Розділи

загрузка...
7.5. Лізингові контракти, їх призначення, види та склад; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

7.5. Лізингові контракти, їх призначення, види та склад

Після досягнення узгодженості між лізингодавцем та лізингоотримувачем, визначення процедури організації лізингових взаємовідносин та отримання повідомлення від постачальника про готовність виконання заявки розпочинається важливий етап — юридичне закріплення економічних стосунків.

Для досягнення цієї мети звичайно оформляються такі документи: кредитний договір між лізинговою компанією та банком про позички для проведення лізингової операції; договір купівлі-продажу об’єкта лізингу; акт прийняття-передачі об’єкта лізингу в експлуатацію; угода з технічного обслуговування обладнання; угода зі страхування майна, переданого в лізинг; лізингова угода. Основним юридичним документом, що закріплює право користування об’єктом лізингу, виступає лізингова угода.

Як свідчить закордонний досвід*2, лізингова угода може будуватися у функціональному чи в умовно-правовому плані.

*2: {Н. Н. Внукова, О. В. Ольховиков. Мир лизинга.— Харьков: Основа, 1994.— С. 173.}

Перший варіант договору представлений послідовним переліком можливих операцій, пов’язаних з його реалізацією: купівля, транспортування, монтаж, ремонт, виплата лізингових платежів, страхування та ін. При цьому в кожному з пунктів зазначаються права та обов’язки сторін.

У другому варіанті угода поділяється на пункти, в яких перелічуються умови її прийняття та розторгнення, окремо права та обов’язки лізингоотримувача, лізингодавця, права та обов’язки третіх сторін, якщо такі є, та ін.

Так, умовно-правовий договір зазвичай містить такі положення:

Умовно-правова угода зазвичай завершується загальними положеннями по оформленню договору, повноваженнями основних суб’єктів, умовами дії угоди.

Угоди функціонального типу будуються за принципами послідовного опису дій лізингодавця та лізингоотримувача з реалізації угоди. Як приклад побудови функціональної угоди можна привести таку послідовність:

Однак у більшості випадків використовують принцип комбінування угод, де реалізуються переваги як функціонального, так і умовно-правового договору.

При цьому лізинговий договір включає такі положення: