Розділи

загрузка...
Політична економія - Оганян Г.А.
ПЕРЕДНЄ СЛОВО; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; 1.1. Предмет політичної економії; До історії визначення предмета політичної економії; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; 1.1. Предмет політичної економії; До історії визначення предмета політичної економії; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; 1.1. Предмет політичної економії; До історії визначення предмета політичної економії; Політична економія - Оганян Г.А.

Зміст предмета політичної економії; Політична економія - Оганян Г.А.

Процес удосконалення виробничих відносин; Політична економія - Оганян Г.А.

Методи політичної економії; Єдність і відмінність предмета політичної економії і предмета економічної теорії; Політична економія - Оганян Г.А.

Методи політичної економії; Єдність і відмінність предмета політичної економії і предмета економічної теорії; Політична економія - Оганян Г.А.

1.2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси; Об'єктивність економічних потреб; Політична економія - Оганян Г.А.

1.2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси; Об'єктивність економічних потреб; Політична економія - Оганян Г.А.

Формування суспільних потреб; Політична економія - Оганян Г.А.

Управління формуванням потреб; Політична економія - Оганян Г.А.

Потреби як джерело активності особистості; Політична економія - Оганян Г.А.

Теорії потреб; Політична економія - Оганян Г.А.

Види економічних інтересів; Політична економія - Оганян Г.А.

Поєднання економічних інтересів; Політична економія - Оганян Г.А.

1.3. Економічна система суспільства; Сутність економічної системи, її структурні елементи; Політична економія - Оганян Г.А.

1.3. Економічна система суспільства; Сутність економічної системи, її структурні елементи; Політична економія - Оганян Г.А.

Джерела руху економічної системи; Класифікація економічних систем; Політична економія - Оганян Г.А.

Джерела руху економічної системи; Класифікація економічних систем; Політична економія - Оганян Г.А.

Структура економічних відносин; Політична економія - Оганян Г.А.

1.4. Відносини власності; Поняття відносин власності; Політична економія - Оганян Г.А.

1.4. Відносини власності; Поняття відносин власності; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічні відносини власності; Розподіл прав власності; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічні відносини власності; Розподіл прав власності; Політична економія - Оганян Г.А.

Структура власності у змішаній економіці; Політична економія - Оганян Г.А.

Інтелектуальна власність; Роздержавлення власності — центральна проблема перехідної економічної системи; Політична економія - Оганян Г.А.

Інтелектуальна власність; Роздержавлення власності — центральна проблема перехідної економічної системи; Політична економія - Оганян Г.А.

Приватизація; Політична економія - Оганян Г.А.

1.5. Форми організації суспільного виробництва; Натуральна форма організації виробництва; Товарна форма організації виробництва; Політична економія - Оганян Г.А.

1.5. Форми організації суспільного виробництва; Натуральна форма організації виробництва; Товарна форма організації виробництва; Політична економія - Оганян Г.А.

1.5. Форми організації суспільного виробництва; Натуральна форма організації виробництва; Товарна форма організації виробництва; Політична економія - Оганян Г.А.

Товар; Споживна вартість; Політична економія - Оганян Г.А.

Товар; Споживна вартість; Політична економія - Оганян Г.А.

Мінова вартість; Теорія трудової вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

Мінова вартість; Теорія трудової вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

Теорія попиту і пропозиції; Теорія трьох факторів виробництва; Теорія граничної корисності; Теорія альтернативної вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

Теорія попиту і пропозиції; Теорія трьох факторів виробництва; Теорія граничної корисності; Теорія альтернативної вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

Теорія попиту і пропозиції; Теорія трьох факторів виробництва; Теорія граничної корисності; Теорія альтернативної вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

Теорія попиту і пропозиції; Теорія трьох факторів виробництва; Теорія граничної корисності; Теорія альтернативної вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

1.6. Сутність і еволюція грошей; Проста, одинична або випадкова форма вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

1.6. Сутність і еволюція грошей; Проста, одинична або випадкова форма вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

Загальна форма вартості; Грошова форма вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

Загальна форма вартості; Грошова форма вартості; Політична економія - Оганян Г.А.

Сутність грошей; Функції грошей; Політична економія - Оганян Г.А.

