Розділи

загрузка...
Політична економія - Кривенко К.Т.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; Тема 1. Предмет і метод політичної економії; 1.1. Предмет політичної економії; 1.1.1. Визначення предмета політичної економії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; Тема 1. Предмет і метод політичної економії; 1.1. Предмет політичної економії; 1.1.1. Визначення предмета політичної економії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; Тема 1. Предмет і метод політичної економії; 1.1. Предмет політичної економії; 1.1.1. Визначення предмета політичної економії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; Тема 1. Предмет і метод політичної економії; 1.1. Предмет політичної економії; 1.1.1. Визначення предмета політичної економії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.1.2. Закони і категорії політичної економії.; 1.1.3. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.1.2. Закони і категорії політичної економії.; 1.1.3. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.2. Методи політичної економії; 1.2.1. Загальнонаукові методи пізнання; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.2. Методи політичної економії; 1.2.1. Загальнонаукові методи пізнання; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.2.2. Спеціальні (конкретні) методи пізнання. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.3. Функції політичної економії; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.3.1. Позитивна політекономія; 1.3.2. Нормативна політекономія; 1.3.3. Економікс і політекономія. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.3.1. Позитивна політекономія; 1.3.2. Нормативна політекономія; 1.3.3. Економікс і політекономія. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.3.1. Позитивна політекономія; 1.3.2. Нормативна політекономія; 1.3.3. Економікс і політекономія. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ; 2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва; 2.1.1. Фактори виробництва та їх взаємодія.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ; 2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва; 2.1.1. Фактори виробництва та їх взаємодія.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ; 2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва; 2.1.1. Фактори виробництва та їх взаємодія.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.1.2. Праця і робочий день. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.1.3. Взаємозв’язок і розвиток факторів виробництва.; 2.1.4. Продукція; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.1.3. Взаємозв’язок і розвиток факторів виробництва.; 2.1.4. Продукція; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей; 2.2.1. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів.; 2.2.2 Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей; 2.2.1. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів.; 2.2.2 Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей; 2.2.1. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів.; 2.2.2 Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.2.3. Вмінені витрати.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб; 2.3.3. Економічні потреби, їх сутність і структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб; 2.3.3. Економічні потреби, їх сутність і структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3.4. Безмежність потреб; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3.5. Закон зростання потреб.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3.6. Механізм дії закону зростання потреб.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності; 2.4.1. Корисність продукту та її види.; 2.4.2. Гранична корисність та її сутність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності; 2.4.1. Корисність продукту та її види.; 2.4.2. Гранична корисність та її сутність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності; 2.4.1. Корисність продукту та її види.; 2.4.2. Гранична корисність та її сутність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом; 2.4.3. Закон спадної корисності.; 2.4.4. Фактори визначення корисності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом; 2.4.3. Закон спадної корисності.; 2.4.4. Фактори визначення корисності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом; 2.4.3. Закон спадної корисності.; 2.4.4. Фактори визначення корисності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5.2. Економічні суперечності, їх характер і типи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5.3. Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5.4. Споживання — кінцева мета виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА; 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації; 3.1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.; 3.1.2. Класифікація економічних систем та її критерії; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА; 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації; 3.1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.; 3.1.2. Класифікація економічних систем та її критерії; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА; 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації; 3.1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.; 3.1.2. Класифікація економічних систем та її критерії; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА; 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації; 3.1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.; 3.1.2. Класифікація економічних систем та її критерії; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи; 3.2.1. Сутність продуктивних сил.; 3.2.2. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи; 3.2.1. Сутність продуктивних сил.; 3.2.2. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи; 3.2.1. Сутність продуктивних сил.; 3.2.2. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи; 3.2.3. Виробнича функція та її складові. ; 3.3.1. Економічні відносини та їх пофазна структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи; 3.2.3. Виробнича функція та її складові. ; 3.3.1. Економічні відносини та їх пофазна структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи; 3.2.3. Виробнича функція та її складові. ; 3.3.1. Економічні відносини та їх пофазна структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3.2. Виробничі відносини і спосіб виробництва.; 3.3.3. Техніко-, організаційно і соціально-економічні відносини.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3.2. Виробничі відносини і спосіб виробництва.; 3.3.3. Техніко-, організаційно і соціально-економічні відносини.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації; 3.4.1. Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації; 3.4.1. Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.4.2. Цивілізаційний підхід до класифікації економічних систем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.4.3. Загальний економічний закон розвитку економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ; 4.1. Власність як економічна категорія; 4.1.1.Сутність власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ; 4.1. Власність як економічна категорія; 4.1.1.Сутність власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ; 4.1. Власність як економічна категорія; 4.1.1.Сутність власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.1.2. Суб’єкти та об’єкти власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.1.3. Економічний зміст і юридична форма власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.2. Структура власності; 4.2.1. Типи власності.; 4.2.2. Види власності: приватна і суспільна.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.2. Структура власності; 4.2.1. Типи власності.; 4.2.2. Види власності: приватна і суспільна.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.2. Структура власності; 4.2.1. Типи власності.; 4.2.2. Види власності: приватна і суспільна.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3. Еволюція форм власності; 4.3.1. Первісні форми власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3. Еволюція форм власності; 4.3.1. Первісні форми власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3.2. Рабовласницька і феодальна власність.; 4.3.2. Капіталістична власність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3.2. Рабовласницька і феодальна власність.; 4.3.2. Капіталістична власність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3.3. Проблеми трансформації приватної власності у суспільну.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва; 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства; 5.1.1. Сутність і риси натурального господарства.; 5.1.2. Історичні межі натуральної форми організації виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва; 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства; 5.1.1. Сутність і риси натурального господарства.; 5.1.2. Історичні межі натуральної форми організації виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва; 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства; 5.1.1. Сутність і риси натурального господарства.; 5.1.2. Історичні межі натуральної форми організації виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва; 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства; 5.1.1. Сутність і риси натурального господарства.; 5.1.2. Історичні межі натуральної форми організації виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва; 5.2.1. Виникнення товарного виробництва і його сутність. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва; 5.2.1. Виникнення товарного виробництва і його сутність. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.2.2.Основні риси товарного виробництва. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.2.3. Суб’єкти та об’єкти товарних відносин.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.3. Товар і його властивості; 5.3.1. Властивості товару та його суперечності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.3. Товар і його властивості; 5.3.1. Властивості товару та його суперечності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.3.2. Вартість і ціна: альтернативні теорії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності; 5.4.1. Проста форма товарного виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності; 5.4.1. Проста форма товарного виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.4.2. Розвинена форма товарного виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.4.3. Функціонування товарного виробництва і його закони.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 6. ГРОШІ; 6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей; 6.1.1.Виникнення загальної, чи грошової, форми вартості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 6. ГРОШІ; 6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей; 6.1.1.Виникнення загальної, чи грошової, форми вартості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 6. ГРОШІ; 6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей; 6.1.1.Виникнення загальної, чи грошової, форми вартості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.1.2. Еволюція і типи грошей. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.2. Сутність і функції грошей; 6.2.1. Сутність грошей та її трактування економістами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.2. Сутність і функції грошей; 6.2.1. Сутність грошей та її трактування економістами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.2.2. Функції грошей.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.3. Сучасні функціональні форми грошей; 6.3.1. Функціональні форми грошей і грошовий агрегат.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.3. Сучасні функціональні форми грошей; 6.3.1. Функціональні форми грошей і грошовий агрегат.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.4. Закони грошового обігу; 6.4.1. Сутність закону грошового обігу.; 6.4.2. Особливості дії законів обігу за повноцінних і неповноцінних грошей.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.4. Закони грошового обігу; 6.4.1. Сутність закону грошового обігу.; 6.4.2. Особливості дії законів обігу за повноцінних і неповноцінних грошей.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.4. Закони грошового обігу; 6.4.1. Сутність закону грошового обігу.; 6.4.2. Особливості дії законів обігу за повноцінних і неповноцінних грошей.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи; 6.5.1. Інфляція та її види і форми. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи; 6.5.1. Інфляція та її види і форми. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.5.2. Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК; 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види; 7.1.1 Сутність витрат виробництва та їх види.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК; 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види; 7.1.1 Сутність витрат виробництва та їх види.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК; 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види; 7.1.1 Сутність витрат виробництва та їх види.; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.1.2. Постійні і змінні витрати. ; 7.1.3. Валові, середні і постійні витрати.; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.1.2. Постійні і змінні витрати. ; 7.1.3. Валові, середні і постійні витрати.; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку; 7.3.1 Сутність прибутку і його структура. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку; 7.3.1 Сутність прибутку і його структура. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.3.2. Норми прибутку. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; Тема 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ; 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти; 8.1.1. Інституціональні основи ринкової економіки. ; 8.1.2. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; Тема 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ; 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти; 8.1.1. Інституціональні основи ринкової економіки. ; 8.1.2. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; Тема 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ; 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти; 8.1.1. Інституціональні основи ринкової економіки. ; 8.1.2. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; Тема 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ; 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти; 8.1.1. Інституціональні основи ринкової економіки. ; 8.1.2. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; Тема 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ; 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти; 8.1.1. Інституціональні основи ринкової економіки. ; 8.1.2. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування; 8.2.1. Ринок і його сутність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування; 8.2.1. Ринок і його сутність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.2.2. Функції ринку.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках; 8.3.1. Еластичність попиту.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках; 8.3.1. Еластичність попиту.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.3.2. Еластичність і дохід. ; 8.3.3. Еластичність пропонування.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.3.2. Еластичність і дохід. ; 8.3.3. Еластичність пропонування.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.4. Конкуренція і моделі ринків; 8.4.1. Конкуренція, її сутність і функції.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.4. Конкуренція і моделі ринків; 8.4.1. Конкуренція, її сутність і функції.; Політична економія - Кривенко К.Т.

8.4.2. Форми конкуренції і моделі ринків.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 9. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ; 9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання; 9.1.1. Принципи класифікації ринків.; 9.1.2. Ринок предметів споживання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 9. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ; 9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання; 9.1.1. Принципи класифікації ринків.; 9.1.2. Ринок предметів споживання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 9. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ; 9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання; 9.1.1. Принципи класифікації ринків.; 9.1.2. Ринок предметів споживання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 9. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ; 9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання; 9.1.1. Принципи класифікації ринків.; 9.1.2. Ринок предметів споживання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування; 9.2.1. Ринки основних виробничих ресурсів.; 9.2.2. Граничний продукт і граничний дохід.; Політична економія - Кривенко К.Т.

9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування; 9.2.1. Ринки основних виробничих ресурсів.; 9.2.2. Граничний продукт і граничний дохід.; Політична економія - Кривенко К.Т.

9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування; 9.2.1. Ринки основних виробничих ресурсів.; 9.2.2. Граничний продукт і граничний дохід.; Політична економія - Кривенко К.Т.

9.2.3. Особливості попиту на фактори виробництва.; 9.2.4. Пропонування факторів виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

9.2.3. Особливості попиту на фактори виробництва.; 9.2.4. Пропонування факторів виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

9.3. Ринок капіталів; 9.3.1. Ринок капіталів і ринок капітальних благ.; 9.3.2. Оренда і процент. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

9.3. Ринок капіталів; 9.3.1. Ринок капіталів і ринок капітальних благ.; 9.3.2. Оренда і процент. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

9.3. Ринок капіталів; 9.3.1. Ринок капіталів і ринок капітальних благ.; 9.3.2. Оренда і процент. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

9.3.3 Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 10. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ; 10.1. Ринкова інфраструктура; 10.1.1. Поняття ринкової інфраструктури.; 10.1.2. Основні елементи ринкової інфраструктури.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 10. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ; 10.1. Ринкова інфраструктура; 10.1.1. Поняття ринкової інфраструктури.; 10.1.2. Основні елементи ринкової інфраструктури.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 10. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ; 10.1. Ринкова інфраструктура; 10.1.1. Поняття ринкової інфраструктури.; 10.1.2. Основні елементи ринкової інфраструктури.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 10. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ; 10.1. Ринкова інфраструктура; 10.1.1. Поняття ринкової інфраструктури.; 10.1.2. Основні елементи ринкової інфраструктури.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.2. Позичковий капітал і процент. Банки; 10.2.1. Сутність позичкового капіталу. ; 10.2.2. Банки і банківська система.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.2. Позичковий капітал і процент. Банки; 10.2.1. Сутність позичкового капіталу. ; 10.2.2. Банки і банківська система.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.2. Позичковий капітал і процент. Банки; 10.2.1. Сутність позичкового капіталу. ; 10.2.2. Банки і банківська система.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.2.3. Сутність позичкового процента. ; 10.2.4. Кредит, його функції і форми.; 10.2.5. Банківський прибуток.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.2.3. Сутність позичкового процента. ; 10.2.4. Кредит, його функції і форми.; 10.2.5. Банківський прибуток.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.2.3. Сутність позичкового процента. ; 10.2.4. Кредит, його функції і форми.; 10.2.5. Банківський прибуток.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.3. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток; 10.3.1. Суть торгового капіталу. ; 10.3.2. Торговий прибуток.; 10.3.3. Оптова і роздрібна торгівля.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.3. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток; 10.3.1. Суть торгового капіталу. ; 10.3.2. Торговий прибуток.; 10.3.3. Оптова і роздрібна торгівля.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.3. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток; 10.3.1. Суть торгового капіталу. ; 10.3.2. Торговий прибуток.; 10.3.3. Оптова і роздрібна торгівля.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.3. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток; 10.3.1. Суть торгового капіталу. ; 10.3.2. Торговий прибуток.; 10.3.3. Оптова і роздрібна торгівля.; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.4. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі; 10.4.1. Фіктивний капітал. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.4. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі; 10.4.1. Фіктивний капітал. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

10.4.2. Фондова біржа і ринок цінних паперів. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ; Тема 11. ДОМОГОСПОДАРСТВА; 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин; 11.1.1. Сутність домогосподарства.; 11.1.2. Функції домогосподарств.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ; Тема 11. ДОМОГОСПОДАРСТВА; 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин; 11.1.1. Сутність домогосподарства.; 11.1.2. Функції домогосподарств.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ; Тема 11. ДОМОГОСПОДАРСТВА; 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин; 11.1.1. Сутність домогосподарства.; 11.1.2. Функції домогосподарств.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ; Тема 11. ДОМОГОСПОДАРСТВА; 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин; 11.1.1. Сутність домогосподарства.; 11.1.2. Функції домогосподарств.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ; Тема 11. ДОМОГОСПОДАРСТВА; 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин; 11.1.1. Сутність домогосподарства.; 11.1.2. Функції домогосподарств.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.2. Доходи домогосподарств та їх розподіл; 11.2.1. Доходи домогосподарств та їх джерела.; 11.2.2. Розподіл доходів між домогосподарствами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.2. Доходи домогосподарств та їх розподіл; 11.2.1. Доходи домогосподарств та їх джерела.; 11.2.2. Розподіл доходів між домогосподарствами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.2. Доходи домогосподарств та їх розподіл; 11.2.1. Доходи домогосподарств та їх джерела.; 11.2.2. Розподіл доходів між домогосподарствами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств; 11.3.1. Витрати на споживання.; 11.3.2. Витрати на споживання і поведінка споживачів.; 11.3.3. Ефект доходу.; 11.3.4. Ефект заміни.; 11.3.5. Споживчий надлишок.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств; 11.3.1. Витрати на споживання.; 11.3.2. Витрати на споживання і поведінка споживачів.; 11.3.3. Ефект доходу.; 11.3.4. Ефект заміни.; 11.3.5. Споживчий надлишок.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств; 11.3.1. Витрати на споживання.; 11.3.2. Витрати на споживання і поведінка споживачів.; 11.3.3. Ефект доходу.; 11.3.4. Ефект заміни.; 11.3.5. Споживчий надлишок.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств; 11.3.1. Витрати на споживання.; 11.3.2. Витрати на споживання і поведінка споживачів.; 11.3.3. Ефект доходу.; 11.3.4. Ефект заміни.; 11.3.5. Споживчий надлишок.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств; 11.3.1. Витрати на споживання.; 11.3.2. Витрати на споживання і поведінка споживачів.; 11.3.3. Ефект доходу.; 11.3.4. Ефект заміни.; 11.3.5. Споживчий надлишок.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств; 11.3.1. Витрати на споживання.; 11.3.2. Витрати на споживання і поведінка споживачів.; 11.3.3. Ефект доходу.; 11.3.4. Ефект заміни.; 11.3.5. Споживчий надлишок.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.3.6. Максимізація граничної корисності.; 11.3.7. Заощадження.; Політична економія - Кривенко К.Т.

11.3.6. Максимізація граничної корисності.; 11.3.7. Заощадження.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 12. ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО ; 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки; 12.1.1. Сутність, функції і форми підприємства.; 12.1.2. Форми і види підприємств.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 12. ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО ; 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки; 12.1.1. Сутність, функції і форми підприємства.; 12.1.2. Форми і види підприємств.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 12. ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО ; 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки; 12.1.1. Сутність, функції і форми підприємства.; 12.1.2. Форми і види підприємств.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 12. ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО ; 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки; 12.1.1. Сутність, функції і форми підприємства.; 12.1.2. Форми і види підприємств.; Політична економія - Кривенко К.Т.

12.1.3. Класифікація підприємств за розмірами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

12.2. Капітал підприємства і його кругообіг; Політична економія - Кривенко К.Т.

12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства; 12.3.1. Оборот капіталу.; 12.3.2. Основний капітал, його фізичний і моральний знос.; 12.3.3. Оборотний капітал; Політична економія - Кривенко К.Т.

12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства; 12.3.1. Оборот капіталу.; 12.3.2. Основний капітал, його фізичний і моральний знос.; 12.3.3. Оборотний капітал; Політична економія - Кривенко К.Т.

12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства; 12.3.1. Оборот капіталу.; 12.3.2. Основний капітал, його фізичний і моральний знос.; 12.3.3. Оборотний капітал; Політична економія - Кривенко К.Т.

12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства; 12.3.1. Оборот капіталу.; 12.3.2. Основний капітал, його фізичний і моральний знос.; 12.3.3. Оборотний капітал; Політична економія - Кривенко К.Т.

12.4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці; 12.4.1. Сутність підприємництва, його ознаки і функції.; Політична економія - Кривенко К.Т.

12.4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці; 12.4.1. Сутність підприємництва, його ознаки і функції.; Політична економія - Кривенко К.Т.

12.4.2. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 13. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ ; 13.1. Капітал як економічна категорія ; 13.1.1. Історія етимології капіталу.; 13.1.2. Перетворення грошей у капітал.; 13.1.3. Загальна формула руху капіталу; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 13. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ ; 13.1. Капітал як економічна категорія ; 13.1.1. Історія етимології капіталу.; 13.1.2. Перетворення грошей у капітал.; 13.1.3. Загальна формула руху капіталу; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 13. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ ; 13.1. Капітал як економічна категорія ; 13.1.1. Історія етимології капіталу.; 13.1.2. Перетворення грошей у капітал.; 13.1.3. Загальна формула руху капіталу; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 13. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ ; 13.1. Капітал як економічна категорія ; 13.1.1. Історія етимології капіталу.; 13.1.2. Перетворення грошей у капітал.; 13.1.3. Загальна формула руху капіталу; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 13. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ ; 13.1. Капітал як економічна категорія ; 13.1.1. Історія етимології капіталу.; 13.1.2. Перетворення грошей у капітал.; 13.1.3. Загальна формула руху капіталу; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.1.4. Первісне нагромадження капіталу.; 13.1.5. Сутність категорії «капітал».; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.1.4. Первісне нагромадження капіталу.; 13.1.5. Сутність категорії «капітал».; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.2. Капітал і праця ; 13.2.1. Наймана праця і робоча сила як товар. ; 13.2.2. Властивості товару робоча сила. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.2. Капітал і праця ; 13.2.1. Наймана праця і робоча сила як товар. ; 13.2.2. Властивості товару робоча сила. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.2. Капітал і праця ; 13.2.1. Наймана праця і робоча сила як товар. ; 13.2.2. Властивості товару робоча сила. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата ; 13.3.1. Заробітна плата: неокласичний підхід.; 13.3.2. Заробітна плата: марксистській підхід.; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата ; 13.3.1. Заробітна плата: неокласичний підхід.; 13.3.2. Заробітна плата: марксистській підхід.; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата ; 13.3.1. Заробітна плата: неокласичний підхід.; 13.3.2. Заробітна плата: марксистській підхід.; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.4. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата; 13.4.1. Основні форми заробітної плати. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.4. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата; 13.4.1. Основні форми заробітної плати. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.4.2. Номінальна і реальна заробітна плата.; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.4.3. Мінімальна заробітна плата. ; 13.4.4. Продуктивність праці і заробітна плата; 13.4.5. Відмінності в заробітній платі.; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.4.3. Мінімальна заробітна плата. ; 13.4.4. Продуктивність праці і заробітна плата; 13.4.5. Відмінності в заробітній платі.; Політична економія - Кривенко К.Т.

13.4.3. Мінімальна заробітна плата. ; 13.4.4. Продуктивність праці і заробітна плата; 13.4.5. Відмінності в заробітній платі.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 14. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ; 14.1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу; 14.1.1. Особливості сільськогосподарського виробництва.; 14.1.2. Аграрні відносини. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 14. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ; 14.1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу; 14.1.1. Особливості сільськогосподарського виробництва.; 14.1.2. Аграрні відносини. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 14. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ; 14.1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу; 14.1.1. Особливості сільськогосподарського виробництва.; 14.1.2. Аграрні відносини. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 14. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ; 14.1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу; 14.1.1. Особливості сільськогосподарського виробництва.; 14.1.2. Аграрні відносини. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.2. Земельна рента та її форми; 14.2.1. Диференціальна земельна рента. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.2. Земельна рента та її форми; 14.2.1. Диференціальна земельна рента. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.2.2. Абсолютна земельна рента. ; 14.2.3. Монопольна земельна рента.; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.2.2. Абсолютна земельна рента. ; 14.2.3. Монопольна земельна рента.; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.2.4. Орендна плата.; 14.2.5. Ціна землі.; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.2.4. Орендна плата.; 14.2.5. Ціна землі.; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.3. Розвиток підприємництва в сільському господарстві; 14.3.1. Різноманітні форми господарювання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.3. Розвиток підприємництва в сільському господарстві; 14.3.1. Різноманітні форми господарювання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.3.2. Формування агропромислового комплексу.; Політична економія - Кривенко К.Т.

14.4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 15. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ; 15.1. Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 15. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ; 15.1. Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.2. Еволюція економічної діяльності держави; 15.2.1. Сутність економічної діяльності держави. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.2. Еволюція економічної діяльності держави; 15.2.1. Сутність економічної діяльності держави. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.2.2. Державний сектор економіки і його роль. ; 15.2.3. Динамізм економічної діяльності держави.; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.2.2. Державний сектор економіки і його роль. ; 15.2.3. Динамізм економічної діяльності держави.; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.3. Економічні функції держави; 15.3.1. Поняття економічних функцій держави.; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.3. Економічні функції держави; 15.3.1. Поняття економічних функцій держави.; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.3.2. Економічні функції держави у розвинутих країнах.; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.4. Ринок і держава; 15.4.1. Головна мета державного регулювання. ; 15.4.2. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.4. Ринок і держава; 15.4.1. Головна мета державного регулювання. ; 15.4.2. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.4. Ринок і держава; 15.4.1. Головна мета державного регулювання. ; 15.4.2. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

15.4.3. Методи державного регулювання економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 4.  ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС; Тема 16. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ; 16.1. Сутність і види економічного відтворення; 16.1.1. Сутність економічного відтворення та його основні елементи.; 16.1.2. Види економічного відтворення.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 4.  ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС; Тема 16. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ; 16.1. Сутність і види економічного відтворення; 16.1.1. Сутність економічного відтворення та його основні елементи.; 16.1.2. Види економічного відтворення.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 4.  ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС; Тема 16. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ; 16.1. Сутність і види економічного відтворення; 16.1.1. Сутність економічного відтворення та його основні елементи.; 16.1.2. Види економічного відтворення.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 4.  ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС; Тема 16. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ; 16.1. Сутність і види економічного відтворення; 16.1.1. Сутність економічного відтворення та його основні елементи.; 16.1.2. Види економічного відтворення.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 4.  ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС; Тема 16. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ; 16.1. Сутність і види економічного відтворення; 16.1.1. Сутність економічного відтворення та його основні елементи.; 16.1.2. Види економічного відтворення.; Політична економія - Кривенко К.Т.

16.2. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту; 16.2.1. Суспільний продукт і його структура. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

16.2. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту; 16.2.1. Суспільний продукт і його структура. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

16.2.2. Методи обчислення суспільного продукту.; Політична економія - Кривенко К.Т.

16.2.3. Метод балансу народного господарства (БНГ). ; Політична економія - Кривенко К.Т.

16.2.4. Сучасні форми суспільного продукту.; Політична економія - Кривенко К.Т.

16.3. Тіньовий сектор в економічному відтворенні, його масштаби та особливості в економіці України; Політична економія - Кривенко К.Т.

16.4. Національне багатство, його сутність, структура і проблеми розширеного відтворення; Політична економія - Кривенко К.Т.

16.5. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів; 16.5.1. Скупний попит і сукупне пропонування. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

16.5. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів; 16.5.1. Скупний попит і сукупне пропонування. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 17. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ; 17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення; 17.1.1. Сутність і значення розподілу в економіці.; 17.1.2. Розподіл як ланка взаємозв’язку між виробництвом і споживачами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 17. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ; 17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення; 17.1.1. Сутність і значення розподілу в економіці.; 17.1.2. Розподіл як ланка взаємозв’язку між виробництвом і споживачами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 17. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ; 17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення; 17.1.1. Сутність і значення розподілу в економіці.; 17.1.2. Розподіл як ланка взаємозв’язку між виробництвом і споживачами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 17. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ; 17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення; 17.1.1. Сутність і значення розподілу в економіці.; 17.1.2. Розподіл як ланка взаємозв’язку між виробництвом і споживачами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.2. Розподіл національного доходу і об’єктивні основи формування доходів населення; 17.2.1. Моделі розподілу національного доходу.; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.2. Розподіл національного доходу і об’єктивні основи формування доходів населення; 17.2.1. Моделі розподілу національного доходу.; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.2.2. Джерела особистих доходів.; 17.2.3. Об’єктивні основи формування доходів населення. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.2.2. Джерела особистих доходів.; 17.2.3. Об’єктивні основи формування доходів населення. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання; 17.3.1. Об’єктивні передумови перерозподілу національного доходу.; 17.3.2. Необхідність перерозподілу національного доходу державою.; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання; 17.3.1. Об’єктивні передумови перерозподілу національного доходу.; 17.3.2. Необхідність перерозподілу національного доходу державою.; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання; 17.3.1. Об’єктивні передумови перерозподілу національного доходу.; 17.3.2. Необхідність перерозподілу національного доходу державою.; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.4. Споживання, національний дохід і заощадження; 17.4.1. Споживання: сутність і функції. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.4. Споживання, національний дохід і заощадження; 17.4.1. Споживання: сутність і функції. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.4.2. Заощадження та його функції.; 17.4.3. Національні заощадження і норма заощаджень.; Політична економія - Кривенко К.Т.

17.4.2. Заощадження та його функції.; 17.4.3. Національні заощадження і норма заощаджень.; Політична економія - Кривенко К.Т.

