Розділи

загрузка...
1.4. Класифікація видів діяльності фінансового сектору; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

1.4. Класифікація видів діяльності фінансового сектору

Фінансова статистика вивчає діяльність підприємств, які займаються фінансовим посередництвом. Цей вид діяльності включає надання послуг, пов’язаних з отриманням і перерозподілом страхових ризиків, а також наданням інших послуг, які належать до фінансового посередництва або тісно пов’язані з ним. Подібні підприємства утворюють у системі національних рахунків фінансовий сектор економіки і класифікуються як фінансові підприємства.

Відмінності у видах фінансового посередництва є основою для поділу фінансового сектору на підсектори.

Виокремлюють п’ять підсекторів:

1) Центральний банк;

2) депозитні установи;

3) фінансові посередники, окрім страхових корпорацій і пенсійних фондів;

4) допоміжні фінансові організації;

5) страхові корпорації і пенсійні фонди.

Підсектор «Центральний банк» складається з центрального банку та інших агенцій або органів з регулювання чи нагляду діяльності фінансових корпорацій. Центральний банк є керуючою кредитно-грошовою установою, яка відповідає за випуск грошей в обіг і може зберігати міжнародні валютні резерви країни.

Підсектор «Депозитні установи» включає, крім центрального банку, фінансові установи, основною функцією яких є грошове посередництво у формі депозитів та інших фінансових інструментів.

До підсектору «Фінансові посередники», крім страхових корпорацій і пенсійних фондів, входять фінансові підприємства, які в основному займаються фінансовими посередництвом, фінансовим лізингом, продажем у розстрочку, забезпеченням споживчого кредиту тощо.

Підсектор «Допоміжні фінансові організації» об’єднує установи, зайняті, як правило, діяльністю, тісно пов’язаною з фінансовим посередництвом. Це — маклерські фірми, що спеціалізуються на операціях з цінними паперами, кредитні, страхові маклери, підприємства з розміщення позичок та ін.

Підсектор «Страхові корпорації і пенсійні фонди» — страхові підприємства, основною функцією яких є страхування життя від нещасних випадків, пожежі, хвороби тощо, а також пенсійні фонди, створені для забезпечення доходів окремим групам найманих робітників після їх виходу на пенсію.