Розділи

загрузка...
РОЗДІЛ 3. Організація процесу банківського інвестиційного кредитування; 3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 3. Організація процесу банківського інвестиційного кредитування

Інвестиційне кредитування — одна з найризикованіших операцій комерційного банку. Тому чітке розуміння сутності процесу банківського інвестиційного кредитування та принципів його організації, вміле використання їх на практиці має важливе значення для ефективної діяльності комерційного банку.

3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування

У теорії та практиці банківського інвестиційного кредитування вирізняються, як правило, три стадії кредитного процесу, управління якими банк повинен ретельно організувати.

а) оцінку макроекономічної ситуації в країні у цілому, а також у регіоні роботи потенційних інвестиційних позичальників зокрема;

б) розробку внутрішньобанківських нормативних документів з інвестиційного кредитування;

в) визначення лімітів на інвестиційне кредитування (для акціонерів, для нових та старих клієнтів, для певного виду кредиту тощо);

г) підготовку персоналу банку для роботи з інвестиційними позичками;

д) розробку стратегії управління кредитними ризиками при кредитуванні інвестиційних проектів.

а) розгляд заявки на одержання інвестиційного кредиту позичальником;

б) аналіз техніко-економічного обґрунтування об’єкта кредитування (інвестиційного проекту);

в) вивчення кредитоспроможності клієнта та оцінка ризиків по позичці;

г) визначення умов забезпечення кредиту;

д) підготовка та укладання кредитної угоди.

а) перевірку цільового використання позичкових коштів на фінансування інвестиційного проекту протягом усього строку дії кредитної угоди;

б) аналіз бухгалтерського балансу та фінансового стану позичальника протягом усього строку кредитування;

в) контроль за своєчасним погашенням позички та відсотків;

г) перевірку збереження застави;

д) перевірку виконання умов кредитної угоди.

У процесі кредитування інвестиційних проектів банки повинні застосовувати ряд організаційно-економічних прийомів видачі та погашення позичок. Сукупність цих прийомів як конкретних дій з організації кредитного процесу, його регулювання відповідно до принципів інвестиційного кредитування називається механізмом інвестиційного кредитування.

Вибір конкретного механізму кредитування банком інвестиційних заходів позичальника залежить від названих нижче критеріїв.