Розділи

загрузка...
9.5. Організація розрахунків з іншими кредиторами; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

9.5. Організація розрахунків з іншими кредиторами

Проведення певних господарських операцій бюджетними установами призводить до виникнення зобов’язань останніх стосовно інших юридичних і фізичних осіб, які ідентифікуються в економічній термінології як кредиторська заборгованість. Облік розрахунків з іншими кредиторами є досить вагомим напрямком бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Організація обліку розрахунків з іншими кредиторами містить такі основні складові:

Організація обліку розрахунків із страхування, податків та платежів передбачає здійснення системи заходів, до яких відносять:

Встановленню переліку платежів і зборів в бюджет та соціальні фонди передує ретельне вивчення нормативної бази. Відповідно до чинного законодавства бюджетні установи є платниками таких зборів і платежів:

Окрім цього, бюджетні установи за дорученням працівників установи та працюючих тимчасово за договорами відповідно до статті 10 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 № 13.92 здійснюють розрахунки з бюджетом з приводу перерахування сум утриманого із заробітної плати працівників прибуткового податку, а також розрахунки за утриманнями до відповідних соціальних фондів. Організація реєстрації бюджетних установ в органах Державної податкової адміністрації та в соціальних фондах передбачає підготовку пакета відповідних документів та своєчасне їх подання (табл. 9.2). Порядок зазначених операцій передбачений вищевказаними нормативними актами.

Організація регламенту розрахунків з бюджетом та соціальними фондами полягає у розробці графіка термінів. Відповідно до положень інструктивних матеріалів страхові внески, а також суми прибуткового податку сплачуються раз на місяць, у день одержання установами через довірену особу коштів для виплати заробітної плати. Сума податку на додану вартість вноситься до бюджету не пізніш як 20 числа наступного місяця за звітним, сума податку з власників транспортних засобів — не пізніш як 15 числа місяця, наступного за наступним кварталом (рівними частками).

Таблиця 9.2

Адресність подання пакета документів

Склад пакета документів

Термін подання

Статус, в якому реєструється

Органи Державної податкової адміністрації

 • Заява ф. № 1-ОПП
 • Нотаріально завірена копія статуту з відміткою органу, що здійснив реєстрацію
 • Копія положення про утворення бюджетної установи
 • Копія довідки про включення бюджетної організації до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом

20 днів з дня державної реєстрації (для військових частин 10 днів)

Платник податків

Органи Державної податкової адміністрації

Заява ф.1-Р

Не пізніше 20-го календарного дня, що настає за останнім днем дванадцятимісячного періоду, в який обсяг оподатковуваних операцій перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Платник ПДВ

Державна податкова адміністрація

 • Заява ф. 1-РМ
 • Копії установчих документів

Неприбуткова організація

Пенсійний фонд

 • Заява встановленого зразка
 • Копія довідки про внесення до ЄДРПОУ
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики

10 днів від дня прийняття рішення про утворення бюджетної установи

Платник збору до Пенсійного фонду

Закінчення табл. 9.2

Адресність подання пакета документів

Склад пакета документів

Термін подання

Статус, в якому реєструється

Фонд соціального страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 • Копія рішення про утворення установи, організації
 • Копія довідки органу статистики про внесення до ЄДРПОУ та присвоєння ідентифікаційного коду

10 днів з дня їх реєстрації

Платні збори до вказаного фонду

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 • Заява у встановленій формі
 • Завірена копія
 • Довідка органу статистики про включення до ЄДРПОУ

10 днів від дня:

 • отримання свідоцтва про державну реєстрацію
 • прийняття рішення про створення установи
 • укладання трудового договору з першим найманим працівником
 • зміни місцезнаходження

Те сама

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування (реєстрація в Державній службі зайнятості)

 • Копія довідки про включення до ЄДРПОУ
 • Копія довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ
 • Заява у встановленій формі

10 днів від дня прийняття рішення про утворення бюджетної установи

— “ —

Організація технології облікового процесу передбачає:

— нараховано збори до позабюджетних фондів та податки до бюджету;

— утримано із зарплати прибутковий податок та збори до позабюджетних фондів; перераховано проведені нарахування і утримання за адресатами;

Схема руху носіїв облікової інформації розробляється за вищеописаною методикою.

Наступні напрями організації обліку розрахунків з різними кредиторами передбачають спільний для всіх об’єктів організації блок організаційних процедур, поєднаних назвою «Організація технології облікового процесу», зокрема:

Окрім зазначених напрямків важливими етапами організації обліку розрахунків із іншими кредиторами виступають:

Контрольні питання

1. Основні положення організації обліку касових операцій.

2. Основні напрямки організації обліку грошових коштів на рахунках установи.

3. Основні напрямки організації обліку розрахунків із підзвітними особами.

4. Основні положення організації обліку розрахунків з іншими дебіторами.

5. Основні положення організації обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.

6. Основні напрямки організації обліку розрахунків з депонентами.

7. Основні напрямки організації обліку з іншими кредиторами.