Розділи

загрузка...
5.3. Характеристика споживчого інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

5.3. Характеристика споживчого інвестиційного кредитування

Споживчий інвестиційний кредит — це кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам — резидентам України на придбання з інвестиційною метою нерухомості, споживчих товарів тривалого користування. Він надається на виплат, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. Сутнісна ознака споживчого інвестиційного кредиту — кредитування інвестиційних заходів фізичних осіб, зокрема на:

а) будівництво:

б) купівлю:

в) реконструкцію та капітальний ремонт:

г) інші поточні інвестиційні потреби (придбання побутової техніки, меблів, товарів тривалого користування, які будуть використовуватися в підприємницькій діяльності фізичної особи).

Комерційні банки надають інвестиційні споживчі кредити фізичним особам на комерційній основі при дотриманні принципів цільової спрямованості, забезпечення, строковості, платності та поворотності та у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів та послуг, які є об’єктом кредитування.

Наприклад, кредити на будівництво, купівлю, капітальний ремонт та реконструкцію індивідуальних житлових будинків, садових будинків, дач та інше надаються у розмірі 75 % кошторисної вартості будівництва, у межах розмірів, які встановлює комерційний банк залежно від цін та в межах кредитних ресурсів банку.

Кредити населенню видаються на основі кредитних угод, які укладаються з банком. У кредитній угоді визначаються строки подання документів, які підтверджують цільове використання коштів по позичці, залежно від об’єкта кредитування, але не пізніше встановленого строку освоєння.

При цьому строк освоєння кредитів, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, не повинен перевищувати 2 роки, по позичках, які надаються на купівлю будинків, квартир та інше — 2 місяці, а повний строк встановлюється залежно від цілей об’єкта кредитування, розміру позички та платоспроможності позичальника.

Кредитна угода оформляється на всю суму кредиту, укладається на строк користування позичкою та підписується керівником банку і позичальником.

Інвестиційні споживчі кредити можуть видаватися частками таким чином, щоб витрати, строки погашення, відсотки по виданих сумах відповідали умовам кредитного договору. Кожна сума кредиту, одержана позичальником у межах умов кредитної угоди, оформлюється строковим зобов’язанням і підписується позичальником.

Обов’язковою умовою надання інвестиційного споживчого кредиту є страхування об’єктів кредитування на користь банку протягом усього періоду користування позичкою.

Для одержання кредиту та оформлення кредитної угоди позичальники надають банку такі документи:

Крім цього, позичальники надають у банк спеціальні документи залежно від об’єкта кредитування та вимог банку.

Особливо ретельно працівник банку повинен перевірити оформлення договору застави майна, доручення громадян, а також інші довідки та документи, які визначають платоспроможність позичальника.

На основі цього встановлюється сума платежу основного боргу по кредиту, проводиться розрахунок загальної суми відсотків, а також встановлюється порядок погашення кредиту та відсотків по ньому.

На основі підписаного керівником банку кредитного договору бухгалтерія оформляє індивідуальному позичальнику особовий рахунок.

Часто при видачі споживчих інвестиційних кредитів використовується бальна система оцінки заявок (кредитний скоринг). Основною ідеєю кредитного скорингу є можливість визначення якості кредиту шляхом перевірки фінансових, економічних та інших факторів характеристики позичальника (див. табл. 5.1).

Таблиця 5.1

ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЯКІСТЬ СПОЖИВЧОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУ

Фактор

Бал

1. Сфера зайнятості клієнта

 

професіональний менеджер

10

кваліфікований робітник

8

клерк

7

студент

5

некваліфікований робітник

4

робітник, який працює неповний робочий день

2

2. Забезпеченість житлом

 

будинок власний

6

оренда будинку або квартири

4

живе з другом або родичами

2

3. Кредитний рейтинг

 

відмінний

10

середній

5

відсутність інформації

2

поганий

0

4. Привабність роботи на одному місці

 

більше 1 року

5

не більше 1 року

2

5. Привабність проживання за даною адресою

 

більше 1 року

2

не більше 1 року

1

6. Наявність телефону

 

так

2

ні

0

Закінчення табл. 5.1

Фактор

Бал

7. Кількість дітей

 

1

3

2

3

3

4

більше 3

2

8. Наявність банківських рахунків

 

чековий та ощадний

4

тільки ощадний

3

тільки чековий

2

немає

0

Максимальний бал може становити 43, а мінімальний — 9, однак рішення про видачу кредиту приймається лише у випадку, коли сума балів перевищує 28. Чим вищий бал, тим більші можливості одержати кредит.