Розділи

загрузка...
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Вступ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А. Основи бухгалтерського обліку(загальна теорія); А.1. Концептуальні засади терміна «Бухгалтерський облік» ; А.1.1. Вступні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А. Основи бухгалтерського обліку(загальна теорія); А.1. Концептуальні засади терміна «Бухгалтерський облік» ; А.1.1. Вступні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А. Основи бухгалтерського обліку(загальна теорія); А.1. Концептуальні засади терміна «Бухгалтерський облік» ; А.1.1. Вступні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.1.2. Теоретичні та методологічні засади; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.1.3. Сутнісна характеристика терміна «облік»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.1.4. Господарський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.1.5. Ринок і бухгалтерський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти (за принципом двоїстості); А.2.1. Загальне поняття про предмет бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти (за принципом двоїстості); А.2.1. Загальне поняття про предмет бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.2. Визначення меж, в яких бухгалтерський облік відображає свій предмет ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єктах — господарських фактах; А.2.3.1. Загальне зауваження; А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єктах — господарських фактах; А.2.3.1. Загальне зауваження; А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єктах — господарських фактах; А.2.3.1. Загальне зауваження; А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.3.3. Визначення «Активу» та «Пасиву»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4. Класифікація господарських фактів; А.2.4.1. Загальне визначення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4. Класифікація господарських фактів; А.2.4.1. Загальне визначення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4.2. Господарські факти-явища як об’єктибухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4.3. Господарські факти — процеси діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку; А.2.4.3.1. Загальні питання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4.3. Господарські факти — процеси діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку; А.2.4.3.1. Загальні питання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.2.4.3.2. Господарські факти-процеси різних сфер діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3. Метод бухгалтерського обліку; А.3.1. Загальне поняття про метод бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3. Метод бухгалтерського обліку; А.3.1. Загальне поняття про метод бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3.2. Концептуальні передумови побудови бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3.3. Принципи побудови бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.3.4. Загальне визначення методу бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4. Методологія бухгалтерського обліку ; А.4.1. Визначення методології бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4. Методологія бухгалтерського обліку ; А.4.1. Визначення методології бухгалтерського обліку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з принципом доказовості; А.4.2.1. Попередні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з принципом доказовості; А.4.2.1. Попередні зауваження; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4.2.2. Етапи спостереження в бухгалтерському обліку та формування доказів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.4.2.3. Загальна побудова методології бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5. Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку (Оцінювання й калькулювання як елементи методу бухгалтерського обліку) ; А.5.1. Сутність вимірювання та види вимірників; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5. Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку (Оцінювання й калькулювання як елементи методу бухгалтерського обліку) ; А.5.1. Сутність вимірювання та види вимірників; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5.2. Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5.3. Методи визначення фактичної собівартості об’єкта обліку; А.5.3.1. Оцінювання господарських фактів — об’єктів обліку за простою системою — однозначним актом прийому обміну (купівлі, придбання); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5.3. Методи визначення фактичної собівартості об’єкта обліку; А.5.3.1. Оцінювання господарських фактів — об’єктів обліку за простою системою — однозначним актом прийому обміну (купівлі, придбання); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.5.3.2. Калькулювання як прийом вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6. Принцип доказовості в бухгалтерському обліку; А.6.1. Первинні докази бухгалтерського обліку — бухгалтерські документи; А.6.1.1. Процес документування господарських фактів — явищ і процесів —формування доказів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6. Принцип доказовості в бухгалтерському обліку; А.6.1. Первинні докази бухгалтерського обліку — бухгалтерські документи; А.6.1.1. Процес документування господарських фактів — явищ і процесів —формування доказів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6. Принцип доказовості в бухгалтерському обліку; А.6.1. Первинні докази бухгалтерського обліку — бухгалтерські документи; А.6.1.1. Процес документування господарських фактів — явищ і процесів —формування доказів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.2. Зміст документів і вимогидо їх створення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.3. Оформлення документів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.4. Технічні форми документів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.5. Класифікація бухгалтерських документів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.6. Форми документів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.7. Зберігання бухгалтерських документів ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8. Iнвентаризація як вид первинного спостереження, прийом бухгалтерського