Розділи

загрузка...
Додаток 2; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 2

ПЛАН техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) кредитної пропозиції

І. Основні характеристики

Необхідність одержання кредиту.

Обґрунтування розміру кредиту (оптимальність розміру).

Мета використання кредитних коштів.

Термін повернення кредиту.

ІІ. Етапи кредитного проекту (вказати тривалість кожного етапу)

1. Придбання обладнання або товарів (сировини, матеріалів).

2. Виготовлення продукції.

2.1. Наявність виробничих приміщень (власні або орендовані), складів.

2.2. Основні показники якості виробничого обладнання:

— ступінь зносу (%);

— відповідність технічних характеристик обладнання світовим вимогам;

— розрахунок потреби в новітньому обладнанні.

2.3. Собівартість продукції в асортименті по одиницях (калькуляція, що складається з кількості і вартості витрат на сировину, матеріали, а також усі накладні витрати на кожну одиницю і на весь обсяг виробництва).

3. Реалізація товарів.

3.1. Структура ціни на товари, що реалізуються (собівартість, податки, відсотки за кредит, чистий прибуток, порівняння цін з діючими ринковими або існуючими в галузі).

3.2. Ринок і напрямки збуту товарів — внутрішній, зовнішній, основні споживачі (дефіцит або надвиробництво аналогічних товарів). Наявність контрактів, договорів про збут та їх умови. Канали збуту. Частка від загального обсягу продажу (реалізації) найбільш значного покупця _____%. Основні конкуренти у регіоні, в Україні, на зовнішньому ринку.

3.3. Фактори щодо переваги товарів після реалізації кредитного проекту аналогічним товарам інших виробників.

4. Економічний ефект від реалізації кредитного проекту.

4.1. Порівняння показників підприємства до і після використання кредиту.

Показники

До реалізації проекту

Після реалізації проекту

4.1.1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн

 

 

4.1.2. Собівартість продукції, тис. грн

 

 

4.1.3. Прибуток на одиницю продукції, грн

 

 

4.1.4. Рентабельність продукції, %

 

 

4.1.5. Балансовий прибуток, тис. грн

 

 

4.1.6. Чистий прибуток підприємства, тис. грн

 

 

5. Графік погашення кредиту.

Місяць

Сума основного кредиту, тис. грн

Сума відсотків за користування, тис. грн

Джерела погашення, тис. грн

Дохід від реалізації кредитного проекту

Дохід від інших програм