Розділи

загрузка...
Вимоги ЄБРР до МСП-позичальників, проектів і позик.; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Вимоги ЄБРР до МСП-позичальників, проектів і позик.

МСП-позичальник:

1) повинен бути зареєстрованим в Україні юридичною особою і належати до приватного сектору або контролюватися ним;

2) повинен бути платоспроможним та життєздатним з комерційної точки зору;

3) повинен мати не більше ніж 500 постійних працівників;

4) не може бути компанією, пов’язаною із банком-учасником (БУ), який надає позику;

5) не може вносити суттєвих змін до своїх установчих документів (щодо структури акціонерів, виду діяльності тощо) без згоди БУ впродовж усього строку кредиту;

6) повинен бути згодним обмежувати розмір дивідендів відповідно до зобов’язань щодо обслуговування боргу;

7) активи підприємства перед впровадженням проекту повинні становити не більше ніж 4 000 000 дол. США (на основі відновленої вартості, без урахування вартості землі та будівель);

8) співвідношення «Борг / Капітал» (з урахуванням позики) до та протягом строку впровадження проекту не повинне перевищувати 70 : 30;

9) значення коефіцієнта обслуговування боргу для субпроекту і бенефіціант малих та середніх підприємств як при визначенні рентабельності проекту, так і під час його впровадження повинно бути не меншим ніж 1,5.

Вимоги до проекту:

Вимоги до позики:

а) довгострокового фінансування засобів виробництва і пов’язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу;

б) короткострокового фінансування витрат на імпортовану сировину і запасні частини для подальшої переробки або використання у виробництві;

в) фінансування лізингу;

г) короткострокового фінансування експортних контрактів;

а) 2 500 000 дол. США, при цьому загальна непогашена сума позик одному позичальнику, враховуючи непогашені суми мікрота мінісубкредитів (або групі позичальників, пов’язаних між собою) не повинна перевищувати 5 000 000 дол. США;

б) 20 % капіталу БУ;

в) 70 % загальної вартості проекту;

г) будь-яка інша менша сума, встановлена згідно з обґрунтованими вимогами НБУ;

а) позики надаються на строк до п’яти років, включаючи пільговий період щонайбільше у два роки;

б) позики для фінансування оборотного капіталу мають строк, відповідний до циклу обороту коштів (як правило до 12 місяців);

9) відсотки, що підлягають сплаті за позикою, складаються з:

а) відсоткової ставки для НБУ та маржі, що забезпечить БУ комерційний прибуток (очікується, що відсоткова ставка для МСП-позичальників становитиме LIBОR плюс 4—8 %);

б) зборів та комісій, що включають у себе одноразову комісію, комісію за зобов’язання, та інших комерційно обґрунтованих комісій.

Вимоги ЄБРР до мікро-, малих підприємств (ММП) та субкредитів ММП.

Вимоги до позичальників:

ММП повинно бути суб’єктом підприємницької діяльності, створеним згідно з чинним законодавством України, або приватним підприємцем, який займається господарською діяльністю відповідно до вимог чинного законодавства, і задовольняти такі критерії:

а) ММП належить резидентам України й управляється ними. Якщо ММП частково належить іноземній юридичній особі або іноземному громадянину, який постійно проживає за кордоном, воно може претендувати на отримання субкредиту ММП за умови, що частка іноземної участі у цьому ММП не перевищує 49 % статутного фонду;

б) контрольний пакет акцій ММП належить приватним установам або особам (державна частка у статутному фонді не перевищує 49 %). ММП, що не є комунальним підприємством і в якому контрольний пакет акцій належить місцевій, обласній або центральній державній установі чи організації, може, як виняток, отримати субкредит ММП за наявності письмової згоди консультанта ММП, якщо воно розпочало процес приватизації, користується незалежністю в управлінні, функціонує у конкурентному середовищі і на нього розповсюджується чинне законодавство про банкрутство;

в) у новостворених ММП щонайменше 30 % статутного фонду має бути сплачено акціонерами в натурі або грошовими коштами;

г) ММП отримало всі необхідні дозволи, ліцензії та іншу документацію і веде діяльність із дотриманням чинних загальнодержавних і обласних нормативно-законодавчих актів щодо охорони здоров’я і безпеки праці;

д) загальна сума субкредитів, отриманих і непогашених ММП у рамках непогашеної лінії ЄБРР МСП-2 (мікро-, малі й середні субкредити), не може перевищувати 5 000 000 дол. США.

Вимоги до субкредитів:

Мікросубкредити ММП. Субкредити ММП — це кредити на суму не більше ніж 20 000 дол. США або, у виняткових випадках, 30 000 дол. США (мікросубкредити ММП) повинні відповідати таким вимогам:

— виробництвом зброї або військового обладнання;

— виготовленням хутрових виробів або торгівлею рідкісними видами тварин;

— виготовленням тютюнових виробів;

— виготовленням горілчаних виробів;

— ігорним бізнесом;

— валютними спекуляціями;

— інвестиціями в цінні папери;

— видом діяльності, що входить до переліку видів виробництва, фінансування яких заборонено ЄБРР з екологічних міркувань.

Мінісубкредити ММП. Субкредити ММП на суму не більше ніж 75 000 дол. США, в окремих випадках — 125 000 дол. США (мінісубкредити ММП) повинні відповідати таким вимогам:

Кошти мінісубкредитів ММП можуть спрямовуватися на:

— капітальні інвестиції;

— проекти у сфері обслуговування;

— поповнення обігових коштів виробничих підприємств або постачальників послуг;

— закупівлю машин (автомобілів, мікроавтобусів, вантажівок, обладнання) в цілях використання на виробництві, у наданні послуг або торгівлі;

— придбання нерухомості, якщо остання використовуватиметься в цілях виробництва, надання послуг або торгової діяльності.

Кошти мінісубкредитів ММП не можуть використовуватися на/в:

— повернення обігових коштів у цілях торгової діяльності;

— виробництво зброї або військового обладнання;

— виготовлення тютюнових виробів;

— виготовлення горілчаних виробів;

— казино та ігорному бізнесі;

— валютних спекуляціях;

— інвестиції в цінні папери;

— виробництво, де використовується хутро або рідкісні види тварин;

— інший вид діяльності, що входить до переліку видів виробництва, фінансування яких заборонено ЄБРР з екологічних міркувань.