ТЕМА 18. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ; 18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні; 18.1.1. Зміст і типи економічного зростання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

ТЕМА 18. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ; 18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні; 18.1.1. Зміст і типи економічного зростання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

ТЕМА 18. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ; 18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні; 18.1.1. Зміст і типи економічного зростання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.1.2. Рушійні сили економічного зростання (прогресу). ; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.1.3. Нагромадження та його норма.; 18.1.4. Інвестиції та їх ефективність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.1.3. Нагромадження та його норма.; 18.1.4. Інвестиції та їх ефективність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.1.5. Вплив НТР на економічний розвиток. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.2. Теорії і моделі економічного зростання; 18.2.1. Моделі економічного зростання.; 18.2.2. Показники економічного зростання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.2. Теорії і моделі економічного зростання; 18.2.1. Моделі економічного зростання.; 18.2.2. Показники економічного зростання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.2. Теорії і моделі економічного зростання; 18.2.1. Моделі економічного зростання.; 18.2.2. Показники економічного зростання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи; 18.3.1. Сутність економічного циклу.; 18.3.2. Економічний цикл та його фази.; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи; 18.3.1. Сутність економічного циклу.; 18.3.2. Економічний цикл та його фази.; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи; 18.3.1. Сутність економічного циклу.; 18.3.2. Економічний цикл та його фази.; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.3.3. Передумови (причини) циклу.; 18.3.4. Довгі цикли (хвилі). ; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.3.3. Передумови (причини) циклу.; 18.3.4. Довгі цикли (хвилі). ; Політична економія - Кривенко К.Т.

18.3.5. Етапи дослідження природи економічних циклів.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 19. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ; 19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність; 19.1.1. Сутність зайнятості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 19. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ; 19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність; 19.1.1. Сутність зайнятості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 19. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ; 19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність; 19.1.1. Сутність зайнятості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.1.2. Повна і неповна зайнятість.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.1.3. Форми зайнятості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва; 19.2.1. Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці.; 19.2.2. Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва; 19.2.1. Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці.; 19.2.2. Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва; 19.2.1. Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці.; 19.2.2. Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили; 19.3.1. Сутність безробіття.; 19.3.2. Природне безробіття та його чинники.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили; 19.3.1. Сутність безробіття.; 19.3.2. Природне безробіття та його чинники.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили; 19.3.1. Сутність безробіття.; 19.3.2. Природне безробіття та його чинники.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.3.3. Циклічне безробіття.; 19.3.4. Соціальні наслідки безробіття.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.3.3. Циклічне безробіття.; 19.3.4. Соціальні наслідки безробіття.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.4. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили; 19.4.1. Специфічність і фази відтворення робочої сили.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.4. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили; 19.4.1. Специфічність і фази відтворення робочої сили.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.4.2. Ринок праці і відтворення робочої сили. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.4.3. Особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі.; Політична економія - Кривенко К.Т.

19.4.4. Проблеми політики зайнятості в Україні.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 20. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ; 20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи; 20.1.1. Організаційно-економічні відносини та господарський механізм.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 20. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ; 20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи; 20.1.1. Організаційно-економічні відносини та господарський механізм.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 20. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ; 20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи; 20.1.1. Організаційно-економічні відносини та господарський механізм.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.1.2. Функції господарського механізму.; 20.1.3. Структура господарського механізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.1.2. Функції господарського механізму.; 20.1.3. Структура господарського механізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми ; 20.2.1. Основні завдання ринкового механізму саморегулювання.; 20.2.2. Основні функції державних форм господарського механізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми ; 20.2.1. Основні завдання ринкового механізму саморегулювання.; 20.2.2. Основні функції державних форм господарського механізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми ; 20.2.1. Основні завдання ринкового механізму саморегулювання.; 20.2.2. Основні функції державних форм господарського механізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.2.3. Механізм господарювання та право.; 20.2.4. Основні теорії державного регулювання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.2.3. Механізм господарювання та право.; 20.2.4. Основні теорії державного регулювання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.3. Державне регулювання економіки; 20.3.1. Основні напрями державного регулювання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.3. Державне регулювання економіки; 20.3.1. Основні напрями державного регулювання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

20.3.2. Проблеми удосконалення механізму господарювання в Україні.; Політична економія - Кривенко К.Т.

 РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ   ; Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи; 21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку; 21.1.1. Сутність капіталізму вільної конкуренції. ; 21.1.2. Ознаки капіталізму вільної конкуренції.; Політична економія - Кривенко К.Т.

 РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ   ; Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи; 21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку; 21.1.1. Сутність капіталізму вільної конкуренції. ; 21.1.2. Ознаки капіталізму вільної конкуренції.; Політична економія - Кривенко К.Т.

 РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ   ; Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи; 21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку; 21.1.1. Сутність капіталізму вільної конкуренції. ; 21.1.2. Ознаки капіталізму вільної конкуренції.; Політична економія - Кривенко К.Т.

 РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ   ; Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи; 21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку; 21.1.1. Сутність капіталізму вільної конкуренції. ; 21.1.2. Ознаки капіталізму вільної конкуренції.; Політична економія - Кривенко К.Т.

 РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ   ; Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи; 21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку; 21.1.1. Сутність капіталізму вільної конкуренції. ; 21.1.2. Ознаки капіталізму вільної конкуренції.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму; 21.2.1. Процес зародження капіталізму як принципово нової економічної формації.; 21.2.2. Етапи розвитку капіталістичної економічної формації.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму; 21.2.1. Процес зародження капіталізму як принципово нової економічної формації.; 21.2.2. Етапи розвитку капіталістичної економічної формації.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму; 21.2.1. Процес зародження капіталізму як принципово нової економічної формації.; 21.2.2. Етапи розвитку капіталістичної економічної формації.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.2.3. Становище найманої праці за капіталізму вільної конкуренції.; 21.2.4. Економічна рента і експлуатація найманої праці. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.2.3. Становище найманої праці за капіталізму вільної конкуренції.; 21.2.4. Економічна рента і експлуатація найманої праці. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.3. Економічна система монополістичного капіталізму ; 21.3.1. Сутність монополістичного капіталізму.; 21.3.2. Закономірності виникнення монополій.Концентрація і централізація капіталу.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.3. Економічна система монополістичного капіталізму ; 21.3.1. Сутність монополістичного капіталізму.; 21.3.2. Закономірності виникнення монополій.Концентрація і централізація капіталу.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.3. Економічна система монополістичного капіталізму ; 21.3.1. Сутність монополістичного капіталізму.; 21.3.2. Закономірності виникнення монополій.Концентрація і централізація капіталу.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.3.3. Ефект масштабу.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.3.4. Акціонерні товариства (корпорації).; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.3.5. Проблеми максимізації прибутку монополіста. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.4. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансово-монополістична олігархія; 21.4.1. Сутність фінансово-монополістичного капіталу.; 21.4.2. Фінансові групи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.4. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансово-монополістична олігархія; 21.4.1. Сутність фінансово-монополістичного капіталу.; 21.4.2. Фінансові групи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.4. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансово-монополістична олігархія; 21.4.1. Сутність фінансово-монополістичного капіталу.; 21.4.2. Фінансові групи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

21.4.3. Фінансова олігархія. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

 Тема 22. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ; 22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки; 22.1.1. Сутність змішаної економіки. ; 22.1.2. Умови виникнення змішаної економіки. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

 Тема 22. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ; 22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки; 22.1.1. Сутність змішаної економіки. ; 22.1.2. Умови виникнення змішаної економіки. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

 Тема 22. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ; 22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки; 22.1.1. Сутність змішаної економіки. ; 22.1.2. Умови виникнення змішаної економіки. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

 Тема 22. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ; 22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки; 22.1.1. Сутність змішаної економіки. ; 22.1.2. Умови виникнення змішаної економіки. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.1.3. Причини виникнення змішаної економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.1.4. Національні особливості змішаної економіки. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.1.5. Уклади і сектори змішаної економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки; 22.2.1. Взаємодія двох механізмів господарювання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки; 22.2.1. Взаємодія двох механізмів господарювання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.2.2. Ринок у змішаній економіці.; 22.2.3. Держава у змішаній економіці.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.2.2. Ринок у змішаній економіці.; 22.2.3. Держава у змішаній економіці.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки; 22.3.1. Рівень монополізації виробництва в сучасних умовах.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки; 22.3.1. Рівень монополізації виробництва в сучасних умовах.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.3.2. Фінансово-монополістичні групи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.4. Наймана праця і революція у трудових відносинах; 22.4.1. Колективні договори.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.4. Наймана праця і революція у трудових відносинах; 22.4.1. Колективні договори.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.4.2. Профспілки і ринок праці.; 22.4.3. Державне регулювання заробітної плати. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.4.2. Профспілки і ринок праці.; 22.4.3. Державне регулювання заробітної плати. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.5. Еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму; 22.5.1. Еволюція відносин власності. ; 22.5.2. Об’єктивна необхідність соціальної орієнтації.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.5. Еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму; 22.5.1. Еволюція відносин власності. ; 22.5.2. Об’єктивна необхідність соціальної орієнтації.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.5. Еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму; 22.5.1. Еволюція відносин власності. ; 22.5.2. Об’єктивна необхідність соціальної орієнтації.; Політична економія - Кривенко К.Т.

22.5.3. Історичні перспективи змішаної економіки. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 23. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ; 23.1. Економічна система соціалізму: теорія і практика; 23.1.1. Сутність економічної системи соціалізму ; 23.1.2. Державний соціалізм.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 23. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ; 23.1. Економічна система соціалізму: теорія і практика; 23.1.1. Сутність економічної системи соціалізму ; 23.1.2. Державний соціалізм.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 23. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ; 23.1. Економічна система соціалізму: теорія і практика; 23.1.1. Сутність економічної системи соціалізму ; 23.1.2. Державний соціалізм.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 23. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ; 23.1. Економічна система соціалізму: теорія і практика; 23.1.1. Сутність економічної системи соціалізму ; 23.1.2. Державний соціалізм.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі «державного соціалізму»; 23.2.1. Відсутність матеріальних умов соціалізму в Росії і проблеми його будівництва.; 23.2.2. Основні ознаки державного соціалізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі «державного соціалізму»; 23.2.1. Відсутність матеріальних умов соціалізму в Росії і проблеми його будівництва.; 23.2.2. Основні ознаки державного соціалізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі «державного соціалізму»; 23.2.1. Відсутність матеріальних умов соціалізму в Росії і проблеми його будівництва.; 23.2.2. Основні ознаки державного соціалізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.3. Механізм функціонування «державного соціалізму»; 23.3.1. Планомірна організація суспільного виробництва.; 23.3.2. Гігантська економічна роль держави.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.3. Механізм функціонування «державного соціалізму»; 23.3.1. Планомірна організація суспільного виробництва.; 23.3.2. Гігантська економічна роль держави.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.3. Механізм функціонування «державного соціалізму»; 23.3.1. Планомірна організація суспільного виробництва.; 23.3.2. Гігантська економічна роль держави.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.3.3. Централізоване управління народним господарством.; 23.3.4. Ринок в одержавленій економіці.; 23.3.5. Загальна криза державного соціалізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.3.3. Централізоване управління народним господарством.; 23.3.4. Ринок в одержавленій економіці.; 23.3.5. Загальна криза державного соціалізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.3.3. Централізоване управління народним господарством.; 23.3.4. Ринок в одержавленій економіці.; 23.3.5. Загальна криза державного соціалізму.; Політична економія - Кривенко К.Т.

23.4. Історичні перспективи соціалізму; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 24. Закономірносі та особливості розвитку перехідних економік; 24.1. Зміст, чинники і типи перехідної економіки; 24.1.1. Сутність перехідної економіки.; 24.1.2. Риси перехідної економіки.; 24.1.3. Типи перехідної економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 24. Закономірносі та особливості розвитку перехідних економік; 24.1. Зміст, чинники і типи перехідної економіки; 24.1.1. Сутність перехідної економіки.; 24.1.2. Риси перехідної економіки.; 24.1.3. Типи перехідної економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 24. Закономірносі та особливості розвитку перехідних економік; 24.1. Зміст, чинники і типи перехідної економіки; 24.1.1. Сутність перехідної економіки.; 24.1.2. Риси перехідної економіки.; 24.1.3. Типи перехідної економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 24. Закономірносі та особливості розвитку перехідних економік; 24.1. Зміст, чинники і типи перехідної економіки; 24.1.1. Сутність перехідної економіки.; 24.1.2. Риси перехідної економіки.; 24.1.3. Типи перехідної економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 24. Закономірносі та особливості розвитку перехідних економік; 24.1. Зміст, чинники і типи перехідної економіки; 24.1.1. Сутність перехідної економіки.; 24.1.2. Риси перехідної економіки.; 24.1.3. Типи перехідної економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

24.2. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються; Політична економія - Кривенко К.Т.

24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки; Політична економія - Кривенко К.Т.

24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ; Тема 25. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО; 25.1. Світове господарство: сутність та структура; 25.1.1. Сутність світового господарства та віхи його розвитку.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ; Тема 25. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО; 25.1. Світове господарство: сутність та структура; 25.1.1. Сутність світового господарства та віхи його розвитку.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ; Тема 25. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО; 25.1. Світове господарство: сутність та структура; 25.1.1. Сутність світового господарства та віхи його розвитку.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ; Тема 25. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО; 25.1. Світове господарство: сутність та структура; 25.1.1. Сутність світового господарства та віхи його розвитку.; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.1.2. Класифікація груп країн світового господарства. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація; 25.2.1. Сутність міжнародного поділу праці.; 25.2.2. Міжнародна спеціалізація в світовому господарстві.; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація; 25.2.1. Сутність міжнародного поділу праці.; 25.2.2. Міжнародна спеціалізація в світовому господарстві.; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація; 25.2.1. Сутність міжнародного поділу праці.; 25.2.2. Міжнародна спеціалізація в світовому господарстві.; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.2.3. Міжнародна кооперація.; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил; 25.3.1. Сутність інтернаціоналізації господарських відносин.; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил; 25.3.1. Сутність інтернаціоналізації господарських відносин.; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.3.2. Транснаціоналізація у світовому господарстві. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації; 25.4.1. Міжнародна економічна інтеграція та її форми.; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації; 25.4.1. Міжнародна економічна інтеграція та її форми.; Політична економія - Кривенко К.Т.

25.4.2. Міжнародні міжрегіональні економічні об’єднання.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 26. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН; 26.1. Світогосподарські зв’язки та їх форми; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 26. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН; 26.1. Світогосподарські зв’язки та їх форми; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.2. Міжнародна торгівля та її економічні основи; 26.2.1. Міжнародна торгівля і теорії обґрунтування її необхідності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.2. Міжнародна торгівля та її економічні основи; 26.2.1. Міжнародна торгівля і теорії обґрунтування її необхідності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.2.2. Світовий товарний ринок. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.2.3. Основні види міжнародної торгівлі.; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу; 26.3.1. Міжнародний рух капіталу і його форми.; 26.3.2. Риси міжнародної міграції капіталів.; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу; 26.3.1. Міжнародний рух капіталу і його форми.; 26.3.2. Риси міжнародної міграції капіталів.; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу; 26.3.1. Міжнародний рух капіталу і його форми.; 26.3.2. Риси міжнародної міграції капіталів.; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини; 26.4.1.Сутність міжнародних валютних відносин.; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини; 26.4.1.Сутність міжнародних валютних відносин.; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.4.2. Міжнародна валютна система та етапи її розвитку. ; 26.4.3. Платіжний баланс; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.4.2. Міжнародна валютна система та етапи її розвитку. ; 26.4.3. Платіжний баланс; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.5. Інші форми міжнародних економічних відносин; 26.5.1. Міжнародна трудова міграція. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.5. Інші форми міжнародних економічних відносин; 26.5.1. Міжнародна трудова міграція. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.5.2. Міжнародне науково-технічне співробітництво.; 26.5.3. Міжнародні валютно-фінансові організації.; Політична економія - Кривенко К.Т.

26.5.2. Міжнародне науково-технічне співробітництво.; 26.5.3. Міжнародні валютно-фінансові організації.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 27. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ; 27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем; 27.1.1. Глобалізація світової економіки.; 27.1.2. Класифікація глобальних проблем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 27. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ; 27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем; 27.1.1. Глобалізація світової економіки.; 27.1.2. Класифікація глобальних проблем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 27. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ; 27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем; 27.1.1. Глобалізація світової економіки.; 27.1.2. Класифікація глобальних проблем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 27. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ; 27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем; 27.1.1. Глобалізація світової економіки.; 27.1.2. Класифікація глобальних проблем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

27.2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством; 27.2.1. Небезпека глобальних проблем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

27.2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством; 27.2.1. Небезпека глобальних проблем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

27.2.2. Шляхи розв’язання глобальних проблем людством.; Політична економія - Кривенко К.Т.

27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства; 27.3.1. Необхідність співробітництва в планетарному масштабі.; Політична економія - Кривенко К.Т.

27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства; 27.3.1. Необхідність співробітництва в планетарному масштабі.; Політична економія - Кривенко К.Т.

27.3.2. Джерела подолання глобальних проблем. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ; Політична економія - Кривенко К.Т.