Розділи

загрузка...
3.2. Розгляд заявки на інвестиційне кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

3.2. Розгляд заявки на інвестиційне кредитування

Для одержання кредиту позичальник звертається до банку з обґрунтованим клопотанням, до якого надаються певні документи. У клопотанні, як правило, йдеться про: суму кредиту, строк користування ним, сутність та економічний ефект від інвестиційного заходу, що буде прокредитований, та ін. До клопотання додаються і інші документи, перелік яких залежить від конкретного об’єкта кредитування.

Наприклад, для розгляду можливості надання довгострокового інвестиційного кредиту позичальник подає до установи банку такі основні документи:

а) прогнозні і статистичні матеріали, що характеризують як сучасний економічний стан позичальника, так і перспективи його розвитку;

б) дані про діючі ціни і тарифи на внутрішньому та зовнішньому ринку;

в) дані про рентабельність виробництва;

г) дані про матеріаломісткість і фондомісткість продукції;

д) дані про забезпеченість сировиною, кадрами та основними фондами;

е) дані про впровадження нової техніки і технологій;

з) дані про ринки збуту готової продукції;

Для прийняття рішення про кредитування будівництва нових підприємств позичальник має подати до установи банку разом із зазначеними документами такі матеріали:

Для прийняття рішення про кредитування капітальних вкладень діючих виробництв позичальник повинен подати до установи банку разом з основними такі документи:

Для прийняття рішення про кредитування витрат на організацію випуску нової продукції і придбання науково-технічної продукції позичальник має подати до установи банку додатково: