Розділи

загрузка...
Політична економія - Кривенко К.Т.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; Тема 1. Предмет і метод політичної економії; 1.1. Предмет політичної економії; 1.1.1. Визначення предмета політичної економії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; Тема 1. Предмет і метод політичної економії; 1.1. Предмет політичної економії; 1.1.1. Визначення предмета політичної економії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; Тема 1. Предмет і метод політичної економії; 1.1. Предмет політичної економії; 1.1.1. Визначення предмета політичної економії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ; Тема 1. Предмет і метод політичної економії; 1.1. Предмет політичної економії; 1.1.1. Визначення предмета політичної економії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.1.2. Закони і категорії політичної економії.; 1.1.3. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.1.2. Закони і категорії політичної економії.; 1.1.3. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.2. Методи політичної економії; 1.2.1. Загальнонаукові методи пізнання; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.2. Методи політичної економії; 1.2.1. Загальнонаукові методи пізнання; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.2.2. Спеціальні (конкретні) методи пізнання. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.3. Функції політичної економії; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.3.1. Позитивна політекономія; 1.3.2. Нормативна політекономія; 1.3.3. Економікс і політекономія. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.3.1. Позитивна політекономія; 1.3.2. Нормативна політекономія; 1.3.3. Економікс і політекономія. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

1.3.1. Позитивна політекономія; 1.3.2. Нормативна політекономія; 1.3.3. Економікс і політекономія. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ; 2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва; 2.1.1. Фактори виробництва та їх взаємодія.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ; 2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва; 2.1.1. Фактори виробництва та їх взаємодія.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ; 2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва; 2.1.1. Фактори виробництва та їх взаємодія.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.1.2. Праця і робочий день. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.1.3. Взаємозв’язок і розвиток факторів виробництва.; 2.1.4. Продукція; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.1.3. Взаємозв’язок і розвиток факторів виробництва.; 2.1.4. Продукція; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей; 2.2.1. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів.; 2.2.2 Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей; 2.2.1. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів.; 2.2.2 Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей; 2.2.1. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів.; 2.2.2 Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.2.3. Вмінені витрати.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб; 2.3.3. Економічні потреби, їх сутність і структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб; 2.3.3. Економічні потреби, їх сутність і структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3.4. Безмежність потреб; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3.5. Закон зростання потреб.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.3.6. Механізм дії закону зростання потреб.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності; 2.4.1. Корисність продукту та її види.; 2.4.2. Гранична корисність та її сутність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності; 2.4.1. Корисність продукту та її види.; 2.4.2. Гранична корисність та її сутність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності; 2.4.1. Корисність продукту та її види.; 2.4.2. Гранична корисність та її сутність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом; 2.4.3. Закон спадної корисності.; 2.4.4. Фактори визначення корисності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом; 2.4.3. Закон спадної корисності.; 2.4.4. Фактори визначення корисності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом; 2.4.3. Закон спадної корисності.; 2.4.4. Фактори визначення корисності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5.2. Економічні суперечності, їх характер і типи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5.3. Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу.; Політична економія - Кривенко К.Т.

2.5.4. Споживання — кінцева мета виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА; 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації; 3.1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.; 3.1.2. Класифікація економічних систем та її критерії; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА; 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації; 3.1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.; 3.1.2. Класифікація економічних систем та її критерії; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА; 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації; 3.1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.; 3.1.2. Класифікація економічних систем та її критерії; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА; 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації; 3.1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.; 3.1.2. Класифікація економічних систем та її критерії; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи; 3.2.1. Сутність продуктивних сил.; 3.2.2. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи; 3.2.1. Сутність продуктивних сил.; 3.2.2. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи; 3.2.1. Сутність продуктивних сил.; 3.2.2. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи; 3.2.3. Виробнича функція та її складові. ; 3.3.1. Економічні відносини та їх пофазна структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи; 3.2.3. Виробнича функція та її складові. ; 3.3.1. Економічні відносини та їх пофазна структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи; 3.2.3. Виробнича функція та її складові. ; 3.3.1. Економічні відносини та їх пофазна структура.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3.2. Виробничі відносини і спосіб виробництва.; 3.3.3. Техніко-, організаційно і соціально-економічні відносини.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.3.2. Виробничі відносини і спосіб виробництва.; 3.3.3. Техніко-, організаційно і соціально-економічні відносини.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації; 3.4.1. Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації; 3.4.1. Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.4.2. Цивілізаційний підхід до класифікації економічних систем.; Політична економія - Кривенко К.Т.

3.4.3. Загальний економічний закон розвитку економіки.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ; 4.1. Власність як економічна категорія; 4.1.1.Сутність власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ; 4.1. Власність як економічна категорія; 4.1.1.Сутність власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ; 4.1. Власність як економічна категорія; 4.1.1.Сутність власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.1.2. Суб’єкти та об’єкти власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.1.3. Економічний зміст і юридична форма власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.2. Структура власності; 4.2.1. Типи власності.; 4.2.2. Види власності: приватна і суспільна.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.2. Структура власності; 4.2.1. Типи власності.; 4.2.2. Види власності: приватна і суспільна.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.2. Структура власності; 4.2.1. Типи власності.; 4.2.2. Види власності: приватна і суспільна.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3. Еволюція форм власності; 4.3.1. Первісні форми власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3. Еволюція форм власності; 4.3.1. Первісні форми власності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3.2. Рабовласницька і феодальна власність.; 4.3.2. Капіталістична власність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3.2. Рабовласницька і феодальна власність.; 4.3.2. Капіталістична власність.; Політична економія - Кривенко К.Т.

4.3.3. Проблеми трансформації приватної власності у суспільну.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва; 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства; 5.1.1. Сутність і риси натурального господарства.; 5.1.2. Історичні межі натуральної форми організації виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва; 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства; 5.1.1. Сутність і риси натурального господарства.; 5.1.2. Історичні межі натуральної форми організації виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва; 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства; 5.1.1. Сутність і риси натурального господарства.; 5.1.2. Історичні межі натуральної форми організації виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва; 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства; 5.1.1. Сутність і риси натурального господарства.; 5.1.2. Історичні межі натуральної форми організації виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва; 5.2.1. Виникнення товарного виробництва і його сутність. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва; 5.2.1. Виникнення товарного виробництва і його сутність. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.2.2.Основні риси товарного виробництва. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.2.3. Суб’єкти та об’єкти товарних відносин.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.3. Товар і його властивості; 5.3.1. Властивості товару та його суперечності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.3. Товар і його властивості; 5.3.1. Властивості товару та його суперечності.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.3.2. Вартість і ціна: альтернативні теорії.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності; 5.4.1. Проста форма товарного виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності; 5.4.1. Проста форма товарного виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.4.2. Розвинена форма товарного виробництва.; Політична економія - Кривенко К.Т.

5.4.3. Функціонування товарного виробництва і його закони.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 6. ГРОШІ; 6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей; 6.1.1.Виникнення загальної, чи грошової, форми вартості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 6. ГРОШІ; 6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей; 6.1.1.Виникнення загальної, чи грошової, форми вартості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 6. ГРОШІ; 6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей; 6.1.1.Виникнення загальної, чи грошової, форми вартості.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.1.2. Еволюція і типи грошей. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.2. Сутність і функції грошей; 6.2.1. Сутність грошей та її трактування економістами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.2. Сутність і функції грошей; 6.2.1. Сутність грошей та її трактування економістами.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.2.2. Функції грошей.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.3. Сучасні функціональні форми грошей; 6.3.1. Функціональні форми грошей і грошовий агрегат.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.3. Сучасні функціональні форми грошей; 6.3.1. Функціональні форми грошей і грошовий агрегат.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.4. Закони грошового обігу; 6.4.1. Сутність закону грошового обігу.; 6.4.2. Особливості дії законів обігу за повноцінних і неповноцінних грошей.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.4. Закони грошового обігу; 6.4.1. Сутність закону грошового обігу.; 6.4.2. Особливості дії законів обігу за повноцінних і неповноцінних грошей.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.4. Закони грошового обігу; 6.4.1. Сутність закону грошового обігу.; 6.4.2. Особливості дії законів обігу за повноцінних і неповноцінних грошей.; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи; 6.5.1. Інфляція та її види і форми. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи; 6.5.1. Інфляція та її види і форми. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

6.5.2. Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК; 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види; 7.1.1 Сутність витрат виробництва та їх види.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК; 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види; 7.1.1 Сутність витрат виробництва та їх види.; Політична економія - Кривенко К.Т.

Тема 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК; 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види; 7.1.1 Сутність витрат виробництва та їх види.; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.1.2. Постійні і змінні витрати. ; 7.1.3. Валові, середні і постійні витрати.; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.1.2. Постійні і змінні витрати. ; 7.1.3. Валові, середні і постійні витрати.; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку; 7.3.1 Сутність прибутку і його структура. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку; 7.3.1 Сутність прибутку і його структура. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

7.3.2. Норми прибутку. ; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; Тема 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ; 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти; 8.1.1. Інституціональні основи ринкової економіки. ; 8.1.2. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; Тема 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ; 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти; 8.1.1. Інституціональні основи ринкової економіки. ; 8.1.2. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти.; Політична економія - Кривенко К.Т.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ; Тема 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА М