Розділи

загрузка...
15.3.5. Технічні індикатори; Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.

15.3.5. Технічні індикатори

Існує велика кількість технічних індикаторів, які дають змогу краще оцінити стан ринку, краще зрозуміти співвідношення сил між «биками» та «ведмедями» і зробити найбільш точний прогноз руху цін. Усі ці індикатори можна поділити на три групи:

Секрет успішної гри полягає в об’єднанні кількох індикаторів з різних груп так, щоб вони разом підтверджували напрям руху цін.

Показники трендів включають у себе показники середнього руху курсу (Moving Average), MACD (принципи наближення/розходження середнього руху курсу), MACD-гістограму, систему направлень (Directional System), балансовий обсяг (On Balance Volume), показник акумуляції/розподілення (Accumulation/Distribution) та ін. Ці показники трендів рухаються тоді, коли тренд уже змінився.

Осцилятори допомагають визначити точки повороту. До них відносять стохастику (Stochastic), швидкість зміни (Rate of Change), згладжувальну швидкість зміни (Smoothed Rate of Change), моментум (Momentum), індекс відносної сили (RSI), індекс сили (Force Index), %R Вільямса (Wm%R), індекс діапазону сировинного ринку (CCI) та ін. Осцилятори часто змінюються раніше цін.

Інші індикатори дають змогу оцінити стан ринку та його наближеність до «биків» або «ведмедів». Серед них індекс нових максимумів та мінімумів (New High-New Low), співвідношення попиту та пропозиції (Put-Call Ratio), консенсус «биків» (Bullish Consensus), напрям гри, індекс підвищення/спаду (Advance/Decline), індекс гравців (Traders Index) та ін. Вони можуть бути синхронними або випереджувальними індикаторами.

Розглянемо детальніше окремі з названих технічних індикаторів.