Розділи

загрузка...
3.7. Основна термінологія; 3.8. Література; Інвестування - Пересада А.А.

3.7. Основна термінологія

 • Грошовий потік
 • Дисконтування
 • Інвестиційна можливість
 • Інвестиційний вибір
 • Капітальний бюджет
 • Корпоративне планування
 • Пропозиція капіталу
 • Стратегія компанії
 • Чиста теперішня вартість
 • Альтернативна вартість
 • Аналіз затрат і вигод
 • Балансовий прибуток
 • Грошовий потік
 • Експлуатаційні витрати
 • Інвестиційна пропозиція
 • Незворотні витрати
 • Оборотний капітал
 • Первинні дані
 • Фінансова звітність
 • Фінансовий звіт
 • Чистий грошовий потік
 • Внутрішня норма дохідності
 • Рентабельність
 • Період окупності
 • Дисконтований період окупності
 • Дохідність залученого капіталу
 • Дохідність на акцію
 • Вартість боргу
 • Вартість капіталу
 • Гіринг
 • Ліверидж
 • Модель зростання
 • Нерозподілений прибуток
 • Пул коштів
 • Середньозважена вартість капіталу
 • Виробнича діяльність підприємства
 • Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку
 • Звіт про прибутки та збитки
 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • План грошових потоків
 • Фінансова діяльність підприємства

 

3.8. Література