Розділи

загрузка...
15. ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ З ФІКСОВАНИМ ДОХОДОМ; 15.1. Поняття і класифікація облігацій; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

15. ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ З ФІКСОВАНИМ ДОХОДОМ

15.1. Поняття і класифікація облігацій

У цьому розділі розглянемо оцінку цінних паперів, які дають фіксований поточний дохід у вигляді відсотків або дивідендів. До таких цінних паперів насамперед належать облігації, ощадні сертифікати, векселі, привілейовані акції.

Зупинимось на облігаціях, хоча більшість з наведених методів можна використовувати і при оцінці інших видів цінних паперів з фіксованим доходом.

Під облігацією розуміють цінний папір, який засвідчує те, що її власник надав позичку емітенту цього папера. Облігація забезпечує її власнику регулярне отримання фіксованого доходу й в кінці строку певної викупної ціни (що дорівнює номіналу).

Основні параметри облігацій: номінальна ціна (номінал); викупна ціна або правило її визначення, якщо вона відрізняється від номіналу; дата погашення; норма дохідності (прибутковості); строки виплати відсотків. Виплата відсотків здійснюється один раз на рік, кожні півроку або щоквартально.

Класифікація облігацій:

а) за методом забезпечення:

б) за строком: облігації з деякою обумовленою датою погашення та безстрокові, тобто облігації без фіксованого строку (можуть бути викуплені в будь-який момент);

в) за методом погашення номіналу:

г) залежно від методу виплат доходів і способів погашення позички:

Після емісії облігації обертаються на вторинному ринку цінних паперів, де вони купуються і продаються за ринковими цінами. Ринкова ціна в момент емісії може бути меншою за номінал, дорівнювати номіналу і перевищувати його. Оскільки номінальна ціна в облігацій окремих компаній різна, то виникає необхідність у використанні критерію оцінки, під яким розуміють курс облігації, тобто купівельну ціну однієї облігації у розрахунку на 100 грош од. номіналу:

,

де Pk — курс облігації; Р — ринкова ціна; N — номінальна ціна облігації.

Ринкова ціна і курс залежать від рівня дохідності облігації і рівня позичкового відсотка в момент оцінки, а також від інших умов. Найважливішою з них є оцінка надійності (ступеня ризику) капіталовкладень.

Загальний дохід від облігацій і будь-якого іншого цінного папера з фіксованим поточним доходом складається з трьох елементів:

Рейтинг облігацій

Якість облігацій з погляду кредитного ризику оцінюється спеціальними агенціями (фірмами) шляхом віднесення облігацій до визначеної категорії цінних паперів за ступенем надійності виплати відсотків і викупної ціни. Така операція називається рейтинг. У США рейтинг національних та іноземних облігацій здійснюється в основному двома агенціями — «Стандард енд Пурз» і «Мудиз». Зазначені агенції відносять облігації, які випускаються корпораціями, до однієї із дев’яти категорій: ААА, АА, А, ВВВ, ВВ, В, ССС, СС, С.