Розділи

загрузка...
Економічний аналіз (конспект)
ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ; 1 Розділ. Економічний аналіз та його види; 1.1. Поняття та значення економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ; 1 Розділ. Економічний аналіз та його види; 1.1. Поняття та значення економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ; 1 Розділ. Економічний аналіз та його види; 1.1. Поняття та значення економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

1.2. Види економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

2 Розділ. Предмет, зміст та завдання економічного аналізу; 2.1. Предмет економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

2 Розділ. Предмет, зміст та завдання економічного аналізу; 2.1. Предмет економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

2.2. Зміст і завдання економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

2.3. Принципи економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

2.4. Місце економічного аналізу в системі наук; Економічний аналіз (конспект)

3 Розділ. Метод і методика комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства; 3.1. Метод економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

3 Розділ. Метод і методика комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства; 3.1. Метод економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

3.2. Методика економічного аналізу; Економічний аналіз (конспект)

4 Розділ. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу господарської діяльності підприємства; 4.1. Організація економічного аналізу підприємства; Економічний аналіз (конспект)

4 Розділ. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу господарської діяльності підприємства; 4.1. Організація економічного аналізу підприємства; Економічний аналіз (конспект)

4.2. Інформаційне забезпечення аналізу; Економічний аналіз (конспект)

ЧАСТИНА 2. МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА; 5 Розділ. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно–технічного рівня підприємства; 5.1. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства; 5.1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; Економічний аналіз (конспект)

ЧАСТИНА 2. МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА; 5 Розділ. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно–технічного рівня підприємства; 5.1. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства; 5.1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; Економічний аналіз (конспект)

ЧАСТИНА 2. МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА; 5 Розділ. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно–технічного рівня підприємства; 5.1. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства; 5.1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; Економічний аналіз (конспект)

ЧАСТИНА 2. МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА; 5 Розділ. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно–технічного рівня підприємства; 5.1. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства; 5.1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; Економічний аналіз (конспект)

5.1.2. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції; Економічний аналіз (конспект)

5.1.3. Аналіз використання робочого часу; Економічний аналіз (конспект)

5.1.4. Аналіз фонду заробітної плати; Економічний аналіз (конспект)

5.2. Аналіз використання основних виробничих фондів; 5.2.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами, їх технічного рівня і стану; Економічний аналіз (конспект)

5.2. Аналіз використання основних виробничих фондів; 5.2.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами, їх технічного рівня і стану; Економічний аналіз (конспект)

5.2.2. Аналіз ефективності використання основних фондів; Економічний аналіз (конспект)

5.2.3. Аналіз використання обладнання та виробничих потужностей; Економічний аналіз (конспект)

5.3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання; 5.3.1. Аналіз матеріально-технічного постачання та стану запасів; Економічний аналіз (конспект)

5.3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання; 5.3.1. Аналіз матеріально-технічного постачання та стану запасів; Економічний аналіз (конспект)

5.3.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів; Економічний аналіз (конспект)

6 Розділ. Аналіз виробництва та реалізації продукції; 6.1. Аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції; Економічний аналіз (конспект)

6 Розділ. Аналіз виробництва та реалізації продукції; 6.1. Аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції; Економічний аналіз (конспект)

6.2. Аналіз складу та асортименту продукції; Економічний аналіз (конспект)

6.3. Аналіз якості продукції та ритмічності виробництва; Економічний аналіз (конспект)

7 Розділ. Аналіз собівартості продукції підприємств; 7.1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції, витрат на гривню товарної продукції, собівартості порівнюваної продукції та найважливіших виробів; Економічний аналіз (конспект)

7 Розділ. Аналіз собівартості продукції підприємств; 7.1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції, витрат на гривню товарної продукції, собівартості порівнюваної продукції та найважливіших виробів; Економічний аналіз (конспект)

7.2. Аналіз витрат на сировину і матеріали; Економічний аналіз (конспект)

7.3. Аналіз витрат на оплату праці; Економічний аналіз (конспект)

8 Розділ. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств ; 8.1. Аналіз прибутків підприємств; Економічний аналіз (конспект)

8 Розділ. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств ; 8.1. Аналіз прибутків підприємств; Економічний аналіз (конспект)

8.2. Аналіз рентабельності діяльності підприємств; Економічний аналіз (конспект)

9 РОЗДІЛ. Аналіз фінансового стану підприємств; 9.1. Аналіз активу і пасиву балансу; Економічний аналіз (конспект)

9 РОЗДІЛ. Аналіз фінансового стану підприємств; 9.1. Аналіз активу і пасиву балансу; Економічний аналіз (конспект)

9.2. Аналіз використання капіталу; Економічний аналіз (конспект)

9.3. Оцінка виробничо-фінансового леверіджу; Економічний аналіз (конспект)

9.4. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємств. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства; Економічний аналіз (конспект)