Розділи

загрузка...
4.3. Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

4.3. Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту

Основою експертизи інвестиційного проекту є фінансово-економічна оцінка, яка базується на загальновідомій методиці UNIDO*1 і включає в себе:

*1: {UNIDO — Організація промислового розвитку при ООН.}

Основним елементом техніко-економічної експертизи є оцінка ефективності інвестицій, яку необхідно проводити за такими принципами:

Детальний аналіз ефективності інвестиційного проекту повинен залежати від масштабності проекту та від суми кредиту, потрібної для фінансування інвестицій. Крім того, банк повинен сформувати необхідний інформаційний масив, у якому інвестиційні проекти поділяються на «малі», «середні» та «великі». На основі даних цього інформаційного масиву проводиться експертиза інвестиційного проекту:

Оцінка масштабності проекту

Рис. 4.2. Оцінка масштабності проекту

У цьому контексті варто зазначити, що незалежно від величини проекту для банку основним критерієм для прийняття рішення про кредитування є повернення вкладеного капіталу. Тому, одержавши попередню згоду від відділу експертизи на фінансування інвестиційного проекту, кредитний відділ банку повинен з’ясувати таке:

Виходячи з цього, основними критеріями відбору проектів до кредитування повинні бути кількісні та якісні показники (див. табл. 4.2).

Отже, сучасна практика організації кредитних відносин між комерційними банками та позичальниками має цілковито ґрунтуватися на індивідуальному підході банківської установи до кожної конкретної позичкової операції. При цьому перехід до ринкових відносин висуває на перший план оцінку економічної кон’юнктури та якісних параметрів розвитку даного позичальника. Це означає, що банківські позички повинні надаватися насамперед тим господарствам, у продукції, роботах чи послугах яких суспільство зацікавлене найбільше.

Таблиця 4.2

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Проект

Малий

Середній

Великий

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

1. Чиста приведена вартість

1. Чиста приведена вартість

1. Чиста приведена вартість

2. Строк окупності інвестицій

2. Строк окупності інвестицій

2. Строк окупності інвестицій

 

3. Дохідність інвестицій

3. Дохідність інвестицій

 

4. Внутрішня норма рентабельності

4. Внутрішня норма рентабельності

 

5. Рентабельність інвестицій

5. Рентабельність інвестицій

 

6. Точка беззбитковості

6. Точка беззбитковості

 

7. Критерій Бруно

7. Критерій Бруно

 

8. Ефективність витрат

8. Ефективність витрат

 

9. Бюджетний ефект

9. Бюджетний ефект

 

10. Середньозважений очікуваний дохід

10. Середньозважений очікуваний дохід

 

 

11. Ставка доходу від проекту

 

 

12. Показники ризику

 

 

13. Рейтинг проекту

 

 

14. Інтегральний ефект

ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ

1. Комерційні критерії

1. Комерційні критерії

1. Комерційні критерії

2. Критерії науково-технічної перспективності

2. Інституціональні критерії

2. Інституціональні критерії

3. Екологічні критерії

3. Екологічні критерії

3. Екологічні критерії

4. Критерії реципієнта

4. Економічні критерії

4. Економічні критерії

 

5. Соціальні критерії

5. Соціальні критерії

 

 

6. Ризики

 

 

7. Невизначенність

 

 

8. Еквівалент упевненості

 

 

9. Пост-аудит