Розділи

загрузка...
1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку

Під принципами організації бухгалтерського обліку розумітимемо основні вихідні положення відповідної системи. Вітчизняна школа бухгалтерського обліку нещодавно сформулювала систему принципів організації бухгалтерського обліку, яка нині представлена двома варіантами (табл. 1.1): перший належить колективу авторів у складі А. М. Кузьмінського, В. В. Сопка та В. П. Завгороднього [11, с. 20—23]; другий — М. Т. Білусі [5, с. 300—305].

Таблиця 1.1

ВІТЧИЗНЯНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ПРОПОНОВАНІ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

№ з/п

Принцип організації бухгалтерського обліку

Автори

А. М. Кузьмінський, В. В. Сопко, В. П. Завгородній (1993 р.)

М. Т. Білуха (2000 р.)

1

Адаптивності

+

2

Безперервності

+

+

3

Випереджувального відображення

+

4

Всебічності

+

5

Динамічності

+

6

Кооперування

+

7

Паралелізму

+

8

Паралельності

+

9

Пропорційності

+

+

10

Прямоточності

+

+

11

Ритмічності

+

+

12

Системотвірних відношень

+

13

Спеціалізації

+

14

Субординації

+

15

Цілісності

+

Примітка: Знак «+» означає, що відповідний принцип належить, а «–» — не належить системі; напівжирним шрифтом виділено принципи, спільні для обох систем.

Як випливає з табл. 1.1, обом варіантам системи базових положень організації бухгалтерського обліку належать лише чотири принципи:

Решта принципів, хоча вони й не є спільними для зазначених систем, не менш важливі в організації бухгалтерського обліку. Тому схарактеризуємо кожний із них докладніше.