Розділи

загрузка...
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
ВСТУП; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 1. Сутність Інвестиційного кредиту; 1.1. Поняття інвестиційного кредиту; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 1. Сутність Інвестиційного кредиту; 1.1. Поняття інвестиційного кредиту; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

1.2. Об’єкти інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

1.3. Суб’єкти (учасники) інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

1.4. Переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 2. Банківське і нвестиційне к редитування; 2.1. Принципи банківського інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 2. Банківське і нвестиційне к редитування; 2.1. Принципи банківського інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

2.2. Види банківського інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

2.3. Вибір об’єктів для банківського інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

2.4. Ціна інвестиційного кредиту та фактори, що її зумовлюють; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 3. Організація процесу банківського інвестиційного кредитування; 3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 3. Організація процесу банківського інвестиційного кредитування; 3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

3.2. Розгляд заявки на інвестиційне кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

3.3. Вивчення кредитоспроможності та фінансового стану позичальника; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

3.4. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

3.5. Розрахунок сум погашення заборгованості за інвестиційними позичками; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

3.6. Визначення строку користування інвестиційною позичкою; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

3.7. Кредитна угода (договір), його призначення, склад і порядок складання; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

3.8. Контроль (моніторинг) у процесі банківського інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 4. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів; 4.1. Експертиза документів обґрунтування інвестицій позичальника; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 4. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів; 4.1. Експертиза документів обґрунтування інвестицій позичальника; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

4.2. Експертиза інвестиційного проекту; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

1. Попередній розгляд та аналіз інвестиційного проекту; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

2. Поглиблений аналіз інвестиційного проекту; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

4.3. Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

4.4. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних проектів; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

4.5. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності; 1. Вплив інфляції на оцінку інвестицій.; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

4.5. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності; 1. Вплив інфляції на оцінку інвестицій.; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

2. Аналіз чутливості проекту; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

3. Аналіз беззбитковості; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

4. Аналіз еквівалента впевненості; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 5. Державне та споживче інвестиційне кредитування; 5.1. Зміст і характеристика державного інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 5. Державне та споживче інвестиційне кредитування; 5.1. Зміст і характеристика державного інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

5.2. Податкове інвестиційне кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

5.3. Характеристика споживчого інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

5.4. Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 6. Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості; 6.1. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 6. Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості; 6.1. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

6.2. Принципи оцінки об’єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

6.3. Методи оцінки об’єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

6.3.1. Метод валової ренти; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

6.3.2. Метод прямої капіталізації; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

6.3.3. Метод відшкодування інвестованого капіталу; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

6.4. Використання фінансового левереджу та методу інвестиційної групи при іпотечному кредитуванні; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

6.5. Традиційна техніка іпотечно-інвестиційного аналізу як методу оцінки нерухомості; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

6.6. Особливості оцінки землі при іпотечному кредитуванні; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 7. Лізинг; 7.1. Зміст, об’єкти та види лізингу; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 7. Лізинг; 7.1. Зміст, об’єкти та види лізингу; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

7.2. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційних проектів, його ознаки та організація; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

7.3. Учасники лізингових операцій, їх взаємовідносини та регулювання; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

7.4. Порядок визначення розміру лізингового платежу. Графік лізингових платежів, його зміст і порядок складання; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

7.5. Лізингові контракти, їх призначення, види та склад; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

7.6. Лізинг в Україні: стан і перспективи розвитку; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 8. Міжнародний інвестиційний кредит; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

8.1. Міжнародний інвестиційний кредит і його роль у розвитку економіки України; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

8.2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії уряду України; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Порядок розгляду пропозицій щодо надання Україні іноземних кредитів у межах міжнародних договорів; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Порядок розгляду пропозицій про залучення юридичними особами — резидентами іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Порядок надання гарантій або інших зобов’язань Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання юридичною особою — резидентом зобов’язань щодо повернення іноземних кредитів, погашення яких передбачається здійснювати із залученням коштів державного бюджету; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

8.3. Інвестиційне кредитування в Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

8.4. Інвестиційне кредитування в Україні Європейським банком реконструкції та розвитку; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Критерії відбору банків-учасників; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Вимоги ЄБРР до МСП-позичальників, проектів і позик.; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

8.5. Інвестиційне кредитування в Україні іншими фінансово-кредитними організаціями; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

8.6. Ефективність залучення іноземних інвестиційних позик; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 9. Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні; 9.1. Визначення проектних ризиків; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 9. Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні; 9.1. Визначення проектних ризиків; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

9.2. Оцінка проектів за методами аналізу ризику інвестицій; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

9.3. Визначення кредитних ризиків; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

9.4. Управління кредитними ризиками; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

9.5. Управління відсотковими ризиками; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

9.6. Заходи щодо зниження ризиків; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

ДОДАТКИ; Додаток 1; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

ДОДАТКИ; Додаток 1; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 2; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 3; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 4; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 5; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 6; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 7; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 8; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 9; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 10; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 11; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 12; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

ЛІТЕРАТУРА; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.