обліку таформування доказу; А.6.1.8.1. Загальне поняття; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8. Iнвентаризація як вид первинного спостереження, прийом бухгалтерського обліку таформування доказу; А.6.1.8.1. Загальне поняття; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8.2. Класифікація інвентаризації; А.6.1.8.3. Методика проведення інвентаризації й оформлення інвентаризаційних описів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8.2. Класифікація інвентаризації; А.6.1.8.3. Методика проведення інвентаризації й оформлення інвентаризаційних описів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8.4. Методика і техніка обробки описів інвентаризації та відображення результатівінвентаризації в обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.2. Вторинні докази бухгалтерського обліку: облікові реєстри; А.6.2.1. Загальні зауваження; А.6.2.2. Класифікація облікових реєстрів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.2. Вторинні докази бухгалтерського обліку: облікові реєстри; А.6.2.1. Загальні зауваження; А.6.2.2. Класифікація облікових реєстрів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.2. Вторинні докази бухгалтерського обліку: облікові реєстри; А.6.2.1. Загальні зауваження; А.6.2.2. Класифікація облікових реєстрів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку(у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індивідуалізації та персоніфікації); А.6.3.1. Поняття про рахунок; А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку; А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку(у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індивідуалізації та персоніфікації); А.6.3.1. Поняття про рахунок; А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку; А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку(у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індивідуалізації та персоніфікації); А.6.3.1. Поняття про рахунок; А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку; А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку(у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індивідуалізації та персоніфікації); А.6.3.1. Поняття про рахунок; А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку; А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.3.4. Система рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4. Третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду та звітні форми ; А.6.4.1. Сутність бухгалтерської звітності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4. Третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду та звітні форми ; А.6.4.1. Сутність бухгалтерської звітності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4.2. Бухгалтерський баланс періоду; А.6.4.3. Форми бухгалтерської звітності; А.6.4.4. Характеристика користувачів та основний зміст потрібної їм інформації ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4.2. Бухгалтерський баланс періоду; А.6.4.3. Форми бухгалтерської звітності; А.6.4.4. Характеристика користувачів та основний зміст потрібної їм інформації ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4.2. Бухгалтерський баланс періоду; А.6.4.3. Форми бухгалтерської звітності; А.6.4.4. Характеристика користувачів та основний зміст потрібної їм інформації ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.4.5. Коротка характеристика основних форм бухгалтерської звітності ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з теорією двоїстості (подвійності); А.7.1. Загальний підхід; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з теорією двоїстості (подвійності); А.7.1. Загальний підхід; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку як процесу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.3. Взаємозв’язок складових елементів принципу двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку.Двоїстий (балансовий) метод бухгалтерського обліку; А.7.3.1. Поняття про балансовий метод; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.3. Взаємозв’язок складових елементів принципу двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку.Двоїстий (балансовий) метод бухгалтерського обліку; А.7.3.1. Поняття про балансовий метод; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.3.2. Принцип двоїстого групування господарських фактів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.3.3. Структура балансу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.4. Принцип двоїстого відображення господарських фактів у бухгалтерському балансі ; А.7.4.1. Загальні положення ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.4. Принцип двоїстого відображення господарських фактів у бухгалтерському балансі ; А.7.4.1. Загальні положення ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.4.2. Характеристика типів господарських операцій ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.5. Взаємозв’язок складових елементів при побудові бухгалтерського обліку як процесу за теорієї двоїстості; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8. Побудова двоїстого (подвійного) відображення господарських фактів- явищ та процесів у системі рахунків: принцип подвійного запису; А.8.1. Загальний підхід; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8. Побудова двоїстого (подвійного) відображення господарських фактів- явищ та процесів у системі рахунків: принцип подвійного запису; А.8.1. Загальний підхід; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.2. Варіанти системної реєстрації господарських фактів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.3. Побудова рахунків за принципом двоїстості.Поділ рахунків на активні та пасивні; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.4. Відкриття рахунків та підготовка рахунків для запису; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.5. Відкриття бухгалтерських рахунків за теорією двоїстості на основі записів «дебет» «кредит»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.6. Обробка бухгалтерських документів та їх підготовка до записування в системі рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.7. Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання бухгалтерського проведення (запису); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.8. Підготовка документів до записів на рахунках за ознаками дебет — кредит.; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.9. Методика складання бухгалтерського проведення; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.8.10. Відображення господарських операцій на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.11. Види бухгалтерських проведень; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.12. Зберігання бухгалтерських документів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛIІКУ; А.9.1. Загальні питання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛIІКУ; А.9.1. Загальні питання; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.9.2. Взаємоперевірка даних поточного бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.9.3. Узагальнення даних рахунків (поточного обліку) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.9.4. Виправлення помилок у записах; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.10.ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ (АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК); А.10.1. Загальні відомості; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.10.ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ (АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК); А.10.1. Загальні відомості; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.10.2. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.10.3. Методика аналітичного та синтетичного обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.10.4. Взаємозв’язок даних аналітичного та синтетичного обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11. Управління та організація бухгалтерського обліку; А.11.1. Управління бухгалтерським обліком в Україні; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11. Управління та організація бухгалтерського обліку; А.11.1. Управління бухгалтерським обліком в Україні; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах; А.11.2.1. Організація облікового процесу; А.11.2.2. Форми організації бухгалтерського облікового процесу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах; А.11.2.1. Організація облікового процесу; А.11.2.2. Форми організації бухгалтерського облікового процесу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах; А.11.2.1. Організація облікового процесу; А.11.2.2. Форми організації бухгалтерського облікового процесу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.11.2.3. Організація облікової служби на підприємстві (організація роботи апарата); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б. Бухгалтерський фінансовий облік ; Б.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку; Б.1.1. Чинники, які визначають побудову бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б. Бухгалтерський фінансовий облік ; Б.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку; Б.1.1. Чинники, які визначають побудову бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б. Бухгалтерський фінансовий облік ; Б.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку; Б.1.1. Чинники, які визначають побудову бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.1.2. Загальноприйняті у міжнародній практиці принципи побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.1.3. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2. Облік пасивів (Облік власності засновників та учасників Господарського Процесу); Б.2.1. Побудова обліку пасивів; Б.2.1.1. Визначення пасивів (власності); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2. Облік пасивів (Облік власності засновників та учасників Господарського Процесу); Б.2.1. Побудова обліку пасивів; Б.2.1.1. Визначення пасивів (власності); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2. Облік пасивів (Облік власності засновників та учасників Господарського Процесу); Б.2.1. Побудова обліку пасивів; Б.2.1.1. Визначення пасивів (власності); Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.1.2. Економіко-правова характеристика пасивів як вкладень, внесків тощо у підприємницьку діяльність; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.1.3. Визначення терміну «Пасив»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.2. Побудова обліку власності засновників (власний капітал); Б.2.2.1. Загальні поняття про власний капітал; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.2. Побудова обліку власності засновників (власний капітал); Б.2.2.1. Загальні поняття про власний капітал; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.2.2. Система рахунків обліку власності засновників (власного капіталу) ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3. Облік статутного капіталу; Б.2.3.1. Загальне поняття ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3. Облік статутного капіталу; Б.2.3.1. Загальне поняття ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.2. Характеристика рахунка «Статутний капітал»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.3. Облік формування статутного капіталу приватного підприємства; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.4. Облік формування статутного (пайового) капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.5. Облік статутного капіталу заново створеного акціонерного товариства ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.6. Облік формування статутного капіталу під час акціонування приватизованого підприємства; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.7. Облік пайового капіталу в кооперативах ; Б.2.3.8. Особливості обліку статутного капіталу на державних (муніципальних) підприємствах ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.7. Облік пайового капіталу в кооперативах ; Б.2.3.8. Особливості обліку статутного капіталу на державних (муніципальних) підприємствах ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.4. Облік змін статутного капіталу ; Б.2.4.1. Загальні положення ; Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.4. Облік змін статутного капіталу ; Б.2.4.1. Загальні положення ; Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.4. Облік змін статутного капіталу ; Б.2.4.1. Загальні положення ; Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.5. Облік інших видів власного капіталу ; Б.2.5.1. Облік додаткового капіталу; Б.2.5.2. Облік резервного капіталу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

<