Розділи

загрузка...
3.2.6. Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків; Інвестування - Пересада А.А.

3.2.6. Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків

При оцінці інвестицій, з одного боку, враховуються нематеріальні втрати і вигоди, які можуть вплинути на діяльність підприємства. Аналіз затрат і вигод (СВА), з іншого боку, забезпечує глобальніший аналіз, ніж більшість інвестиційних оцінок, і спрямовується на встановлення затрат і вигод для суспільства в цілому, для всіх акціонерів, а не тільки для підприємства.

Нематеріальні затрати і блага включають питання безпеки, покращення якості, моралі робітників та іміджу підприємства. Їх можна поділити на дві категорії: ті, які за певних міркувань можуть бути конвертовані у грошовий еквівалент, і ті, з якими це зробити неможливо з огляду на їх якісну природу.

Матеріальні і нематеріальні затрати і блага

Рис. 3.6. Матеріальні і нематеріальні затрати і блага

Конвертація у грошову вартість. Покращення якості продукту або скорочення часу поставок може бути конвертоване у грошову вартість. Так, пропонується інвестування у придбання нового обладнання, використання якого призведе до зменшення собівартості. Але головною перевагою тут є покращення якості продукту, яке воно забезпечить. Якщо не включати дане благо в аналіз, це може призвести до серйозної недооцінки вартості проекту. На підприємстві мають розуміти, яким чином покращення якості призводить до грошових благ. Наприклад, підвищення якості зумовлює зменшення собівартості шляхом зниження кількості відходів і браку, обсягів робіт з переробки та кількості часу, необхідного для перевірки кожного продукту. З огляду на те, що покращилась якість, підприємство може очікувати на виникнення незначного відтоку грошей за рахунок зменшення надходжень грошових коштів від гарантійних послуг. Проте завдяки поліпшенню якості лише незначна частина продукції потребуватиме ремонту протягом гарантійного періоду. Це також може призвести до підвищення обсягів продажу, оскільки покупці зрозуміють, що якість продукту покращилась.

При оцінці проекту потрібно зібрати таку кількість інформації, яка буде достатньою для прийняття обґрунтованого рішення стосовно проекту, який дуже важко оцінити кількісно. Наприклад, інвестиції у нове обладнання, дають підприємству можливість розширити сфери своєї діяльності, що може призвести до економії на масштабах виробництва і отримання підприємством стратегічної переваги, що не може бути оцінена на основі кількісних показників. У певних випадках варто розглядати проекти як такі, що приносять некількісні блага.

Якісні витрати і блага. Найчастіше до цієї категорії належать витрати і блага, що мають відношення до суспільства в цілому. Прикладом може слугувати інвестиція, яка впливає на якість повітря, або інвестиція, пов’язана з вигодами, що мають відношення до робочої сили (тобто такі, як покращення життєвого середовища працівників — додаткові їдальні, кафе, магазини, спортивні споруди та ін.). За цих обставин варто використовувати аналіз, що ґрунтується на показнику чистої теперішньої вартості. Це дозволяє компанії побачити «ціну», яка сплачується за ці якісні елементи. Наприклад, підприємство може розрахувати теперішню вартість витрат при інвестуванні і оцінити, чи варті нематеріальні блага таких витрат.

Отже, можна дійти таких висновків стосовно того, які грошові потоки мають відношення до аналізу інвестиційних проектів: