Розділи

загрузка...
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Вступ; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Частина I Теоретичні засади бухгалтерського обліку; Розділ 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку; 1.1. Бухгалтерський облік, його суть і значення. Види обліку. Облікові вимірники; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Частина I Теоретичні засади бухгалтерського обліку; Розділ 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку; 1.1. Бухгалтерський облік, його суть і значення. Види обліку. Облікові вимірники; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Частина I Теоретичні засади бухгалтерського обліку; Розділ 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку; 1.1. Бухгалтерський облік, його суть і значення. Види обліку. Облікові вимірники; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

1.2. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до нього; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

1.3. Принципи бухгалтерського обліку; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

1.4. Предмет бухгалтерського обліку. Групування засобів підприємства та джерела їх утворення; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

1.5. Метод бухгалтерського обліку; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 2 Бухгалтерський баланс; 2.1. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 2 Бухгалтерський баланс; 2.1. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

2.2. Структура балансу; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

2.3. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 3.Система рахунків бухгалтерського обліку. їх зміст і класифікація; 3.1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 3.Система рахунків бухгалтерського обліку. їх зміст і класифікація; 3.1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

3.3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

3.4. План рахунків бухгалтерського обліку; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 4 Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку; 4.1. Подвійний запис, його суть і значення; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 4 Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку; 4.1. Подвійний запис, його суть і значення; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

4.2. Способи виявлення та виправлення помилок у бухгалтерському обліку; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

4.3. Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

4.4. Оборотні відомості; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 5.Документація господарських операцій; 5.1. Документація господарських операцій, її суть і значення; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 5.Документація господарських операцій; 5.1. Документація господарських операцій, її суть і значення; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

5.2. Класифікація бухгалтерських документів; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

5.3. Вимоги до змісту й оформлення бухгалтерських документів; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

5.4. Документооборот і його організація. Зберігання документів; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 6. Інвентаризація; 6.1. Інвентаризація, її суть і значення; 6.2. Порядок здійснення інвентаризації; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 6. Інвентаризація; 6.1. Інвентаризація, її суть і значення; 6.2. Порядок здійснення інвентаризації; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 6. Інвентаризація; 6.1. Інвентаризація, її суть і значення; 6.2. Порядок здійснення інвентаризації; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

6.3. Результати інвентаризації та їх відображення в обліку; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 7.Рестри та форми бухгалтерського обліку; 7.1. Облікові реєстри та їх класифікація; 7.2. Техніка облікової реєстрації; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 7.Рестри та форми бухгалтерського обліку; 7.1. Облікові реєстри та їх класифікація; 7.2. Техніка облікової реєстрації; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 7.Рестри та форми бухгалтерського обліку; 7.1. Облікові реєстри та їх класифікація; 7.2. Техніка облікової реєстрації; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

7.3. Форми бухгалтерського обліку; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 8.Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляціяхарактеристики господарської діяльності; 8.1. Основні показники господарської діяльності підприємства; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 8.Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляціяхарактеристики господарської діяльності; 8.1. Основні показники господарської діяльності підприємства; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

8.2. Оцінка матеріальних цінностей; 8.3. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

8.2. Оцінка матеріальних цінностей; 8.3. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 9.Бухгалтерська звітність; 9.1. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги; 9.2. Види звітності та їх основний зміст; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 9.Бухгалтерська звітність; 9.1. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги; 9.2. Види звітності та їх основний зміст; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 9.Бухгалтерська звітність; 9.1. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги; 9.2. Види звітності та їх основний зміст; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

9.3. Порядок складання, подання та затвердження звітності; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Частина II Практичні завдання до теоретичного курсу; Розділ 10.Приклади розв'язання практичних завдань; 10.1. Групування засобів підприємства за їх складом, розміщенням і використанням; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Частина II Практичні завдання до теоретичного курсу; Розділ 10.Приклади розв'язання практичних завдань; 10.1. Групування засобів підприємства за їх складом, розміщенням і використанням; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Частина II Практичні завдання до теоретичного курсу; Розділ 10.Приклади розв'язання практичних завдань; 10.1. Групування засобів підприємства за їх складом, розміщенням і використанням; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

10.2. Групування засобів підприємства за джерелами їх утворення та цільовим призначенням; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

10.3. Складання балансу на підставі інвентарних даних; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

10.4. Рахунки та подвійний запис; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

10.5. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

10.6. Побудова обліку операцій за основними господарськими процесами; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Завдання 10.8(продовження завдання 10.7) ; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Оборотна відомість за синтетичними рахунками заводу "Орбіта"; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 11 Завдання для самостійного розв'язання; 11.1. Групування засобів підприємства за їх складом, розміщенням і використанням; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Розділ 11 Завдання для самостійного розв'язання; 11.1. Групування засобів підприємства за їх складом, розміщенням і використанням; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

11.2. Групування засобів підприємства за джерелами їх утворення та цільовим призначенням; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

11.3. Складання балансу на підставі інвентарних даних; 11.4. Рахунки та подвійний запис; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

11.3. Складання балансу на підставі інвентарних даних; 11.4. Рахунки та подвійний запис; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

11.5. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

11.6. Побудова обліку операцій за основними господарськими процесами; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Додатки; Додаток 1 Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV ; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Додатки; Додаток 1 Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV ; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Додаток 2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Баланс; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Додаток 3 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Додаток 4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Загальні вимоги до фінансової звітності; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Додаток 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Звіт про фінансові результати ; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Додаток 6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Звіт про рух грошових коштів; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Додаток 7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Звіт про власний капітал; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Список використаної та рекомендованої літератури; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.