Розділи

загрузка...
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Вступ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання; 1.1. Капітал підприємства та його економічна сутність; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання; 1.1. Капітал підприємства та його економічна сутність; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.2. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.3. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.4. Організація фінансової діяльності підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.5. Форми фінансування підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.6. Критерії прийняття фінансових рішень; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.7. Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.7.1. Класична теорія фінансування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.7.2. Теорема іррелевантності; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.7.3. Теорія оптимізації портфеля інвестицій; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.7.4. Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.7.5. Неоінституційна теорія фінансування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

1.7.6. Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм; Тести і задачі; 2.1. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм; Тести і задачі; 2.1. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм; Тести і задачі; 2.1. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

2.2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

2.3. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

2.4. Особливості фінансової діяльності товариствз обмеженою відповідальністю; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

2.5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

2.6. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

2.7. Фінансова діяльність кооперативів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

2.8. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

2.9. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

2.10. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести і задачі ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 3. Формування власного капіталу підприємств; 3.1. Власний капітал, його функції та складові; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 3. Формування власного капіталу підприємств; 3.1. Власний капітал, його функції та складові; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.2. Статутний капіталі корпоративні права підприємства; 3.2.1. Номінальний капітал підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.2. Статутний капіталі корпоративні права підприємства; 3.2.1. Номінальний капітал підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.2.2. Привілейовані акції; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.2.3. Балансовий і ринковий курси акцій; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.4. Збільшення статутного капіталу підприємства; 3.4.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.4. Збільшення статутного капіталу підприємства; 3.4.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.4.2. Збільшення статутного капіталу ТОВ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.4.3. Методи та джерела збільшеннястатутного капіталу АТ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.4.4. Переважне право власників на придбання акцій (часток); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.4.5. Курс емісії корпоративних прав; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.4.6. Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.5. Зменшення статутного капіталу підприємств; 3.5.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.5. Зменшення статутного капіталу підприємств; 3.5.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.5.2. Зменшення статутного капіталу ТОВ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.5.3. Способи зменшення статутного капіталу АТ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.5.4. Санація балансу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

3.6. Звіт про власний капітал; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Додатки до розділу ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести і задачі ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств; 4.1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств; 4.1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

4.2. Самофінансування підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

4.2.1. Приховане самофінансування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

4.2.2. Тезаврація прибутку; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

4.3. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

4.4. Забезпечення наступних витрат i платежів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

4.5. Чистий грошовий потік (Cash-flow); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

4.6. Показники Cash-flow; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

4.7. Звіт про рух грошових коштів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Додатки до розділу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести і задачі ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 5. Дивідендна політика підприємств; 5.1. Зміст, значення та основнізавдання дивідендної політики; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 5. Дивідендна політика підприємств; 5.1. Зміст, значення та основнізавдання дивідендної політики; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

5.2. Теорії в галузі дивідендної політики; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

5.3. Фактори дивідендної політики; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

5.4. Порядок нарахування дивідендів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

5.5. Форми виплати дивідендів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

5.6. Інструменти дивідендної політики; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

5.7. Методи нарахування дивідендів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

5.8. Оподаткування дивідендів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

5.8.1. Оподаткування дивідендів, які отримують нерезиденти; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

5.9. Ефективність дивідендної політики; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести і задачі ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 6. Фінансування підприємствза рахунок позичкового капіталу; 6.1. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 6. Фінансування підприємствза рахунок позичкового капіталу; 6.1. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.2. Фінансові кредити; 6.2.1. Довгострокові та короткострокові банківські кредити; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.2. Фінансові кредити; 6.2.1. Довгострокові та короткострокові банківські кредити; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.2.2. Практична робота із залучення банківських кредитів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.2.3. Кредитоспроможність підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.2.4. Кредитне забезпечення; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.2.5. Кредит в іноземній валюті; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.3. Облігації підприємств; 6.3.1. Види облігацій та їх параметри; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.3. Облігації підприємств; 6.3.1. Види облігацій та їх параметри; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.3.2. Емісія облігацій; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.3.3. Погашення облігацій підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.3.4. Облігації з нульовим купоном (Zerobond); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.3.5. Конвертовані облігації; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.3.6. Варанти; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.4. Комерційні кредити; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

6.5. Факторинг; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести і задачі ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств; 7.1. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств; 7.1. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

7.2. Загальні передумови реорганізації; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

7.3. Укрупнення підприємства; 7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

7.3. Укрупнення підприємства; 7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

7.3.2. Злиття та приєднання; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

7.3.3. Поглинання (аквізиція); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

7.4. Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести і задачі ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 8. Фінансові інвестиції підприємств; 8.1. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 8. Фінансові інвестиції підприємств; 8.1. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

8.2. Довгострокові фінансові інвестиції; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

8.3. Поточні фінансові інвестиції; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

8.4. Оцінка доцільності фінансових інвестицій; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

8.4.1. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності; Метод дисконтування Cash-flow; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

8.4.1. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності; Метод дисконтування Cash-flow; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Метод ефективної ставки процента; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Ризик зміни процентних ставок і дюрація; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

8.4.2. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Фундаментальний аналіз акцій; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Технічний аналіз акцій; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

8.5. Відображення вартості фінансових інвестицій у звітності; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести і задачі ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 9. Оцінка вартості підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

9.1. Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

9.2. Вартість капіталу підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

9.3. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

9.3.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства; Метод дисконтування грошових потоків (Discounted Cash-flow = DCF); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

9.3.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства; Метод дисконтування грошових потоків (Discounted Cash-flow = DCF); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Метод капіталізації доходів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

9.3.2. Майновий (витратний) підхід; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

9.3.3. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

9.4. Практична робота з оцінки вартості підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести та аналітичні ситуації; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

10.1. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

10.2. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

10.3. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; 10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

10.3. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; 10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

10.3.2. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

10.3.3. Форфейтинг; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

10.4. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 11. Фінансовий контролінг; 11.1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 11. Фінансовий контролінг; 11.1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.2. Стратегічний фінансовий контролінг; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.3. Оперативний фінансовий контролінг; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.4. Координація як центральна функція контролінгу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.5. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.6. Система раннього попередження і реагування (СРПР); 11.6.1. Зміст, призначення та організація; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.6. Система раннього попередження і реагування (СРПР); 11.6.1. Зміст, призначення та організація; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.6.2. Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.7. Методи контролінгу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.7.1. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.7.2. Бенчмаркінг; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.7.3. Вартісний аналіз; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.7.4. Портфельний аналіз; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.7.5. АВС-аналіз; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.7.6. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.8. Методи фінансового прогнозування; 11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.8. Методи фінансового прогнозування; 11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.8.2. Каузальне прогнозування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

11.8.3. Методи екстраполяції; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести і задачі ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 12. Бюджетування на підприємстві; 12.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Розділ 12. Бюджетування на підприємстві; 12.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.2. Принципи бюджетування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.3. Способи бюджетування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.4. Система бюджетів на підприємстві; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.5. Визначення потреби підприємства в капіталі; 12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.5. Визначення потреби підприємства в капіталі; 12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.5.2. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.5.3. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.6. Правила фінансування підприємств; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.6.1. Золоте правило фінансування; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.6.2. Золоте правило балансу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.6.3. Правило вертикальної структури капіталу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.6.4. Ефект фінансового лівериджу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.7. Планування прибутків і збитків; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.8. Планування ліквідності; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.9. Планування показників балансу; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.10. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow); Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

12.11. Бюджетний контроль та аналіз відхилень; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Тести і задачі ; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Глосарій; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Література; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Додатки; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.