Розділи

загрузка...
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Вступ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А. Основи бухгалтерського обліку(загальна теорія); А.1. Концептуальні засади терміна «Бухгалтерський облік» ; А.1.1. Вступні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А. Основи бухгалтерського обліку(загальна теорія); А.1. Концептуальні засади терміна «Бухгалтерський облік» ; А.1.1. Вступні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А. Основи бухгалтерського обліку(загальна теорія); А.1. Концептуальні засади терміна «Бухгалтерський облік» ; А.1.1. Вступні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.1.2. Теоретичні та методологічні засади; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.1.3. Сутнісна характеристика терміна «облік»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.1.4. Господарський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.1.5. Ринок і бухгалтерський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти (за принципом двоїстості); А.2.1. Загальне поняття про предмет бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти (за принципом двоїстості); А.2.1. Загальне поняття про предмет бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.2. Визначення меж, в яких бухгалтерський облік відображає свій предмет ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єктах — господарських фактах; А.2.3.1. Загальне зауваження; А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єктах — господарських фактах; А.2.3.1. Загальне зауваження; А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єктах — господарських фактах; А.2.3.1. Загальне зауваження; А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.3.3. Визначення «Активу» та «Пасиву»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4. Класифікація господарських фактів; А.2.4.1. Загальне визначення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4. Класифікація господарських фактів; А.2.4.1. Загальне визначення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4.2. Господарські факти-явища як об’єктибухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4.3. Господарські факти — процеси діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку; А.2.4.3.1. Загальні питання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4.3. Господарські факти — процеси діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку; А.2.4.3.1. Загальні питання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4.3.2. Господарські факти-процеси різних сфер діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3. Метод бухгалтерського обліку; А.3.1. Загальне поняття про метод бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3. Метод бухгалтерського обліку; А.3.1. Загальне поняття про метод бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3.2. Концептуальні передумови побудови бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3.3. Принципи побудови бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3.4. Загальне визначення методу бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4. Методологія бухгалтерського обліку ; А.4.1. Визначення методології бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4. Методологія бухгалтерського обліку ; А.4.1. Визначення методології бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з принципом доказовості; А.4.2.1. Попередні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з принципом доказовості; А.4.2.1. Попередні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4.2.2. Етапи спостереження в бухгалтерському обліку та формування доказів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4.2.3. Загальна побудова методології бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5. Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку (Оцінювання й калькулювання як елементи методу бухгалтерського обліку) ; А.5.1. Сутність вимірювання та види вимірників; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5. Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку (Оцінювання й калькулювання як елементи методу бухгалтерського обліку) ; А.5.1. Сутність вимірювання та види вимірників; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5.2. Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5.3. Методи визначення фактичної собівартості об’єкта обліку; А.5.3.1. Оцінювання господарських фактів — об’єктів обліку за простою системою — однозначним актом прийому обміну (купівлі, придбання); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5.3. Методи визначення фактичної собівартості об’єкта обліку; А.5.3.1. Оцінювання господарських фактів — об’єктів обліку за простою системою — однозначним актом прийому обміну (купівлі, придбання); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5.3.2. Калькулювання як прийом вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6. Принцип доказовості в бухгалтерському обліку; А.6.1. Первинні докази бухгалтерського обліку — бухгалтерські документи; А.6.1.1. Процес документування господарських фактів — явищ і процесів —формування доказів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6. Принцип доказовості в бухгалтерському обліку; А.6.1. Первинні докази бухгалтерського обліку — бухгалтерські документи; А.6.1.1. Процес документування господарських фактів — явищ і процесів —формування доказів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6. Принцип доказовості в бухгалтерському обліку; А.6.1. Первинні докази бухгалтерського обліку — бухгалтерські документи; А.6.1.1. Процес документування господарських фактів — явищ і процесів —формування доказів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.2. Зміст документів і вимогидо їх створення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.3. Оформлення документів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.4. Технічні форми документів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.5. Класифікація бухгалтерських документів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.6. Форми документів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.7. Зберігання бухгалтерських документів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8. Iнвентаризація як вид первинного спостереження, прийом бухгалтерського обліку таформування доказу; А.6.1.8.1. Загальне поняття; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8. Iнвентаризація як вид первинного спостереження, прийом бухгалтерського обліку таформування доказу; А.6.1.8.1. Загальне поняття; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8.2. Класифікація інвентаризації; А.6.1.8.3. Методика проведення інвентаризації й оформлення інвентаризаційних описів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8.2. Класифікація інвентаризації; А.6.1.8.3. Методика проведення інвентаризації й оформлення інвентаризаційних описів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8.4. Методика і техніка обробки описів інвентаризації та відображення результатівінвентаризації в обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.2. Вторинні докази бухгалтерського обліку: облікові реєстри; А.6.2.1. Загальні зауваження; А.6.2.2. Класифікація облікових реєстрів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.2. Вторинні докази бухгалтерського обліку: облікові реєстри; А.6.2.1. Загальні зауваження; А.6.2.2. Класифікація облікових реєстрів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.2. Вторинні докази бухгалтерського обліку: облікові реєстри; А.6.2.1. Загальні зауваження; А.6.2.2. Класифікація облікових реєстрів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку(у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індивідуалізації та персоніфікації); А.6.3.1. Поняття про рахунок; А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку; А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку(у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індивідуалізації та персоніфікації); А.6.3.1. Поняття про рахунок; А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку; А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку(у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індивідуалізації та персоніфікації); А.6.3.1. Поняття про рахунок; А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку; А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку(у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індивідуалізації та персоніфікації); А.6.3.1. Поняття про рахунок; А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку; А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3.4. Система рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4. Третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду та звітні форми ; А.6.4.1. Сутність бухгалтерської звітності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4. Третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду та звітні форми ; А.6.4.1. Сутність бухгалтерської звітності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4.2. Бухгалтерський баланс періоду; А.6.4.3. Форми бухгалтерської звітності; А.6.4.4. Характеристика користувачів та основний зміст потрібної їм інформації ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4.2. Бухгалтерський баланс періоду; А.6.4.3. Форми бухгалтерської звітності; А.6.4.4. Характеристика користувачів та основний зміст потрібної їм інформації ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4.2. Бухгалтерський баланс періоду; А.6.4.3. Форми бухгалтерської звітності; А.6.4.4. Характеристика користувачів та основний зміст потрібної їм інформації ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4.5. Коротка характеристика основних форм бухгалтерської звітності ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з теорією двоїстості (подвійності); А.7.1. Загальний підхід; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з теорією двоїстості (подвійності); А.7.1. Загальний підхід; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку як процесу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.3. Взаємозв’язок складових елементів принципу двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку.Двоїстий (балансовий) метод бухгалтерського обліку; А.7.3.1. Поняття про балансовий метод; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.3. Взаємозв’язок складових елементів принципу двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку.Двоїстий (балансовий) метод бухгалтерського обліку; А.7.3.1. Поняття про балансовий метод; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.3.2. Принцип двоїстого групування господарських фактів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.3.3. Структура балансу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.4. Принцип двоїстого відображення господарських фактів у бухгалтерському балансі ; А.7.4.1. Загальні положення ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.4. Принцип двоїстого відображення господарських фактів у бухгалтерському балансі ; А.7.4.1. Загальні положення ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.4.2. Характеристика типів господарських операцій ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.5. Взаємозв’язок складових елементів при побудові бухгалтерського обліку як процесу за теорієї двоїстості; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8. Побудова двоїстого (подвійного) відображення господарських фактів- явищ та процесів у системі рахунків: принцип подвійного запису; А.8.1. Загальний підхід; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8. Побудова двоїстого (подвійного) відображення господарських фактів- явищ та процесів у системі рахунків: принцип подвійного запису; А.8.1. Загальний підхід; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.2. Варіанти системної реєстрації господарських фактів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.3. Побудова рахунків за принципом двоїстості.Поділ рахунків на активні та пасивні; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.4. Відкриття рахунків та підготовка рахунків для запису; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.5. Відкриття бухгалтерських рахунків за теорією двоїстості на основі записів «дебет» «кредит»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.6. Обробка бухгалтерських документів та їх підготовка до записування в системі рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.7. Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання бухгалтерського проведення (запису); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.8. Підготовка документів до записів на рахунках за ознаками дебет — кредит.; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.9. Методика складання бухгалтерського проведення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.8.10. Відображення господарських операцій на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.11. Види бухгалтерських проведень; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.12. Зберігання бухгалтерських документів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛIІКУ; А.9.1. Загальні питання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛIІКУ; А.9.1. Загальні питання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.9.2. Взаємоперевірка даних поточного бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.9.3. Узагальнення даних рахунків (поточного обліку) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.9.4. Виправлення помилок у записах; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.10.ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ (АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК); А.10.1. Загальні відомості; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.10.ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ (АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК); А.10.1. Загальні відомості; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.10.2. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.10.3. Методика аналітичного та синтетичного обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.10.4. Взаємозв’язок даних аналітичного та синтетичного обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11. Управління та організація бухгалтерського обліку; А.11.1. Управління бухгалтерським обліком в Україні; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11. Управління та організація бухгалтерського обліку; А.11.1. Управління бухгалтерським обліком в Україні; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах; А.11.2.1. Організація облікового процесу; А.11.2.2. Форми організації бухгалтерського облікового процесу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах; А.11.2.1. Організація облікового процесу; А.11.2.2. Форми організації бухгалтерського облікового процесу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах; А.11.2.1. Організація облікового процесу; А.11.2.2. Форми організації бухгалтерського облікового процесу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11.2.3. Організація облікової служби на підприємстві (організація роботи апарата); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б. Бухгалтерський фінансовий облік ; Б.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку; Б.1.1. Чинники, які визначають побудову бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б. Бухгалтерський фінансовий облік ; Б.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку; Б.1.1. Чинники, які визначають побудову бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б. Бухгалтерський фінансовий облік ; Б.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку; Б.1.1. Чинники, які визначають побудову бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.1.2. Загальноприйняті у міжнародній практиці принципи побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.1.3. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2. Облік пасивів (Облік власності засновників та учасників Господарського Процесу); Б.2.1. Побудова обліку пасивів; Б.2.1.1. Визначення пасивів (власності); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2. Облік пасивів (Облік власності засновників та учасників Господарського Процесу); Б.2.1. Побудова обліку пасивів; Б.2.1.1. Визначення пасивів (власності); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2. Облік пасивів (Облік власності засновників та учасників Господарського Процесу); Б.2.1. Побудова обліку пасивів; Б.2.1.1. Визначення пасивів (власності); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.1.2. Економіко-правова характеристика пасивів як вкладень, внесків тощо у підприємницьку діяльність; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.1.3. Визначення терміну «Пасив»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.2. Побудова обліку власності засновників (власний капітал); Б.2.2.1. Загальні поняття про власний капітал; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.2. Побудова обліку власності засновників (власний капітал); Б.2.2.1. Загальні поняття про власний капітал; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.2.2. Система рахунків обліку власності засновників (власного капіталу) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3. Облік статутного капіталу; Б.2.3.1. Загальне поняття ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3. Облік статутного капіталу; Б.2.3.1. Загальне поняття ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.2. Характеристика рахунка «Статутний капітал»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.3. Облік формування статутного капіталу приватного підприємства; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.4. Облік формування статутного (пайового) капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.5. Облік статутного капіталу заново створеного акціонерного товариства ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.6. Облік формування статутного капіталу під час акціонування приватизованого підприємства; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.7. Облік пайового капіталу в кооперативах ; Б.2.3.8. Особливості обліку статутного капіталу на державних (муніципальних) підприємствах ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.7. Облік пайового капіталу в кооперативах ; Б.2.3.8. Особливості обліку статутного капіталу на державних (муніципальних) підприємствах ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.4. Облік змін статутного капіталу ; Б.2.4.1. Загальні положення ; Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.4. Облік змін статутного капіталу ; Б.2.4.1. Загальні положення ; Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.4. Облік змін статутного капіталу ; Б.2.4.1. Загальні положення ; Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.5. Облік інших видів власного капіталу ; Б.2.5.1. Облік додаткового капіталу; Б.2.5.2. Облік резервного капіталу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.5. Облік інших видів власного капіталу ; Б.2.5.1. Облік додаткового капіталу; Б.2.5.2. Облік резервного капіталу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.5. Облік інших видів власного капіталу ; Б.2.5.1. Облік додаткового капіталу; Б.2.5.2. Облік резервного капіталу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.5.3. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.5.4. Облік неоплаченого капіталу; Б.2.5.5. Облік вилученого капіталу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.5.4. Облік неоплаченого капіталу; Б.2.5.5. Облік вилученого капіталу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.6. Облік власності залученого (чужого щодо засновників) капіталу (облік зобов’язань); Б.2.6.1. Загальні положення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.6. Облік власності залученого (чужого щодо засновників) капіталу (облік зобов’язань); Б.2.6.1. Загальні положення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.6.2. Облік залученого капіталу на основі контракту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.6.3. Облік тимчасово залученого капіталу суспільства (власність різних суспільних фондів — бюджет, пенсійний фонд тощо) до проведення розрахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3. Облік активів; Б.3.1. Загальна побудова обліку активів; Б.3.1.1. Визначення активів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3. Облік активів; Б.3.1. Загальна побудова обліку активів; Б.3.1.1. Визначення активів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3. Облік активів; Б.3.1. Загальна побудова обліку активів; Б.3.1.1. Визначення активів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.1.2. Оцінювання активів; Б.3.1.3. Класифікація активів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.1.2. Оцінювання активів; Б.3.1.3. Класифікація активів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.2. Облік валюти, їх еквівалентів та валютних операцій; Б.3.2.1. Загальні відомості ; Б.3.2.2. Побудова обліку грошових коштів та їх еквівалентів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.2. Облік