Розділи

загрузка...
РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ; 5.1. Основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Основні терміни і поняття: організація обліку надходження необоротних активів; матеріальна відповідальність; організація матеріальної відповідальності; організація обліку наявності необоротних активів; організація складського обліку; організація розробки інвентарних номерів; організація обліку зносу та ремонту необоротних активів; організація обліку вибуття необоротних активів.

5.1. Основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів

Переважну частину активів бюджетних установ становлять необоротні активи. Підсистема обліку необоротних активів охоплює:

Як і система бухгалтерського обліку загалом, зазначена облікова підсистема потребує організації. При цьому об’єктами такої організації мають бути перелічені щойно складові розглядуваної підсистеми.

Організація обліку необоротних активів являє собою процес вибору й упорядкування способів і прийомів, обробки й видачі достовірної та своєчасної вихідної інформації про наявність, рух, зберігання, використання і вибуття необоротних активів.

Щоб побудувати механізм реалізації такого процесу, необхідно організувати інвентарний облік, закріпити об’єкти необоротних активів за конкретними матеріально відповідальними особами, розробити облікові номенклатури, графіки руху носіїв облікової інформації та робочі інструкції тощо. На розв’язання зазначених завдань має спрямовуватися облікова політика установи чи організації.

Організацію обліку та контролю необоротних активів регламентують перелічені далі нормативні документи.