - Пересада А.А.

3.4.5. Вартість облігаційної позики; Інвестування - Пересада А.А.

3.5. Фінансове планування інвестицій; 3.5.1. Звіт про прибутки та збитки; Інвестування - Пересада А.А.

3.5. Фінансове планування інвестицій; 3.5.1. Звіт про прибутки та збитки; Інвестування - Пересада А.А.

3.5.2. Баланс; Інвестування - Пересада А.А.

3.5.3. План грошових потоків; Інвестування - Пересада А.А.

3.5.4. Формування звітних фінансових документів; Інвестування - Пересада А.А.

3.6. Практичні заняття і навчальні завдання; Інвестування - Пересада А.А.

3.7. Основна термінологія; 3.8. Література; Інвестування - Пересада А.А.

3.7. Основна термінологія; 3.8. Література; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ; 4.1. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ; 4.1. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу; Інвестування - Пересада А.А.

4.2. Індикативне планування інвестицій; Інвестування - Пересада А.А.

4.3. Бізнес-планування інвестиційного проекту; Інвестування - Пересада А.А.

4.4. Способи реалізації інвестиційних проектів; Інвестування - Пересада А.А.

4.5. Регулювання взаємодії учасників інвестування; Інвестування - Пересада А.А.

4.6. Тендерні угоди; Інвестування - Пересада А.А.

4.7. Практичні заняття і контрольні запитання; 4.8. Основна термінологія; 4.9. Література; Інвестування - Пересада А.А.

4.7. Практичні заняття і контрольні запитання; 4.8. Основна термінологія; 4.9. Література; Інвестування - Пересада А.А.

4.7. Практичні заняття і контрольні запитання; 4.8. Основна термінологія; 4.9. Література; Інвестування - Пересада А.А.

Додатки до розділу 4; Додаток 1; Інвестування - Пересада А.А.

Додатки до розділу 4; Додаток 1; Інвестування - Пересада А.А.

Додаток 2; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ; 5.1. Загальні положення проектування; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ; 5.1. Загальні положення проектування; Інвестування - Пересада А.А.

5.2. Ціноутворення в інвестиційній сфері; Інвестування - Пересада А.А.

5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти; Інвестування - Пересада А.А.

5.4. Інвесторські кошториси; Інвестування - Пересада А.А.

5.5. Практичні заняття і контрольні запитання; 5.6. Основна термінологія; 5.7. Література; Інвестування - Пересада А.А.

5.5. Практичні заняття і контрольні запитання; 5.6. Основна термінологія; 5.7. Література; Інвестування - Пересада А.А.

5.5. Практичні заняття і контрольні запитання; 5.6. Основна термінологія; 5.7. Література; Інвестування - Пересада А.А.

Додатки до розділу 5; Додаток 1 ; Інвестування - Пересада А.А.

Додатки до розділу 5; Додаток 1 ; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 6. КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ; 6.1. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу; Інвестування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 6. КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ; 6.1. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу; Інвестування - Пересада А.А.

6.2. Виконання будівельно-монтажних робіт; Інвестування - Пересада А.А.

6.3. Розрахунки в інвестиційній сфері; Інвестування - Пересада А.А.

6.4. Моніторинг інвестиційного процесу; Інвестування - Пересада А.А.

6.5. Введення в дію об’єктів інвестування; Інвестування - Пересада А.А.

6.6. Практичні заняття і контрольні запитання; 6.7. Основна термінологія; 6.8. Література; Інвестування - Пересада А.А.

6.6. Практичні заняття і контрольні запитання; 6.7. Основна термінологія; 6.8. Література; Інвестування - Пересада А.А.

6.6. Практичні заняття і контрольні запитання; 6.7. Основна термінологія; 6.8. Література; Інвестування - Пересада А.А.

Додатки до розділу 6; Додаток 1 ; Додаток 2 ; Інвестування - Пересада А.А.

Додатки до розділу 6; Додаток 1 ; Додаток 2 ; Інвестування - Пересада А.А.

Додатки до розділу 6; Додаток 1 ; Додаток 2 ; Інвестування - Пересада А.А.

Додаток 3; Інвестування - Пересада А.А.

Додаток 4; Додаток 5; Інвестування - Пересада А.А.

Додаток 4; Додаток 5; Інвестування - Пересада А.А.

Додаток 6; Інвестування - Пересада А.А.

Література до дисципліни; Інвестування - Пересада А.А.