Розділи

загрузка...
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Вступ; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 1. Основи організації фінансів підприємств; 1.1. Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 1. Основи організації фінансів підприємств; 1.1. Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

1.2. Функції фінансів підприємств і їх характеристика; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

1.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

1.4. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

1.5. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

1.6. Управління фінансами підприємств; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 2. Грошові кошти і організація розрахунків на підприємствах; 2.1. Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 2. Грошові кошти і організація розрахунків на підприємствах; 2.1. Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.2. Економічний зміст, принципи організації та класифікації розрахунків; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.3. Поточні та інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та руху коштів на них; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.4. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.5. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.6. Розрахунки чеками; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.7. Розрахунки акредитивами; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.8. Розрахунки із застосуванням векселів; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.9. Інші форми безготівкових розрахунків; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.10. Розрахунки пластиковими картками; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

2.11. Санкції за порушення розрахунково-платіжної і касової дисципліни; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 3. Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст, розрахунок і розподіл; 3.1. Підприємство як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 3. Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст, розрахунок і розподіл; 3.1. Підприємство як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

3.2. Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення для розширення виро6ництва; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

3.3. Виторг, його планування і використання; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

3.4. Економічний зміст прибутку і рентабельності, їх роль в умовах розвитку підприємництва; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

3.5. Планування прибутку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

3.6. Розрахунок, розподіл і використання загального та чистого прибутку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 4. Оподаткування підприємств; 4.1. Сутність, призначення і функції податків; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 4. Оподаткування підприємств; 4.1. Сутність, призначення і функції податків; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.2. Поняття, що застосовуються в оподаткуванні; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.3. Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.4. Непрямі податки; 4.4.1. Податок на доддну вартість; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.4. Непрямі податки; 4.4.1. Податок на доддну вартість; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.4.2. Акцизний збір; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5. Прямі податки; 4.5.1. Оподаткування прибутку підприємств; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5. Прямі податки; 4.5.1. Оподаткування прибутку підприємств; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5.2. Оподаткування доходів фізичних осіб; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5.3. Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5.4. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5.5. Плата (податок) за землю; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5.6. Плата за воду; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5.7. Сплата єдиного податку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5.8. Фіксований сільськогосподарський податок; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.6. Місцеві податки і збори; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.6.1. Комунальний податок; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.6.2. Податок з реклами; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.6.3. Місцеві збори; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.6.4. Джерела і порядок погашення податкових зобов'язань платником податків; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 5. Оборотні активи підприємств ; 5.1. Сутність оборотних активів, їх склад та структура; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 5. Оборотні активи підприємств ; 5.1. Сутність оборотних активів, їх склад та структура; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.2. Організація оборотних активів та джерела Їх формування; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.3. Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4. Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами; 5.4.1. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на сировину, основні матеріали та напівфабрикати; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4. Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами; 5.4.1. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на сировину, основні матеріали та напівфабрикати; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4.2. Розрдхунок нормативу власних оборотних активів на запаси палива; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4.3. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на допоміжні матеріали; 5.4.4. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси тари; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4.3. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на допоміжні матеріали; 5.4.4. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси тари; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4.5. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запасні частини для ремонту; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4.6. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4.7. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на незавершене виробництво; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4.8. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси готової продукції; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.4.9. Розрахунок нормативу власних оборотних Активів на витрати майбутніх періодів; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.5. Розрахунок нормативу власних оборотних активів економічним методом; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.6. Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.7. Показники використання оборотних активів та їх розрахунок; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

5.8. Контроль за використанням оборотних активів; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 6. Кредитування підприємств; 6.1. Необхідність, суть, види і функції кредиту; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 6. Кредитування підприємств; 6.1. Необхідність, суть, види і функції кредиту; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

6.2. Банківський кредит, його види, форма видачі, принципи та об'єкти кредитування; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

6.7. Порядок оформлення отримання кредиту в банку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

6.4. Порядок видачі кредиту; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

6.5. Порядок погашення кредиту і відсотків за користування ним; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

6.6. Контроль банку за використанням і погашенням кредиту; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

6.7. Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємств; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 7. Фінансування відновлення основних фондів; 7.1. Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 7. Фінансування відновлення основних фондів; 7.1. Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

7.2. Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

7.3. Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

7.4. Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

7.5. Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

7.6. Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

7.7. Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

7.8. Ремонт основних фондів і його фінансування; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 8. Фінансове планування на підприємствах; 8.1. Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 8. Фінансове планування на підприємствах; 8.1. Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

8.2. Види фінансового планування та їх характеристика; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

8.3. Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

8.4. Оперативне фінансове планування; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 9. Фінансовий стан підприємства та його оцінка; 9.1. Сутність Фінансового стану підприємства, його показники та методика їх розрахунку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 9. Фінансовий стан підприємства та його оцінка; 9.1. Сутність Фінансового стану підприємства, його показники та методика їх розрахунку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

9.2. Сутність ліквідності підприємства, її показники та методика їх розрахунку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

9.3. Платоспроможність, її показники та методика їх розрахунку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

9.4. Фінансова стійкість підприємства, її показники та методика їх розрахунку; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

9.5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 10. Фінансова санація та банкрутство підприємств; 10.1. Фінансова криза на підприємствах та причини її виникнення; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Розділ 10. Фінансова санація та банкрутство підприємств; 10.1. Фінансова криза на підприємствах та причини її виникнення; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

10.2. Санація і реструктуризація підприємств; 10.2.1. Економічна сутність санації, випадки та мета проведення; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

10.2. Санація і реструктуризація підприємств; 10.2.1. Економічна сутність санації, випадки та мета проведення; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

10.2.2. Порядок проведення санаційного аудиту; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

10.2.3. Порядок проведення санації підприємств; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

10.2.4. Фінансові джерела санації підприємств та їх використання; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

10.2.5. Реструктуризація підприємств, її види та показники ефективності; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

10.3. Банкрутство і ліквідація підприємств; 10.3.1. Сутність та причини виникнення банкрутства; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

10.3. Банкрутство і ліквідація підприємств; 10.3.1. Сутність та причини виникнення банкрутства; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

10.3.2. Процедура визначення боржника банкрутом і його ліквідація; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

Список використаної та рекомендованої літератури; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.