Розділи

загрузка...
РОЗДІЛ 8 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИДАТКІВ ТА ВИТРАТ; 8.1. Основи організації обліку доходів, витрат та видатків; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

 

РОЗДІЛ 8 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИДАТКІВ ТА ВИТРАТ

Основні терміни і поняття: організація планування доходів загального фонду; організація планування доходів спеціального фонду; кошторис; штатний розклад; план асигнувань; організація обліку видатків; розробка робочої економічної класифікації видатків; організація розробки номенклатури статей витрат.

8.1. Основи організації обліку доходів, витрат та видатків

Доходи, видатки та витрати бюджетних установ є самостійними об’єктами обліку, проте в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ розглядаються у взаємозв’язку, оскільки зв’язок між ними має причинно-наслідковий характер (схема на рис. 8.1).

 Взаємозв’язок доходів, видатків та витрат бюджетних установ

Рис. 8.1. Взаємозв’язок доходів, видатків та витрат бюджетних установ

Доходи бюджетних установ мають специфічний характер: поділяються на доходи загального і спеціального фондів, порядок формування яких регулюється окремими нормативними актами щодо кожного. Видатки і витрати бюджетних установ відбивають, з одного боку, джерела їх забезпечення — зазначені фонди (загальний і спеціальний), а з іншого боку — характеризують дві економічні категорії, що визначають специфіку господарської діяльності бюджетних установ.

Зауважимо, що в загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ саме облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим, про що, до речі, свідчить традиційна друга назва системи — бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків. Отже, питання організації обліку зазначених напрямків потребує найдокладнішої розробки й опрацювання. Загальні завдання організації бухгалтерського обліку доходів, видатків та витрат такі:

До нормативних документів, що регулюють питання обліку та планування доходів, видатків та витрат, належать: