Розділи

загрузка...
ПОДАТКОВИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОГОВОРУ ФІНАНСУВАННЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ; ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ЗАБУДОВНИКА; Податок на прибуток ; Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2

ПОДАТКОВИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОГОВОРУ ФІНАНСУВАННЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ЗАБУДОВНИКА

Податок на прибуток

На сьогодні думка ДПІ полягає в тому, що перераховані Інвестором кошти як пайова участь у будівництві об'єкта оподатковуються за загальними правилами.

Згідно з п. 11.3 Закону про прибуток валові доходи відображаються за правилом першої події:

— або за датою отримання авансу в рахунок такого продажу;

— або за датою відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного надання результатів робіт (послуг).

Відповідно при отриманні суми фінансування на поточний рахунок Забудовника у нього виникають валові доходи. Коли йдеться про отримання суми фінансування від Інвестора, ситуація зрозуміла. Закон про прибуток, на жаль, не дає відповіді на запитання, що таке «відвантаження». Тож радимо у договорі зазначати, коли, за яких умов, на яку дату тощо здійснюється перехід права власності на об'єкт від Забудовника до Інвестора.

Однак такий варіант обліку не є єдиним можливим з погляду контролюючих органів. З цього приводу є цікавим лист ДПАУ від 11.04.2005 р. №156/2/15-1110, який хоча і стосується житлової нерухомості, але це у нашому випадку не є принциповим. Цікавими є висновки, зроблені у ньому. Сама ДПАУ надає дві позиції оподаткування на вибір платників податку.

Перша позиція. При одержанні коштів від пайовиків для фінансування будівництва житлового будинку у підприємства виникають боргові зобов'язання перед ними. Вищезазначені господарські операції підприємства відносяться до операцій з борговими зобов'язаннями. Порядок їх оподаткування регулюється п. 7.9 Закону про прибуток. Відповідно до пп. 7.9.1 цього Закону, не включаються до валового доходу і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку з цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно: «... сума коштів, перерахованих пайовиками для фінансування будівництва житлового будинку згідно з вищезазначеним договором, не включаються до валового доходу підприємства, а витрати підприємства, пов'язані з виконанням за дорученням пайовиків відповідних угод від свого імені за рахунок пайовиків, не включаються до його валових витрат».

І наприкінці робиться висновок: «При цьому різниця між сумою коштів, одержаних підприємством від пайовиків для фінансування будівництва житлового будинку згідно з вищезазначеним договором, і розміром фактичних витрат підприємства, пов'язаних з виконанням доручення пайовиків забезпечити фінансування будівництва житлового будинку, вважається доходом підприємства, який включається до його валового доходу».

Друга позиція. Згідно з другою позицією, яка є кардинально протилежною першій, п. 7.9 не поширюється на підставі того, що передбачається передача права власності на майно з огляду на положення пп. 7.9.6 Закону про прибуток.

А далі ДПАУ просить Комітет Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності висловити свою думку з цього приводу, і Комітету листі від 27.04.2005 р. №06-10/10-503 зазначив таке: «Вважаємо за можливе підтримати обидві позиції і пропонуємо залишити їх для використання на практиці на вибір платника податку з огляду на те, що вони цілком відповідають законодавству України».

Рекомендації ДПАУ можна взяти до уваги, але керуватися ними слід лише у випадку, якщо вони відповідають нормам податкового законодавства. Якщо такі норми допускають неоднозначність у трактуванні, то діяти слід виходячи з тієї позиції, в яку платник податків вірить сам і правильність якої може переконливо довести, посилаючись на норми закону. У цьому випадку листи можна використовувати як додаткові аргументи при застосуванні правил конфлікту інтересів, встановлених пп. 4.4.1 Закону №2181, а не при обґрунтуванні своєї позиції. Яку норму застосовувати — вирішувати вам, але ми вважаємо, що все залежить від того, який саме договір використовується у відносинах між Інвестором та Забудовником. Адже якщо придбання об'єкта будівництва здійснюється на підставі договору доручення (ст. 1000 ГКУ) чи при здійсненні операції з фінансовими активами відповідно до Закону №978, то, на нашу думку, є сенс використовувати першу позицію у згаданому листі. Якщо ж будівництво здійснюється шляхом передачі коштів за договором фінансування, то друга позиція, на нашу думку, найбільше відповідає нормам чинного законодавства.