Розділи

загрузка...
4. Аналіз еквівалента впевненості; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

4. Аналіз еквівалента впевненості

Ідея цього аналізу полягає у тому, щоб розподілити грошовий потік на певну та ризиковану частини. Грошові потоки переводяться в безпечні (певні), потім дисконтуються за безпечною ставкою. Наприклад, у США ставка за державними облігаціями уряду вважається безпечною і, як правило, береться за основу.

Вирахування еквівалентів упевненості проводиться в такій послідовності:

Якщо значення NPV дорівнює нулю або позитивне, проект можна ухвалити, якщо значення NPV негативне, то проект ухвалювати неслід.

Розглянемо це на прикладі.

Приклад 4.9. Компанія вирахувала, що протягом наступних п’яти років щорічно матиме відповідно такі грошові потоки: 7000, 6000, 5000, 4000, 3000 дол. США. Фактори еквівалента впевненості за ті самі періоди відповідно будуть такі: 95, 80, 70, 60, 40 %. Початкові інвестиції в проект 11000 дол. США. Безпечна ставка (дохідність облігацій уряду США) — 10 %. Визначити, чи прийнятний проект, застосувавши метод еквівалента впевненості.

Розв’язок. Спочатку слід виділити безпечні грошові потоки зі сподіваних грошових потоків. Це можна зробити, помноживши сподівані грошові потоки на фактор еквівалента впевненості (див. табл. 4.11).

Таблиця 4.11

Рік

Сподівані грошові потоки, дол. США

Фактор еквівалента впевненості

Безпечні грошові потоки, дол. США

1

7000

0,95

6650

2

6000

0,80

4800

3

5000

0,70

3500

4

4000

0,60

2400

5

3000

0,40

1200

Отримавши безпечні грошові потоки, дисконтуємо їх за безпечною ставкою 10 % і отримуємо теперішню вартість безпечних грошових потоків (див. табл. 4.12).

Таблиця 4.12

Рік

Безпечні грошові потоки, дол. США

Відсотковий фактор теперішньої вартості за 10 %

Теперішня вартість певних грошових потоків, дол. США

1

6650

0,926

6158

2

4800

0,857

4113

3

3500

0,794

2779

4

2400

0,735

1764

5

1200

0,681

817

Усього теперішньої вартості певних грошових потоків, дол. США

15631

Далі, скориставшись формулою 4.2, визначимо:

NPV = 15631 – 11000 = 4631 дол. США.

Якщо NPV позитивне, то це означає, що проект прийнятний і його варто схвалити.

Контрольні запитання і завдання