Сутність грошей; Функції грошей; Політична економія - Оганян Г.А.

Міра вартості; Засіб обігу; Політична економія - Оганян Г.А.

Міра вартості; Засіб обігу; Політична економія - Оганян Г.А.

Засіб нагромадження; Засіб платежу; Світові гроші; Політична економія - Оганян Г.А.

Засіб нагромадження; Засіб платежу; Світові гроші; Політична економія - Оганян Г.А.

Засіб нагромадження; Засіб платежу; Світові гроші; Політична економія - Оганян Г.А.

Альтернативні теорії грошей. Металістична теорія; Номіналістична теорія; Кількісна теорія; Товарна теорія; Політична економія - Оганян Г.А.

Альтернативні теорії грошей. Металістична теорія; Номіналістична теорія; Кількісна теорія; Товарна теорія; Політична економія - Оганян Г.А.

Альтернативні теорії грошей. Металістична теорія; Номіналістична теорія; Кількісна теорія; Товарна теорія; Політична економія - Оганян Г.А.

Альтернативні теорії грошей. Металістична теорія; Номіналістична теорія; Кількісна теорія; Товарна теорія; Політична економія - Оганян Г.А.

Грошова система. Типи грошових систем; Політична економія - Оганян Г.А.

Закон грошового обігу; Політична економія - Оганян Г.А.

Грошова реформа в Україні; Політична економія - Оганян Г.А.

1.7. Витрати виробництва і прибуток; Економічна сутність понять "витрати" і "прибуток"; Політична економія - Оганян Г.А.

1.7. Витрати виробництва і прибуток; Економічна сутність понять "витрати" і "прибуток"; Політична економія - Оганян Г.А.

Класифікація витрат; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічний підхід до підрахунку витрат; Зовнішні і внутрішні витрати; Постійні і змінні витрати; Загальні, середні і граничні витрати підприємства; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічний підхід до підрахунку витрат; Зовнішні і внутрішні витрати; Постійні і змінні витрати; Загальні, середні і граничні витрати підприємства; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічний підхід до підрахунку витрат; Зовнішні і внутрішні витрати; Постійні і змінні витрати; Загальні, середні і граничні витрати підприємства; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічний підхід до підрахунку витрат; Зовнішні і внутрішні витрати; Постійні і змінні витрати; Загальні, середні і граничні витрати підприємства; Політична економія - Оганян Г.А.

Теорія прибутку; Прибуток як економічна категорія; Політична економія - Оганян Г.А.

Теорія прибутку; Прибуток як економічна категорія; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічний підхід у класифікації прибутку; Норма прибутку і рентабельність; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічний підхід у класифікації прибутку; Норма прибутку і рентабельність; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; 2.1. Ринок: сутність, функції та умови формування; Поняття ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; 2.1. Ринок: сутність, функції та умови формування; Поняття ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; 2.1. Ринок: сутність, функції та умови формування; Поняття ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Визначення ринку; Функції ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Визначення ринку; Функції ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Структурування ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Фінансовий ринок; Політична економія - Оганян Г.А.

Ринок праці; Умови формування ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Ринок праці; Умови формування ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Моделі ринкової економіки; Політична економія - Оганян Г.А.

2.2. Механізм функціонування ринку; Основи ринкового механізму; Політична економія - Оганян Г.А.

2.2. Механізм функціонування ринку; Основи ринкового механізму; Політична економія - Оганян Г.А.

Попит. Величина попиту; Нецінові чинники попиту; Політична економія - Оганян Г.А.

Попит. Величина попиту; Нецінові чинники попиту; Політична економія - Оганян Г.А.

Споживчий вибір; Крива попиту; Політична економія - Оганян Г.А.

Споживчий вибір; Крива попиту; Політична економія - Оганян Г.А.

Еластичність попиту. Види еластичності; Політична економія - Оганян Г.А.

Нецінові чинники впливу на пропозицію; Політична економія - Оганян Г.А.

Дефіцит товарів і послуг; Надлишок пропозиції; Політична економія - Оганян Г.А.

Дефіцит товарів і послуг; Надлишок пропозиції; Політична економія - Оганян Г.А.

Функції конкуренції; Цінова конкуренція; Нецінова конкуренція; Недобросовісна конкуренція; Політична економія - Оганян Г.А.

Функції конкуренції; Цінова конкуренція; Нецінова конкуренція; Недобросовісна конкуренція; Політична економія - Оганян Г.А.

Функції конкуренції; Цінова конкуренція; Нецінова конкуренція; Недобросовісна конкуренція; Політична економія - Оганян Г.А.

Функції конкуренції; Цінова конкуренція; Нецінова конкуренція; Недобросовісна конкуренція; Політична економія - Оганян Г.А.

Внутрішньогалузева конкуренція; Міжгалузева конкуренція; Політична економія - Оганян Г.А.

Внутрішньогалузева конкуренція; Міжгалузева конкуренція; Політична економія - Оганян Г.А.

Досконала і недосконала конкуренція; Політична економія - Оганян Г.А.

2.3. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу; Поняття інфраструктури ринку, її елементи; Капітал сфери обігу; Політична економія - Оганян Г.А.

2.3. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу; Поняття інфраструктури ринку, її елементи; Капітал сфери обігу; Політична економія - Оганян Г.А.

2.3. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу; Поняття інфраструктури ринку, її елементи; Капітал сфери обігу; Політична економія - Оганян Г.А.

Поняття процента; Банк і банківська система; Політична економія - Оганян Г.А.

Поняття процента; Банк і банківська система; Політична економія - Оганян Г.А.

Національний банк України та його функції; Політична економія - Оганян Г.А.

Комерційні банки, їх види, функції й основні операції; Політична економія - Оганян Г.А.

Позабалансові операції банку; Політична економія - Оганян Г.А.

Небанківські кредитно-фінансові установи; Політична економія - Оганян Г.А.

Біржа; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 3. Суб'єкти ринкової економіки; 3.1. Домогосподарства; Суб'єктна структура ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 3. Суб'єкти ринкової економіки; 3.1. Домогосподарства; Суб'єктна структура ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 3. Суб'єкти ринкової економіки; 3.1. Домогосподарства; Суб'єктна структура ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Витрати домогосподарств; Політична економія - Оганян Г.А.

Доходи домогосподарств; Політична економія - Оганян Г.А.

3.2. Підприємство і підприємництво; Поняття "підприємництво"; Політична економія - Оганян Г.А.

3.2. Підприємство і підприємництво; Поняття "підприємництво"; Політична економія - Оганян Г.А.

Поняття "бізнес"; Поняття "спекуляція" в умовах ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Поняття "бізнес"; Поняття "спекуляція" в умовах ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Підприємство в системі виробничих відносин; Класифікація та функції підприємств; Політична економія - Оганян Г.А.

Підприємство в системі виробничих відносин; Класифікація та функції підприємств; Політична економія - Оганян Г.А.

Правові основи функціонування підприємства в Україні; Політична економія - Оганян Г.А.

Капітал. Концентрація і централізація капіталу; Політична економія - Оганян Г.А.

Три стадії руху капіталу; Функціональні форми капіталу; Політична економія - Оганян Г.А.

Три стадії руху капіталу; Функціональні форми капіталу; Політична економія - Оганян Г.А.

Основні виробничі фонди; Оборотні виробничі фонди; Політична економія - Оганян Г.А.

Основні виробничі фонди; Оборотні виробничі фонди; Політична економія - Оганян Г.А.

Показники, які характеризують використання фондів підприємства; Показники ефективності використання фондів підприємства; Політична економія - Оганян Г.А.

Показники, які характеризують використання фондів підприємства; Показники ефективності використання фондів підприємства; Політична економія - Оганян Г.А.

Основні показники ефективності діяльності підприємства; Політична економія - Оганян Г.А.

3.3. Капітал і наймана праця; Первісне нагромадження капіталу; Перетворення грошей на капітал. Загальна формула руху капіталу; Політична економія - Оганян Г.А.

3.3. Капітал і наймана праця; Первісне нагромадження капіталу; Перетворення грошей на капітал. Загальна формула руху капіталу; Політична економія - Оганян Г.А.

3.3. Капітал і наймана праця; Первісне нагромадження капіталу; Перетворення грошей на капітал. Загальна формула руху капіталу; Політична економія - Оганян Г.А.

Капітал як економічна категорія; Капітал і праця; Політична економія - Оганян Г.А.

Капітал як економічна категорія; Капітал і праця; Політична економія - Оганян Г.А.

Винагорода за працю; Теорії заробітної плати; Політична економія - Оганян Г.А.

Винагорода за працю; Теорії заробітної плати; Політична економія - Оганян Г.А.

Номінальна і реальна заробітна плата; Політична економія - Оганян Г.А.

Мінімальна заробітна плата; Політична економія - Оганян Г.А.

3.4. Підприємництво в аграрній сфері; Зміст аграрних відносин; Місце й особливості аграрних відносин в економічній системі; Політична економія - Оганян Г.А.

3.4. Підприємництво в аграрній сфері; Зміст аграрних відносин; Місце й особливості аграрних відносин в економічній системі; Політична економія - Оганян Г.А.

3.4. Підприємництво в аграрній сфері; Зміст аграрних відносин; Місце й особливості аграрних відносин в економічній системі; Політична економія - Оганян Г.А.

Сучасний стан АПК України; Політична економія - Оганян Г.А.

Державний сектор у сільському господарстві; Колективні сільськогосподарські підприємства; Політична економія - Оганян Г.А.

Державний сектор у сільському господарстві; Колективні сільськогосподарські підприємства; Політична економія - Оганян Г.А.

Агропромислова інтеграція; Підприємництво в аграрному секторі; Політична економія - Оганян Г.А.

Агропромислова інтеграція; Підприємництво в аграрному секторі; Політична економія - Оганян Г.А.

Рентні відносини; Оренда. Орендна плата; Політична економія - Оганян Г.А.

Рентні відносини; Оренда. Орендна плата; Політична економія - Оганян Г.А.

Ціна землі. Земельна реформа; Політична економія - Оганян Г.А.

Ціновий механізм; Політична економія - Оганян Г.А.

3.5. Держава та її економічні функції; Недосконалість ринкової економічної системи; Політична економія - Оганян Г.А.

3.5. Держава та її економічні функції; Недосконалість ринкової економічної системи; Політична економія - Оганян Г.А.

Вразливість ринку; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічні функції держави; Політична економія - Оганян Г.А.

Сутність, об'єкти та суб'єкти державного регулювання економіки; Політична економія - Оганян Г.А.

Принципи і методи державного регулювання економіки; Політична економія - Оганян Г.А.

Еволюція наукових поглядів на роль держави в економіці; Політична економія - Оганян Г.А.

Сучасні моделі державного регулювання: кейнсіанська і неокласична; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 4. економічне зростання і соціально-економічний прогрес; 4.1. Форми суспільного продукту у процесі відтворення; Суспільний продукт і його форми; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 4. економічне зростання і соціально-економічний прогрес; 4.1. Форми суспільного продукту у процесі відтворення; Суспільний продукт і його форми; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 4. економічне зростання і соціально-економічний прогрес; 4.1. Форми суспільного продукту у процесі відтворення; Суспільний продукт і його форми; Політична економія - Оганян Г.А.

Принципи Системи національних рахунків; Політична економія - Оганян Г.А.

Тіньова економіка ; Тіньова економіка; Масштаби тіньової економіки; Політична економія - Оганян Г.А.

Тіньова економіка ; Тіньова економіка; Масштаби тіньової економіки; Політична економія - Оганян Г.А.

Тіньова економіка ; Тіньова економіка; Масштаби тіньової економіки; Політична економія - Оганян Г.А.

Національне багатство: сутність і структура; Політична економія - Оганян Г.А.

4.2. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження; Відносини розподілу та їх місце у відтворювальному процесі; Сутність розподілу національного доходу; Політична економія - Оганян Г.А.

4.2. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження; Відносини розподілу та їх місце у відтворювальному процесі; Сутність розподілу національного доходу; Політична економія - Оганян Г.А.

4.2. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження; Відносини розподілу та їх місце у відтворювальному процесі; Сутність розподілу національного доходу; Політична економія - Оганян Г.А.

Об'єктивні основи формування доходів населення; Політична економія - Оганян Г.А.

Диференціація доходів населення; Межа бідності; Політична економія - Оганян Г.А.

Диференціація доходів населення; Межа бідності; Політична економія - Оганян Г.А.

Прожитковий мінімум; Політична економія - Оганян Г.А.

4.3. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли; Темпи економічного зростання; Чинники економічного зростання; Політична економія - Оганян Г.А.

4.3. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли; Темпи економічного зростання; Чинники економічного зростання; Політична економія - Оганян Г.А.

4.3. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли; Темпи економічного зростання; Чинники економічного зростання; Політична економія - Оганян Г.А.

Основні типи економічного зростання; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічний цикл і його фази; Механізм економічних коливань; Політична економія - Оганян Г.А.

Економічний цикл і його фази; Механізм економічних коливань; Політична економія - Оганян Г.А.

Політика стабілізації; Політична економія - Оганян Г.А.

Державне регулювання економічного зростання; Особливості регулювання економічного зростання в Україні; Політична економія - Оганян Г.А.

Державне регулювання економічного зростання; Особливості регулювання економічного зростання в Україні; Політична економія - Оганян Г.А.

4.4. Зайнятість і відтворення робочої сили; Зайнятість: сутність і форми; Політична економія - Оганян Г.А.

4.4. Зайнятість і відтворення робочої сили; Зайнятість: сутність і форми; Політична економія - Оганян Г.А.

Теорії зайнятості; Повна зайнятість; Політична економія - Оганян Г.А.

Теорії зайнятості; Повна зайнятість; Політична економія - Оганян Г.А.

Зайнятість і відтворення робочої сили; Неповна зайнятість; Політична економія - Оганян Г.А.

Зайнятість і відтворення робочої сили; Неповна зайнятість; Політична економія - Оганян Г.А.

Види і форми безробіття; Політична економія - Оганян Г.А.

Державне регулювання зайнятості; Чинники розширеного відтворення робочої сили; Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні; Політична економія - Оганян Г.А.

Державне регулювання зайнятості; Чинники розширеного відтворення робочої сили; Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні; Політична економія - Оганян Г.А.

Державне регулювання зайнятості; Чинники розширеного відтворення робочої сили; Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні; Політична економія - Оганян Г.А.

4.5. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва; Організаційно-економічні відносини; Політична економія - Оганян Г.А.

4.5. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва; Організаційно-економічні відносини; Політична економія - Оганян Г.А.

Ознаки господарського механізму; Політична економія - Оганян Г.А.

Функції господарського механізму; Політична економія - Оганян Г.А.

Держава й економіка; Політична економія - Оганян Г.А.

Механізм регулювання виробництва; Правове регулювання; Політична економія - Оганян Г.А.

Механізм регулювання виробництва; Правове регулювання; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 5. формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем; 5.1. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи; Закономірності формування мануфактурного капіталізму; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 5. формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем; 5.1. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи; Закономірності формування мануфактурного капіталізму; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 5. формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем; 5.1. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи; Закономірності формування мануфактурного капіталізму; Політична економія - Оганян Г.А.

Промисловий переворот: сутність і наслідки; Політична економія - Оганян Г.А.

Генезис монополістичного капіталізму; Ознаки монополістичного капіталізму; Політична економія - Оганян Г.А.

Генезис монополістичного капіталізму; Ознаки монополістичного капіталізму; Політична економія - Оганян Г.А.

Акціонування підприємств; Монополія; Політична економія - Оганян Г.А.

Акціонування підприємств; Монополія; Політична економія - Оганян Г.А.

Антимонопольне законодавство; Політична економія - Оганян Г.А.

Ринкові структури. Олігополія; Політична економія - Оганян Г.А.

Монопольне ціноутворення; Політична економія - Оганян Г.А.

Фінансовий капітал і фінансова олігархія; Політична економія - Оганян Г.А.

5.2. Економічна система сучасного капіталізму; Умови виникнення і сутність державно-монополістичного капіталізму; Політична економія - Оганян Г.А.

5.2. Економічна система сучасного капіталізму; Умови виникнення і сутність державно-монополістичного капіталізму; Політична економія - Оганян Г.А.

Змішана економічна система; Політична економія - Оганян Г.А.

Державне підприємництво і державний сектор; Політична економія - Оганян Г.А.

Державна контрактна система; Політична економія - Оганян Г.А.

Макроекономічне планування й програмування економіки; Регулювання науково-технічного розвитку; Політична економія - Оганян Г.А.

Макроекономічне планування й програмування економіки; Регулювання науково-технічного розвитку; Політична економія - Оганян Г.А.

Фіскальне (бюджетно-податкове) і грошово-кредитне регулювання; Політична економія - Оганян Г.А.

Регулювання ринку праці; Перерозподіл доходу і соціальне регулювання; Політична економія - Оганян Г.А.

Регулювання ринку праці; Перерозподіл доходу і соціальне регулювання; Політична економія - Оганян Г.А.

Політика регулювання сільськогосподарського виробництва; Екологічне регулювання; Політична економія - Оганян Г.А.

Політика регулювання сільськогосподарського виробництва; Екологічне регулювання; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 6. світове господарство і міжнародні економічні відносини; 6.1. Світове господарство; Політична економія - Оганян Г.А.

Розділ 6. світове господарство і міжнародні економічні відносини; 6.1. Світове господарство; Політична економія - Оганян Г.А.

Концепції розвитку структури світової економіки; Принципи структуризації світового господарства; Політична економія - Оганян Г.А.

Концепції розвитку структури світової економіки; Принципи структуризації світового господарства; Політична економія - Оганян Г.А.

Особливості розвитку світового господарства; Політична економія - Оганян Г.А.

Загальні закономірності розвитку світового господарства; Економічні зв'язки між країнами; Політична економія - Оганян Г.А.

Загальні закономірності розвитку світового господарства; Економічні зв'язки між країнами; Політична економія - Оганян Г.А.

Форми міжнародної економічної інтеграції; Політична економія - Оганян Г.А.

6.2. Форми міжнародних економічних відносин; Політична економія - Оганян Г.А.

Засоби регулювання зовнішньої торгівлі; Міжнародний рух капіталів; Політична економія - Оганян Г.А.

Засоби регулювання зовнішньої торгівлі; Міжнародний рух капіталів; Політична економія - Оганян Г.А.

Міжнародні валютно-фінансові відносини; Політична економія - Оганян Г.А.

Валютний ринок. Валютний курс; Політична економія - Оганян Г.А.

Міжнародні валютно-фінансові організації; Політична економія - Оганян Г.А.

6.3. Економічні аспекти глобальних проблем; Глобальні проблеми, їх класифікація й ознаки; Політична економія - Оганян Г.А.

6.3. Економічні аспекти глобальних проблем; Глобальні проблеми, їх класифікація й ознаки; Політична економія - Оганян Г.А.

Проблема збереження миру та роззброєння; Екологічна криза та форми її вияву; Політична економія - Оганян Г.А.

Проблема збереження миру та роззброєння; Екологічна криза та форми її вияву; Політична економія - Оганян Г.А.

Продовольча проблема, шляхи її розв'язання; Політична економія - Оганян Г.А.

Паливно-енергетична і сировинна проблеми; Політична економія - Оганян Г.А.

Проблеми економічної відсталості окремих країн і регіонів світу; Політична економія - Оганян Г.А.

Додаток. нарис з історії економічних вчень країн ринкової економіки; Меркантилізм; Політична економія - Оганян Г.А.

Додаток. нарис з історії економічних вчень країн ринкової економіки; Меркантилізм; Політична економія - Оганян Г.А.

Класична школа буржуазної політекономії; Політична економія - Оганян Г.А.

Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині XIX ст.; Політична економія - Оганян Г.А.

Маржиналістська теорія та її основні школи; Політична економія - Оганян Г.А.

Американський інституціоналізм 20—30-х років XX ст.; Політична економія - Оганян Г.А.

Розвиток неокласичного мікроекономічного аналізу; Політична економія - Оганян Г.А.

Кейнсіанство та його вплив на світову економічну думку; Політична економія - Оганян Г.А.

Неокласичні концепції регулювання національної економіки; Політична економія - Оганян Г.А.

Сучасні економічні теорії зростання; Політична економія - Оганян Г.А.

Список використаної та рекомендованої літератури; Політична економія - Оганян Г.А.