Розділи

загрузка...
РОЗДІЛ 10 ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ; 10.1. Основи організації бухгалтерської звітності; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

РОЗДІЛ 10 ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Основні терміни і поняття:бухгалтерська звітність; принципи бухгалтерської звітності; класифікація бухгалтерської звітності; організація інвентаризації; організація складання звітності; організація подання звітності.

10.1. Основи організації бухгалтерської звітності

Система бухгалтерського обліку виконання кошторису доходів і видатків передбачає суцільне безперервне відображення господарської діяльності бюджетних установ у первинному та поточному обліку. Інформація, що відображається в документах і реєстрах бухгалтерського обліку, носить дещо відокремлений характер і, з огляду на це, є складною для аналізу діяльності бюджетних установ. Безумовно, показники і дані зазначених етапів обліку потребують узагальнення. Зазначене завдання виконується на заключному, чи підсумковому, етапі бухгалтерського обліку — етапі складання бухгалтерської звітності. Висока відповідальність завершального етапу бухгалтерського обліку вимагає відповідного рівня організації зазначеного технологічного етапу — облікового процесу.

Серед напрямків організації складання і подання бухгалтерської звітності виокремлюють такі загальні:

Завданнями організації бухгалтерської звітності є забезпечення повноти і достовірності останньої, своєчасності її подання, а також реалізації інших принципів формування і подання бухгалтерської звітності бюджетних установ.

Нормативна база, що регулює питання методики і організації підсумкового етапу бухгалтерського обліку, окреслюється такими нормативними актами: