Розділи

загрузка...
Додатки до розділу 4; Додаток 1; Інвестування - Пересада А.А.

Додатки до розділу 4

Додаток 1

Визначення індикаторів інвестиційного процесу

Індикатор введення в дію виробничих потужностей у плановому періоді Мі розраховується за формулою:

Мі = Мпп + D Мнб + D Мдп – Мв,

де Мпп — величина виробничих потужностей на початок планового періоду;

DМнб — збільшення потужностей за рахунок нового будівництва;

DМдп — збільшення потужностей на діючих підприємствах за рахунок реконструкції, технічного переозброєння та розширення виробництва;

Мв — зменшення потужностей за рахунок вибуття застарілого нерентабельного виробництва.

Необхідний обсяг інвестицій (Іоб) на плановий період розраховується за формулою:

Іоб = Іпит DМ + Зн,

де Іпит — питомі реальні інвестиції на одиницю потужності в плановому періоді у вартісному виразі;

DМ — індикатор приросту потужності у відповідних одиницях виміру;

Зн — необхідний заділ по будівництву об’єктів (у вартісному виразі).