Розділи

загрузка...
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ; 1.1. Предмет фінансової статистики; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ; 1.1. Предмет фінансової статистики; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

1.2. Завдання фінансової статистики; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

1.3. Система показників фінансової статистики; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

1.4. Класифікація видів діяльності фінансового сектору; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

1.5. Організація фінансової статистики; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

2. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ; 2.1. Поняття державного бюджету і завдання статистики ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

2. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ; 2.1. Поняття державного бюджету і завдання статистики ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

2.2. Система показників статистики державного бюджету; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

2.3. Бюджетні класифікації; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

2.4. Основні методи статистики державного бюджету; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

2.5. Прогнозування державних операцій; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

2.6. Необхідність і сутність бюджетного обліку та звітності; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

3. СТАТИСТИКА СТРАХУВАННЯ ; 3.1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

3. СТАТИСТИКА СТРАХУВАННЯ ; 3.1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

3.2. Статистичні показники страхування; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

3.3. Статистичні показники фінансових результатів і платоспроможність страхових організацій; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

4. СТАТИСТИКА КРЕДИТУ; 4.1. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

4. СТАТИСТИКА КРЕДИТУ; 4.1. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

4.2. Статистичне вивчення обсягу, складу й динаміки кредитних вкладень і кредитних ресурсів; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

4.4. Статистичне вивчення зв’язку обіговості короткострокового кредиту із сукупною обіговістю обігових коштів; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

5. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ ; 5.1. Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

5. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ ; 5.1. Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

5.2. Основні показники статистики грошового обігу; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

5.3. Визначення загальної маси грошей в обігу; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

5.4. Показники швидкості обігу грошової маси; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

5.5. Прогнозування грошової маси; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

6. СТАТИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ; 6.1. Поняття і види цінних паперів. Завдання статистики цінних паперів ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

6. СТАТИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ; 6.1. Поняття і види цінних паперів. Завдання статистики цінних паперів ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

6.2. Показники статистики цінних паперів; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

6.3. Узагальнюючі показники цінних паперів; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

6.4. Джерела статистичних даних щодо цінних паперів; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

7. СТАТИСТИКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ; 7.1. Предмет і завдання статистики платіжного балансу; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

7. СТАТИСТИКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ; 7.1. Предмет і завдання статистики платіжного балансу; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

7.2. Статистика зовнішньої торгівлі; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

7.3. Структура, принципи побудови та основні категорії платіжного балансу; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

7.4. Статистичні методи аналізу платіжного балансу; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

7.5. Баланс міжнародної інвестиційної позиції; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

7.6. Статистика обмінних курсів; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

8. ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ; 8.1. Поняття та важливість фінансового програмування для макроекономічної політики; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

8. ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ; 8.1. Поняття та важливість фінансового програмування для макроекономічної політики; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

8.2. Складові фінансових програм; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

8.3. Взаємозв’язки між макроекономічними рахунками; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

8.4. Етапи економічного прогнозування; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

9. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ; 9.1. Цілі та методи статистичного аналізу фінансового стану підприємств ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

9. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ; 9.1. Цілі та методи статистичного аналізу фінансового стану підприємств ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

9.2. Аналіз прибутку та прибутковості; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

9.3. Фінансові коефіцієнти; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

9.4. Джерела статистичної інформації про фінансовий стан підприємств; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

10.СУТНІСТЬ ВІДСОТКІВ ; 10.1. Сутність відсотків і відсоткових ставок ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

10.СУТНІСТЬ ВІДСОТКІВ ; 10.1. Сутність відсотків і відсоткових ставок ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

10.2. Нарощення за простими відсотками; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

10.3. Дисконтування та облік за простими відсотками; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

10.4. Визначення тривалості позички і рівня відсоткових ставок; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

11. СКЛАДНІ ВІДСОТКИ ; 11.1. Нарахування складних річних відсотків; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

11. СКЛАДНІ ВІДСОТКИ ; 11.1. Нарахування складних річних відсотків; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

11.2. Номінальна та ефективна ставки відсотків; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

11.3. Облік (дисконтування) за складною ставкою відсотків; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

11.4. Операції зі складною обліковою ставкою; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

11.5. Порівняння інтенсивності процесів нарощення і дисконтування за різними відсотковими ставками; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

11.6. Визначення строку платежу і рівня відсоткових ставок; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

11.7. Нарощення відсотків та інфляція; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

12. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК; 12.1. Поняття еквівалентності відсоткових ставок ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

12. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК; 12.1. Поняття еквівалентності відсоткових ставок ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

12.2. Середні відсоткові ставки; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

12.3. Зміна умов контракту. Фінансова еквівалентність зобов’язань; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

13. ФІНАНСОВІ РЕНТИ; 13.1. Потоки платежів і фінансові ренти ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

13. ФІНАНСОВІ РЕНТИ; 13.1. Потоки платежів і фінансові ренти ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

13.2. Нарощена сума звичайної ренти; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

13.3. Сучасна величина звичайної ренти; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

13.4. Визначення параметрів фінансової ренти; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

13.5. Конверсія фінансових рент; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

14. ПЛАНУВАННЯ ПОГАШЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ; 14.1. Основні поняття при визначенні планів погашення довгострокових позичок ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

14. ПЛАНУВАННЯ ПОГАШЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ; 14.1. Основні поняття при визначенні планів погашення довгострокових позичок ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

14.2. Погашення позички одноразовими платежами; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

14.3. Погашення позичок методом рівних сум погашення основного боргу; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

14.4. Погашення позичок методом рівних термінових виплат; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

14.5. Погашення основного боргу методом змінних термінових виплат; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

15. ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ З ФІКСОВАНИМ ДОХОДОМ; 15.1. Поняття і класифікація облігацій; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

15. ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ З ФІКСОВАНИМ ДОХОДОМ; 15.1. Поняття і класифікація облігацій; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

15.2. Оцінка облігацій; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

15.3. Оцінка облігацій і податки; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

Література; Фінансова статистика - Шустіков А.А.