Розділи

загрузка...
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Вступ; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 1.ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ; 1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 1.ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ; 1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

1.2. Бухгалтерський баланс; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

1.3. План рахунків бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

1.4. Форми бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

1.5. Особливості організації бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ; 2.1. Система розпорядників коштів (РК) і завдання обліку їхніх доходів і видатків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ; 2.1. Система розпорядників коштів (РК) і завдання обліку їхніх доходів і видатків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.2. Склад і класифікація доходів і видатків; 2.2.1. Класифікація доходів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.2. Склад і класифікація доходів і видатків; 2.2.1. Класифікація доходів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.2.2. Класифікація видатків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.3. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.4. Облік доходів загального фонду; 2.4.1. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.4. Облік доходів загального фонду; 2.4.1. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.4.2. Облік грошових коштів, внутрішніх розрахунків і доходів загального фонду; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.5. Облік доходів спеціального фонду; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.6. Облік видатків; 2.6.1. Облік касових видатків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.6. Облік видатків; 2.6.1. Облік касових видатків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.6.2. Облік фактичних видатків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.6.3. Контроль за формуванням видатків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.6.4. Облік зобов’язань; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 3 ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ; 3.1. Принципи та форми грошових розрахунків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 3 ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ; 3.1. Принципи та форми грошових розрахунків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.2. Облік касових операцій; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.3. Облік операцій з іноземною валютою; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.4. Облік інших коштів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.5. Облік розрахунків з підзвітними особами; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.6. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами; 3.6.1. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.6. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами; 3.6.1. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.6.2. Облік розрахунків за платежами й податками до бюджету; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.6.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.6.4. Облік розрахунків в порядку планових платежів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.6.5. Облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 4 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, СТРАХУВАННЯ ТА СТИПЕНДІЙ; 4.1. Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 4 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, СТРАХУВАННЯ ТА СТИПЕНДІЙ; 4.1. Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.2. Оперативний облік персоналу; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.3. Облік використання робочого часу та виробітку; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.4. Форми та системи оплати праці; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.5. Нарахування заробітної плати; 4.5.1. Нарахування заробітної плати в разі почасової оплати праці; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.5. Нарахування заробітної плати; 4.5.1. Нарахування заробітної плати в разі почасової оплати праці; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.5.2. Нарахування заробітної плати в разі відрядної оплати праці; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.5.3. Доплати й надбавки до заробітної плати; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.5.4. Нарахування на підставі середньої заробітної плати; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.6. Утримання із заробітної плати працівників; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.7. Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.8. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати й пов’язаних з нею розрахунків; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.9. Облік розрахунків зі страхування; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

4.10. Облік розрахунків зі стипендіатами; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 5 ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ; 5.1. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 5 ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ; 5.1. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

5.2. Облік надходження і наявності необоротних активів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

5.3. Облік зносу та ремонтів необоротних активів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

5.4. Облік вибуття необоротних активів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

5.5. Інвентаризація необоротних активів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 6 ОБЛІК ЗАПАСІВ; 6.1. Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 6 ОБЛІК ЗАПАСІВ; 6.1. Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.2. Документація та оперативний облік надходження запасів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.3. Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.4. Облік запасів на складах та його зв’язок з обліком у бухгалтерії; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.5. Синтетичний облік запасів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.6. Обік продуктів харчування; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.7. Облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення; 6.7.1. Класифікація лікувальних засобів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.7. Облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення; 6.7.1. Класифікація лікувальних засобів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.7.2. Облік лікувальних засобів у аптеках установи; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.7.3. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.7.4. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.8. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.9. Інвентаризація запасів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 7 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ; 7.1. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами; 7.1.1. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з замовниками; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 7 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ; 7.1. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами; 7.1.1. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з замовниками; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 7 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ; 7.1. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами; 7.1.1. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з замовниками; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.1.2. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.1.3. Склад і класифікація витрат на НДР; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.1.4. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.1.5. Облік розрахунків із замовниками і співвиконавцями за виконані НДР; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.2. Облік витрат і продукції виробничих майстерень; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.3. Облік витрат та продукції підсобних сільських господарств; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.4. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ; 7.4.1. Основи обліку витрат і калькулювання послуг; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.4. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ; 7.4.1. Основи обліку витрат і калькулювання послуг; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.4.2. Облік витрат і методика калькулювання освітніх послуг; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

7.4.3. Облік витрат і калькулювання медичних послуг; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

Розділ 8 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ; 8.1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

Розділ 8 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ; 8.1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

8.2. Облік фондів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

8.3. Облік результатів виконання кошторису; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

Література ; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.