Розділи

загрузка...
РОЗДІЛ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА СТИПЕНДІЙ; 7.1. Основні завдання обліку праці, заробітної плати і стипендій; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

РОЗДІЛ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА СТИПЕНДІЙ

Основні терміни і поняття: організація обліку особового складу працівників; організація обліку виробітку працівників; організація табельного обліку; організація обліку нарахування та виплати заробітної плати; організація обліку стипендій.

7.1. Основні завдання обліку праці, заробітної плати і стипендій

Праця, заробітна плата, стипендії та розрахунки з їх приводу з робітниками, службовцями та стипендіатами є одним з найважливіших об’єктів обліку бюджетних установ. На користь цього свідчить і питома вага коду економічної класифікації видатків 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» в загальній структурі видатків установ і організацій — від 60 до 80 відсотків. Вочевидь, організація обліку за зазначеним напрямом є важливим завданням щодо кожної бюджетної установи і організації. Організація обліку праці, заробітної плати та стипендій має забезпечити:

Перелічені завдання вирішуються в розрізі таких складових організації обліку:

Нормативна база, що регулює організацію та методику обліку заробітної плати, містить значний (з огляду на галузеві особливості) перелік: