Розділи

загрузка...
4.5.3. Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5.3. Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів

Доходи громадян, отримувані від підприємницької діяльності, підлягають обкладенню податком. Особливість обкладення цих доходів полягає в тому, що оподатковуваним вважається сукупний чистий дохід, визначений як різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формах) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з отриманням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при здійсненні остаточних розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу, визначеними Головною державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки та з питань інтеграції України та Державним комітетом України зі сприяння малим підприємствам та підприємництву.

До витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать ті, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) за переліком, визначеним Головною державною податковою адміністрацією України і Міністерством економіки та з питань інтеграції України.

Витрати на придбання імпортних товарів, ввезених в Україну з метою продажу, при визначенні оподатковуваного доходу виключаються з одержаної виручки від їх продажу за митною вартістю, сплаченою при ввезенні цих товарів в Україну і перерахованою у гривні за курсом Національного банку України на дату перетину кордону.

Податок з фактичного річного доходу податкові органи обчислюють за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місці — за місцем її здійснення з обов'язковим повідомленням податковому органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік.

Доходи громадян оподатковуються податковими органами на підставі таких документів:

• декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року дохід;

• матеріалів перевірок діяльності громадян, здійснених податковими органами;

• отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про виплачені платникам доходи і утримані податки за відповідною довідкою (форма № 2).

Сума податку з доходу підприємця обчислюється в такому порядку. Спочатку на основі декларації визначається сума чистого річного доходу. Потім розраховується середньомісячна сума доходу і з неї за встановленою ставкою оподаткування доходів громадян нараховується сума податку.

Обчислений податковими органами податок нараховується і сплачується в такому порядку:

• протягом року платники щоквартально сплачують у бюджет по 25 % річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше сплачують податок, — 25 % суми, нарахованої їм податковими органами за оціночним доходом на поточний рік;

• авансові платежі прибуткового податку протягом року сплачуються у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада;

• суми плати податку, сплачені протягом року у вигляді авансових платежів, враховуються при остаточному розрахунку суми річного податку.

У разі збільшення або зменшення протягом року доходу платника в межах 50 % і більше проти очікуваного податковими органами мають бути перераховані суми податку за строками сплати, що не настали.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, подають до податкового органу декларацію щоквартально у 40-денний строк після завершення кварталу, а після закінчення року — до 1 квітня наступного року. У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік або за інший період, за який здійснюється оподаткування (оподатковуваний період).

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, можуть сплачувати податок авансовими платежами з оцінюючого доходу, а за окремими видами діяльності — з розрахункового доходу за фіксованими розмірами прибуткового податку (патентами) з наступним перерахунком податку з фактичного річного доходу, якщо він перевищує розрахований у 1,5 рази.

Перелік видів діяльності, які можуть здійснюватись за умов фіксованих оплат прибуткового податку (шляхом придбання патенту), і розміри фіксованої суми податку (плати за патент) за ними затверджуються урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Придбання патенту здійснюється в податковій адміністрації.

Розмір фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, не може бути меншим від 20 грн і перевищувати 100 грн за календарний місяць.

Якщо платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю в підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 % за кожну особу. У такому разі платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 % суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу і повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни в патент у строки, передбачені для його видачі.

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на фонд оплати праці, утримань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, податком на промисел, збором у Фонд соціального захисту населення, збору на обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове державне пенсійне страхування та ін.