Розділи

загрузка...
5. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ ; 5.1. Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

5. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ

5.1. Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу

В економіці грошова маса є важливим чинником, який впливає на рівень цін, обсяг виробництва і стан платіжного балансу. Обсяг грошової маси є результатом складної взаємодії багатьох суб’єктів економічної діяльності, а не самої лише діяльності кредитно-грошових органів, які визначають розмір грошової бази. Комерційні банки встановлюють розмір позичок, інших активів і надлишкових резервів. Небанківський сектор вирішує, як розподіляти свої грошові кошти між строковими, ощадними, поточними вкладами та іншими зобов’язаннями, фінансовими активами або просто зберігати готівку. Обсяг грошової маси і формується в результаті прийняття таких рішень.

У цьому розділі розглянемо визначення грошової маси, фактори, які впливають на її збільшення, подамо тлумачення поняття «грошовий мультиплікатор». У свою чергу, рух суспільного продукту і національного доходу, створення доходів в економіці — всі ці дії невіддільні від грошових відносин, які складаються між населенням, урядом, підприємствами та організаціями. Такі відносини характеризуються обсягом грошового обігу, що являє собою сукупність операцій, у процесі виконання яких відбувається рух грошової маси.

Для управління процесами грошового обігу потрібно мати в основі статистичну інформацію про розмір грошового обігу, його склад і динаміку, а також обіговість грошових коштів, додержання розрахункової дисципліни, про склад і швидкість обігу грошової маси, купівельної спроможності грошей тощо.

Отримувати та обробляти статистичну інформацію щодо процесів у цій галузі статистики і є справою статистики грошового обігу. Саме вона розробляє програму статистичного спостереження, способи отримання і обробки даних, обґрунтовує методологію обчислення й аналізу статистичних показників. Статистика грошового обігу також виявляє закономірності у складі грошового обігу, в обіговості грошової маси, у розрахункових операціях банків, додержанні підприємствами розрахункової дисципліни. Окрім цього, перед зазначеною статистикою висунуто завдання щодо вивчення обсягу, складу, динаміки грошової маси та її швидкості.