валюти, їх еквівалентів та валютних операцій; Б.3.2.1. Загальні відомості ; Б.3.2.2. Побудова обліку грошових коштів та їх еквівалентів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.2. Облік валюти, їх еквівалентів та валютних операцій; Б.3.2.1. Загальні відомості ; Б.3.2.2. Побудова обліку грошових коштів та їх еквівалентів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.2.3. Облік грошових коштів; Б.3.2.3.1. Облік грошових коштів у касі; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.2.3. Облік грошових коштів; Б.3.2.3.1. Облік грошових коштів у касі; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.2.3.2. Облік грошових коштів на рахунках у банку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.2.3.3. Облік грошей, виданих у підзвіт фізичним особам; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.2.3.4. Облік грошових коштів у дебіторів юридичних осіб (облік боргових вимог); Б.3.2.3.5. Облік грошей в іноземній валюті; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.2.3.4. Облік грошових коштів у дебіторів юридичних осіб (облік боргових вимог); Б.3.2.3.5. Облік грошей в іноземній валюті; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3. Облік цінних паперів; Б.3.3.1. Основи побудови обліку цінних паперів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3. Облік цінних паперів; Б.3.3.1. Основи побудови обліку цінних паперів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.2. Облік операцій з цінними паперами власної емісії; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.3. Облік операцій з цінними паперами невласної емісії (облік інвестицій); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.4. Облік векселів; Б.3.3.5. Облік інших грошових документів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.4. Облік векселів; Б.3.3.5. Облік інших грошових документів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6. Облік розрахункових операцій; Б. 3.3.6.1. Основи побудови обліку розрахункових операцій; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6. Облік розрахункових операцій; Б. 3.3.6.1. Основи побудови обліку розрахункових операцій; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6.2. Принципи організації обліку розрахунків; Б.3.3.6.3. Форми розрахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6.2. Принципи організації обліку розрахунків; Б.3.3.6.3. Форми розрахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6.4. Облік розрахунків з товарних операцій у системі рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6.5. Облік розрахунків із учасниками (засновниками); Б. 3.3.6.6. ВнутрішньогоВнутрішньогосподарські розрахункисподарські розрахунки; Б.3.3.6.7. Облік розрахунків за нетоварними операціями; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6.5. Облік розрахунків із учасниками (засновниками); Б. 3.3.6.6. ВнутрішньогоВнутрішньогосподарські розрахункисподарські розрахунки; Б.3.3.6.7. Облік розрахунків за нетоварними операціями; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6.5. Облік розрахунків із учасниками (засновниками); Б. 3.3.6.6. ВнутрішньогоВнутрішньогосподарські розрахункисподарські розрахунки; Б.3.3.6.7. Облік розрахунків за нетоварними операціями; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6.8. Облік розрахунків з банками за одержані кредити; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.7. Облік операцій з іноземною валютою; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.4. Облік праці та її оплата і соціальні виплати; Б.3.4.1. Побудова обліку праці та її оплати; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.4. Облік праці та її оплата і соціальні виплати; Б.3.4.1. Побудова обліку праці та її оплати; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.4.2. Облік нарахування деяких видів оплат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.4.3. Аналітичний облік розрахунків з працюючими; Б.3.4.4. Облік заробітної плати в системі рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.4.3. Аналітичний облік розрахунків з працюючими; Б.3.4.4. Облік заробітної плати в системі рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.4.5. Облік розрахунків з органами соціального страхування та пенсійного забезпечення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.Облік запасів діяльності; Б.3.5.1. Загальне визначення та загальна побудова обліку запасів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.Облік запасів діяльності; Б.3.5.1. Загальне визначення та загальна побудова обліку запасів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.2. Облік виробничих запасів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.3. Побудова синтетичної системи рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.4. Облік придбання матеріальних виробничих запасів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.5. Методика оцінювання та облік наявності і вибуття матеріалів на підприємствах; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.6. Особливості обліку тари та тарних матеріалів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.7. Особливості обліку вторинних матеріалів і сировини; Б.3.5.8. Оперативний контроль за наявністю і рухом матеріалів на складах підприємства; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.7. Особливості обліку вторинних матеріалів і сировини; Б.3.5.8. Оперативний контроль за наявністю і рухом матеріалів на складах підприємства; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.9. Iнвентаризація матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів; Б.3.5.10. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.9. Iнвентаризація матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів; Б.3.5.10. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.11. Облік товарних запасів; Б.3.5.11.1. Облік надходження товарів і тари на оптові бази і склади ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.11. Облік товарних запасів; Б.3.5.11.1. Облік надходження товарів і тари на оптові бази і склади ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.11.2. Облік надходження товарів і тари в роздрібній торгівлі; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6. Облік засобів праці; Б.3.6.1. Загальна побудова обліку засобів праці; Б.3.6.1.1. Основні визначення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6. Облік засобів праці; Б.3.6.1. Загальна побудова обліку засобів праці; Б.3.6.1.1. Основні визначення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6. Облік засобів праці; Б.3.6.1. Загальна побудова обліку засобів праці; Б.3.6.1.1. Основні визначення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.1.2. Групування засобів праці в обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.1.3. Сутність зносу та амортизації; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.2. Особливості побудови обліку оборотних засобів праці, які відносяться до малоцінних і дорогоцінних швидкозношуваних предметів (МШП, ДШП); Б.3.6.2.1. Загальні положення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.2. Особливості побудови обліку оборотних засобів праці, які відносяться до малоцінних і дорогоцінних швидкозношуваних предметів (МШП, ДШП); Б.3.6.2.1. Загальні положення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.2.2. Облік наявності та руху малоцінних і дорогоцінних швидкозношуваних предметів на складі і в експлуатації; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.2.3. Облік дорогоцінних швидкозношуваних предметів в експлуатації; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.2.4. Облік вибуття швидкозношуваних предметів засобів праці з експлуатації; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.2.5. Облік повернення МШП та ДШП з експлуатації на склад ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3. Особливості побудови обліку необоротних (основних) засобів праці ; Б.3.6.3.1. Загальні положення; Б.3.6.3.2. Класифікація основних засобів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3. Особливості побудови обліку необоротних (основних) засобів праці ; Б.3.6.3.1. Загальні положення; Б.3.6.3.2. Класифікація основних засобів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3. Особливості побудови обліку необоротних (основних) засобів праці ; Б.3.6.3.1. Загальні положення; Б.3.6.3.2. Класифікація основних засобів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.3. Оцінювання основних засобів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.4. Облік переоцінювання основних засобів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.5. Система синтетичних рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.6. Облік наявності основних засобів ; Б.3.6.3.7. Облік надходження основних засобів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.6. Облік наявності основних засобів ; Б.3.6.3.7. Облік надходження основних засобів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.8. Облік амортизації основних засобів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.9. Облік зменшення корисності основних засобів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.10. Облік затрат з догляду, утримання, ремонту, модернізації, реконструкції основних засобів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.11. Облік вибуття основних засобів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.3.12. Iнвентаризація основних засобів і відображення її результатів в обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.4. Облік засобів праці при орендних відносинах ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.7. Облік нематеріальних активів ; Б.3.7.1. Загальні положення; Б.3.7.2. Визнання нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.7. Облік нематеріальних активів ; Б.3.7.1. Загальні положення; Б.3.7.2. Визнання нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.7. Облік нематеріальних активів ; Б.3.7.1. Загальні положення; Б.3.7.2. Визнання нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.7.3. Оцінювання нематеріальних активів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.7.4. Амортизація нематеріальних активів та їх облік; Б.3.7.5. Облік вибуття нематеріальних активів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.7.4. Амортизація нематеріальних активів та їх облік; Б.3.7.5. Облік вибуття нематеріальних активів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4. Облік затрат, доходів та фінансових результатів діяльності; Б.4.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів діяльності; Б.4.1.1. Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4. Облік затрат, доходів та фінансових результатів діяльності; Б.4.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів діяльності; Б.4.1.1. Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4. Облік затрат, доходів та фінансових результатів діяльності; Б.4.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів діяльності; Б.4.1.1. Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.1.2. Загальне визнання затрат, доходів та фінансових результатів діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2. Облік затрат операційної діяльності ; Б.4.2.1. Основи побудови обліку затрат операційної діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2. Облік затрат операційної діяльності ; Б.4.2.1. Основи побудови обліку затрат операційної діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2. Побудова обліку затрат виробничої діяльності; Б.4.2.2.1. Визначення об’єктів обліку затрат виробничої діяльності та діяльності по наданню послуг; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2. Побудова обліку затрат виробничої діяльності; Б.4.2.2.1. Визначення об’єктів обліку затрат виробничої діяльності та діяльності по наданню послуг; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.2. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку процесу виробництва; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.3. Загальна класифікація затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.4. Формування елементів затрат ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.5. Облікова характеристика продукції та інших речових елементів діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.6. Групування затрат за елементами собівартості продукції, послуг; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.7. Перегрупування елементів затрат в елементи собівартості (статті затрат) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.8. Загальна структурна і поетапна побудова обліку затрат процесу виробництва ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.9. Побудова фінансового обліку процесу виробництва в системі рахунків; Б.4.2.2.10. Методологія обліку затрат процесу виробництва; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.9. Побудова фінансового обліку процесу виробництва в системі рахунків; Б.4.2.2.10. Методологія обліку затрат процесу виробництва; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.11. Облік формування елементів затрат ; Б.4.2.2.11.1. Облік елемента матеріальних затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.11. Облік формування елементів затрат ; Б.4.2.2.11.1. Облік елемента матеріальних затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.11.2. Облік елемента затрат на оплату праці ; Б.4.2.2.11.3. Облік інших елементів затрат ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.11.2. Облік елемента затрат на оплату праці ; Б.4.2.2.11.3. Облік інших елементів затрат ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.12. Облік групування і перегрупування непрямих елементів затрат ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.13. Облік зведення затрат ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.14. Облік випуску готової продукції та визначення (калькулювання) її фактичної фінансової виробничої собівартості ; Б.4.2.2.14.1. Облік випуску готової продукції та здачі робіт (послуг) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.14. Облік випуску готової продукції та визначення (калькулювання) її фактичної фінансової виробничої собівартості ; Б.4.2.2.14.1. Облік випуску готової продукції та здачі робіт (послуг) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.14.2. Калькулювання виробничої собівартості готової продукції, надання послуг; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.15. Облік наявності та руху готової продукції на підприємствах (на складах і в бухгалтерії) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.16. Облік затрат зі збуту — продажу (реалізації) продукції, наданню послуг; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.17. Облік адміністративних затрат виробничої діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.18. Облік інших операційних затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.3. Облік затрат комерційної діяльності ; Б.4.2.3.1. Загальна побудова обліку затрат комерційної діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.3. Облік затрат комерційної діяльності ; Б.4.2.3.1. Загальна побудова обліку затрат комерційної діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.3.2. Облік затрат на придбання товарів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.3.3. Облік затрат по продажу (збуту, реалізації) товарів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.3.4. Облік адміністративних затрат комерційної діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.3.5. Облік товарних втрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.3.6. Методика визначення собівартості проданих товарів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.3. Облік доходу (виручки, виторгу тощо) та визначення фінансових результатів операційної діяльності; Б.4.3.1. Концептуальні основи побудови обліку доходу (виручки, виторгу тощо); Б.4.3.1.1. Загальні засади (визначення доходу); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.3. Облік доходу (виручки, виторгу тощо) та визначення фінансових результатів операційної діяльності; Б.4.3.1. Концептуальні основи побудови обліку доходу (виручки, виторгу тощо); Б.4.3.1.1. Загальні засади (визначення доходу); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.3. Облік доходу (виручки, виторгу тощо) та визначення фінансових результатів операційної діяльності; Б.4.3.1. Концептуальні основи побудови обліку доходу (виручки, виторгу тощо); Б.4.3.1.1. Загальні засади (визначення доходу); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.3.1.2. Класифікація доходів в контексті фінансових результатів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.3.2. Особливості визнання різних видів доходу від продажу (реалізації) продукції, товарів, послуг ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.3.3. Методика оцінки доходу; Б.4.3.4. Загальна побудова обліку доходів від продажу (реалізації) готової продукції, товарів та наданих послуг у системі рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.3.3. Методика оцінки доходу; Б.4.3.4. Загальна побудова обліку доходів від продажу (реалізації) готової продукції, товарів та наданих послуг у системі рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4. Побудова обліку по визначенню та визначення фінансових результатів операційної дільності; Б.4.4.1. Облік формування фінансових результатів (прибутків і збитків); Б.4.4.2. Загальна методика визначення та обліку фінансового результату — чистого прибутку (збитку) звітного періоду; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4. Побудова обліку по визначенню та визначення фінансових результатів операційної дільності; Б.4.4.1. Облік формування фінансових результатів (прибутків і збитків); Б.4.4.2. Загальна методика визначення та обліку фінансового результату — чистого прибутку (збитку) звітного періоду; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4. Побудова обліку по визначенню та визначення фінансових результатів операційної дільності; Б.4.4.1. Облік формування фінансових результатів (прибутків і збитків); Б.4.4.2. Загальна методика визначення та обліку фінансового результату — чистого прибутку (збитку) звітного періоду; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3. Облік вагових доходів від продажу (реалізації) готової продукції виробничої діяльності, товарів, наданих послуг; Б.4.4.3.1. Загальні положення обліку відвантаженої продукції ; Б.4.4.3.2. Облік відвантаженої продукції, товарів, виконаних робіт і послуг при касовому методі; Б.4.4.3.3. Облік продажу (реалізації) продукту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3. Облік вагових доходів від продажу (реалізації) готової продукції виробничої діяльності, товарів, наданих послуг; Б.4.4.3.1. Загальні положення обліку відвантаженої продукції ; Б.4.4.3.2. Облік відвантаженої продукції, товарів, виконаних робіт і послуг при касовому методі; Б.4.4.3.3. Облік продажу (реалізації) продукту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3. Облік вагових доходів від продажу (реалізації) готової продукції виробничої діяльності, товарів, наданих послуг; Б.4.4.3.1. Загальні положення обліку відвантаженої продукції ; Б.4.4.3.2. Облік відвантаженої продукції, товарів, виконаних робіт і послуг при касовому методі; Б.4.4.3.3. Облік продажу (реалізації) продукту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3. Облік вагових доходів від продажу (реалізації) готової продукції виробничої діяльності, товарів, наданих послуг; Б.4.4.3.1. Загальні положення обліку відвантаженої продукції ; Б.4.4.3.2. Облік відвантаженої продукції, товарів, виконаних робіт і послуг при касовому методі; Б.4.4.3.3. Облік продажу (реалізації) продукту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3.4. Особливості обліку валових доходів комерційної діяльності від реалізації товарів у торгівлі ; Б.4.4.3.4.1. Облік реалізації товарів зі складів (оптом); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3.4. Особливості обліку валових доходів комерційної діяльності від реалізації товарів у торгівлі ; Б.4.4.3.4.1. Облік реалізації товарів зі складів (оптом); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3.4.2. Облік реалізації товарів транзитом (посередницька діяльність); Б.4.4.3.4.3. Облік внутрішньосистемного відпуску товарів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3.4.2. Облік реалізації товарів транзитом (посередницька діяльність); Б.4.4.3.4.3. Облік внутрішньосистемного відпуску товарів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3.4.4. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3.4.5. Облік товарних операцій в дрібнороздрібній мережі ; Б.4.4.3.4.6. Розрахунок торговельних націнок (знижок) на товари реалізовані і залишок нереалізованих товарів ; Б.4.4.3.5. Облік бартерних (товарообмінних) операцій ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3.4.5. Облік товарних операцій в дрібнороздрібній мережі ; Б.4.4.3.4.6. Розрахунок торговельних націнок (знижок) на товари реалізовані і залишок нереалізованих товарів ; Б.4.4.3.5. Облік бартерних (товарообмінних) операцій ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.3.4.5. Облік товарних операцій в дрібнороздрібній мережі ; Б.4.4.3.4.6. Розрахунок торговельних націнок (знижок) на товари реалізовані і залишок нереалізованих товарів ; Б.4.4.3.5. Облік бартерних (товарообмінних) операцій ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.4. Облік нарахованих податків з валового доходу (виручки, виторгу) та інших вирахувань та платежів ; Б.4.4.5. Методика визначення та облік чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.4. Облік нарахованих податків з валового доходу (виручки, виторгу) та інших вирахувань та платежів ; Б.4.4.5. Методика визначення та облік чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.6. Методика визначення та обліку валового прибутку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.7. Методика визначення та облік чистого прибутку (збитку) від конкретного виду діяльності ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.8. Облік доходів від іншої операційної діяльності ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.9. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.5. Облік затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної — інвестиційної і фінансової — діяльності та надзвичайні події; Б.4.5.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.5. Облік затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної — інвестиційної і фінансової — діяльності та надзвичайні події; Б.4.5.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.5.2. Облік затрат, втрат, доходів та фінансових результатів від надзвичайних подій; Б.4.5.3. Облік цільового фінансування і цільових надходжень та забезпечення майбутніх витрат та платежів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.5.2. Облік затрат, втрат, доходів та фінансових результатів від надзвичайних подій; Б.4.5.3. Облік цільового фінансування і цільових надходжень та забезпечення майбутніх витрат та платежів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5. Бухгалтерська ФІНАНСОВА звітність ; Б.5.1. Загальна характеристика звітності ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5. Бухгалтерська ФІНАНСОВА звітність ; Б.5.1. Загальна характеристика звітності ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.2. Мета, структура, методика і техніка складання бухгалтерського фінансового звіту «Баланс» (форма № 1); Б.5.2.1. Мета складання та структура звіту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.2. Мета, структура, методика і техніка складання бухгалтерського фінансового звіту «Баланс» (форма № 1); Б.5.2.1. Мета складання та структура звіту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.2.2. Загальна характеристика балансу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.2.3. Визначення статей балансу; Б.5.2.4. Зміст окремих статей балансу; Б.5.2.5. Методика складання балансу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.2.3. Визначення статей балансу; Б.5.2.4. Зміст окремих статей балансу; Б.5.2.5. Методика складання балансу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.2.3. Визначення статей балансу; Б.5.2.4. Зміст окремих статей балансу; Б.5.2.5. Методика складання балансу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.3. Мета, структура, методика і техніка складання фінансового звіту про фінансові результати (форма № 2); Б.5.3.1. Мета складання та структура звіту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.3. Мета, структура, методика і техніка складання фінансового звіту про фінансові результати (форма № 2); Б.5.3.1. Мета складання та структура звіту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.3.2. Методика визначення витрат і доходів; Б.5.3.3. Характеристика статей першого розділу «Фінансові результати» та методика визначення прибутку (збитку) за звітний період; Б.5.3.4. Методика розрахунку показників прибутковості акцій; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.3.2. Методика визначення витрат і доходів; Б.5.3.3. Характеристика статей першого розділу «Фінансові результати» та методика визначення прибутку (збитку) за звітний період; Б.5.3.4. Методика розрахунку показників прибутковості акцій; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.3.2. Методика визначення витрат і доходів; Б.5.3.3. Характеристика статей першого розділу «Фінансові результати» та методика визначення прибутку (збитку) за звітний період; Б.5.3.4. Методика розрахунку показників прибутковості акцій; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.4. Мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3); Б.5.4.1. Мета складання та структура звіту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.4. Мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3); Б.5.4.1. Мета складання та структура звіту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.4.2. Характеристика окремих статей звіту про рух грошових коштів за видами діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.4.3. Методика визначення зміни величини грошових коштів за звітний період; Б.5.4.4. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.4.3. Методика визначення зміни величини грошових коштів за звітний період; Б.5.4.4. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.5. Мета, структура, методика та техніка складання звіту про власний капітал (форма № 4); Б.5.5.1. Мета складання та структура звіту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.5. Мета, структура, методика та техніка складання звіту про власний капітал (форма № 4); Б.5.5.1. Мета складання та структура звіту; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.5.2. Зміст статей та методика складання звіту про власний капітал; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.5.3. Розкриття інформації в примітках ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.6. Пояснювальна записка (примітки) до бухгалтерського фінансового звіту; Б.5.7. Методика і техніка виправлення помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.5.6. Пояснювальна записка (примітки) до бухгалтерського фінансового звіту; Б.5.7. Методика і техніка виправлення помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В. Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг); В.1. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку ; В.1.1. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку ; В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В. Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг); В.1. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку ; В.1.1. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку ; В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В. Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг); В.1. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку ; В.1.1. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку ; В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В. Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг); В.1. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку ; В.1.1. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку ; В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.1.3. Чинники, які впливають на побудову внутрішньогосподарського обліку,затрат та доходів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.1.4. Групування чинників процесу виробництва за технологією; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.1.5. Поглиблена облікова класифікація технологічного процесу виробництва продукції; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.1.6. Поглиблена класифікація затрат внутрішньогосподарського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.1.7. Групування затрат за об’єктами та суб’єктами господарського процесу (місцями виникнення — центрами затрат і центрами відповідальності); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.1.8. Облік формування, розподілу та перерозподілу окремих видів комплексних затрат; В.1.8.1. Облік затрат на утримання й експлуатацію машин та обладнання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.1.8. Облік формування, розподілу та перерозподілу окремих видів комплексних затрат; В.1.8.1. Облік затрат на утримання й експлуатацію машин та обладнання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.2. Системи та варіанти побудови обліку затрат на виробництво; В.2.1. Підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.2. Системи та варіанти побудови обліку затрат на виробництво; В.2.1. Підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.2.2. Класифікація систем обліку затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3. Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за методом повних затрат у собівартості продукції; В.3.1. Сутність та основи побудови; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3. Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за методом повних затрат у собівартості продукції; В.3.1. Сутність та основи побудови; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.2. Варіанти простого нагромадження затрат; В.3.2.1. Загальні питання ; В.3.2.2. Побудова обліку затрат за однопередільним варіантом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.2. Варіанти простого нагромадження затрат; В.3.2.1. Загальні питання ; В.3.2.2. Побудова обліку затрат за однопередільним варіантом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.2. Варіанти простого нагромадження затрат; В.3.2.1. Загальні питання ; В.3.2.2. Побудова обліку затрат за однопередільним варіантом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.2.3. Облік затрат за попередільним варіантом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.2.4. Особливості обліку формування елементів затрат у собівартості продукції виробничої діяльності при повних затратах; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.2.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних видах; В.3.2.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.2.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних видах; В.3.2.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.3. Варіант нормативного методу обліку затрат (стандарт кост); В.3.3.1. Сутність та передумови нормативного методу обліку затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.3. Варіант нормативного методу обліку затрат (стандарт кост); В.3.3.1. Сутність та передумови нормативного методу обліку затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.3.2. Особливості обліку формування елементів затрат виробничої діяльності за методом повних затрат при нормативному варіанті; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.3.3. Побудова обліку змін норм; В.3.3.4. Побудова обліку відхилень від норм; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.3.3. Побудова обліку змін норм; В.3.3.4. Побудова обліку відхилень від норм; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.3.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних їх видах; В.3.3.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат; В.3.3.7. Особливості побудови обліку випуску готової продукції (виробу, роботи, послуги) та обчислення її фактичної собівартості за нормативним методом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.3.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних їх видах; В.3.3.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат; В.3.3.7. Особливості побудови обліку випуску готової продукції (виробу, роботи, послуги) та обчислення її фактичної собівартості за нормативним методом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.3.3.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних їх видах; В.3.3.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат; В.3.3.7. Особливості побудови обліку випуску готової продукції (виробу, роботи, послуги) та обчислення її фактичної собівартості за нормативним методом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.4. Побудова бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку за методом неповних затрат у собівартості продукції; В.4.1. Сутність та основи побудови; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.4. Побудова бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку за методом неповних затрат у собівартості продукції; В.4.1. Сутність та основи побудови; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.4.2. Деякі особливості обліку виробничого процесу методом неповних затрат; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.4.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності методом простого нагромадження затрат; В.4.3.1. Загальні питання; В.4.3.2. Побудова обліку затрат за однопередільним методом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.4.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності методом простого нагромадження затрат; В.4.3.1. Загальні питання; В.4.3.2. Побудова обліку затрат за однопередільним методом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.4.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності методом простого нагромадження затрат; В.4.3.1. Загальні питання; В.4.3.2. Побудова обліку затрат за однопередільним методом; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.4.3.3. Побудова обліку затрат за попередільними варіантами виробництва; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.4.4. Облік виробничої діяльності методом неповних затрат за системою нормативного контролю; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.5. Огляд змішаних варіантів внутрішньогосподарського обліку затрат ; В.5.1. На основі обліку повних затрат ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.5. Огляд змішаних варіантів внутрішньогосподарського обліку затрат ; В.5.1. На основі обліку повних затрат ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В.5.2. На основі обліку неповних затрат ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

ДОДАТОК. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.