Розділи

загрузка...
Економіка природокористування
Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу "Економіка природокористування"; 1.1. Взаємодія людини, суспільства і природного середовища; Економіка природокористування

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу "Економіка природокористування"; 1.1. Взаємодія людини, суспільства і природного середовища; Економіка природокористування

1.2. Біосфера та ноосфера, їх взаємозв'язок; Економіка природокористування

1.3. Економіка природокористування як наука та її місце серед інших наук; Економіка природокористування

1.4. Методологічні та методичні проблеми дослідження курсу; Економіка природокористування

1.5. Закони і законодавчі обмеження природокористування; Економіка природокористування

1.6. Завдання економіки природокористування ; Економіка природокористування

Тема 2 Природні ресурси та їх оцінка; 1.1. Природні умови та природні ресурси, їх класифікація і значення; Економіка природокористування

Тема 2 Природні ресурси та їх оцінка; 1.1. Природні умови та природні ресурси, їх класифікація і значення; Економіка природокористування

1.2. Основні проблеми використання природних ресурсів; Економіка природокористування

1.3. Підходи до економічної оцінки природних ресурсів; Економіка природокористування

1.4. Принципи визначення плати за використання природних ресурсів та її розподіл ; Економіка природокористування

Тема 3. Наукові основи раціонального природокористування; 3.1. Економічний механізм охорони і раціонального використання природних ресурсів; Економіка природокористування

Тема 3. Наукові основи раціонального природокористування; 3.1. Економічний механізм охорони і раціонального використання природних ресурсів; Економіка природокористування

3.2. Державна екологічна експертиза в Україні: її роль і завдання; Економіка природокористування

3.3. Поняття про екологічний аудит, менеджмент та маркетинг ; Економіка природокористування

3.4 Еколого-економічні показники; Економіка природокористування

Тема 4 Лісові ресурси, їх використання і охорона ; 4.1. Роль лісу в збереженні екосистем; 4.2. Використання лісових ресурсів та екологічне районування лісів ; Економіка природокористування

Тема 4 Лісові ресурси, їх використання і охорона ; 4.1. Роль лісу в збереженні екосистем; 4.2. Використання лісових ресурсів та екологічне районування лісів ; Економіка природокористування

Тема 4 Лісові ресурси, їх використання і охорона ; 4.1. Роль лісу в збереженні екосистем; 4.2. Використання лісових ресурсів та екологічне районування лісів ; Економіка природокористування

4.3. Лісове господарство, його особливості і завдання ; Економіка природокористування

4.4. Показники рівня використання та забруднення лісів; Економіка природокористування

4.5. Захисне лісорозведення; Економіка природокористування

4.6. Заходи, щодо поліпшення використання, відновлення і охорони лісових ресурсів; Економіка природокористування