Розділи

загрузка...
ОБЛІК В ОРЕНДОДАВЦЯ ; Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2

ОБЛІК В ОРЕНДОДАВЦЯ

Орендодавець відображає в бухобліку наданий у фінансову оренду об'єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів). Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, визначена за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця.

Таким чином, орендодавець визначає результат від двох операцій.

1. Фінансовий дохід від операції фінансової оренди.

Фінансовий дохід слід відображати за Д-т суб-рах. 377 « Розрахунки з іншими дебіторами» у кореспонденції з К-т субрах. 733 «Інші доходи від фінансових операцій».

П(С)БО 14 радить фінансовий дохід визначати як різницю між теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів (механізм розрахунку та формулу див. у розділі «Облік у орендаря») та сумою мінімальних орендних платежів. Для цього орендодавцю необхідно:

1) визначити суму орендної плати. Тобто з вартості об'єкта оренди слід вирахувати ліквідаційну вартість (гарантовану та негарантовану), а отриманий результат поділити на кількість років (періодів) оренди, додати «доходи». «Доходами» з погляду П(С)БО будуть: відсотки банку за кредит, витрати, пов'язані з обслуговуванням об'єкта фінансового лізингу і, звичайно, прибутки орендодавця, які надходитимуть у вигляді орендної плати. З іншого боку, такі витрати слід відображати на pax. 949 «Інші витрати операційної діяльності»;

2) розрахувати суму мінімальних орендних платежів. Для цього з орендної плати вирахувати послуги, пов'язані з обслуговуванням об'єкта фінансової оренди та додати гарантовану ліквідаційну вартість;

Таблиця 12.1

Бухгалтерський та податковий облік операцій фінансової оренди в лізингодержувача

з/п

Зміст операції

 

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

 

Отримано верстат у фінансовий лізинг

 

152

 

531

 

50000

 

 

 

2.

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

641

531

10000

 

 

3.

 

Введено верстат в експлуатацію

 

104

 

152

 

50000

 

 

 

4.

Списано заборгованість за верстат за І кв.(60000 :12 кв.)

531

685

5000

5.

Нараховано відсотки і комісії за І кв.

952**

685

2000

2000

6.

 

Перераховано лізинговий платіж (5000 + 2000)

 

685

 

311

 

7000

 

 

 

* Збільшилася балансова вартість групи 2 ОФ

* * Вибір затратного рахунка залежить від того, для якої мети орендується об'єкт виробництво, адміністративні витрати, витрати на збут.

3) визначити орендну ставку відсотка. Для цього вартість об'єкта оренди (Вартість об'єкта береться з вирахуванням негарантованої ліквідаційної вартості) слід поділити на суму мінімальних орендних платежів;

4) суму мінімальних орендних платежів необхідно оцінити щодо єдиного часового періоду з використанням орендної ставки відсотка. Тобто визначити теперішню вартість суми мінімальних орендних платежів. Механізм оцінки є аналогічним механізму, описаному в розділі «Облік в орендаря»;

5) з теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів вирахувати суму мінімальних орендних платежів. Це буде загальний фінансовий дохід;

6) отриманий фінансовий дохід (в орендаря це будуть фінансові витрати) необхідно розподілити в часі. Для цього залишок дебіторської заборгованості на початок періоду помножується на орендну ставку відсотка. Приклад розподілу фінансових доходів за періодами в орендодавця наведено в додатку 2 П(С)БО 14.

Витрати з оформлення договору (юридичні, комісійні та інші поточні послуги) визнаються іншими витратами того звітного періоду, в якому вони понесені. Відображаються на pax. 949 «Інші витрати операційної діяльності».

2. Дохід від реалізації необоротних активів і списання об'єкта фінансового лізингу з балансу орендодавця.

Для відображення операцій, наведених у цьому розділі, необхідно з суми мінімальних орендних платежів вирахувати суму фінансового доходу, яку ми вже розрахували вище, і додати негарантовану ліквідаційну вартість.

1. Такий дохід слід відображати за Д-т pax. 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» і К-т pax. 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» (Узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу. (Зміни внесені наказом Мінфіну від 05.03.2008 р. №353)).

2. Одночасно показується списання об'єкта з балансу з відображенням собівартості реалізованих необоротних активів за Д-т pax. 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів», ведеться облік собівартості реалізованих необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу за К-т pax. 10 (103, 104, 105).

3. На субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» ведеться облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

Звертаємо увагу: якщо майно придбавається спеціально для передачі у фінансовий лізинг, то його вартість обліковується на субрахунку 281 (позаяк такий об'єкт не відповідає визначенню необоротних активів). При цьому передача об'єкта в лізинг відображається як звичайний продаж товарів з обліком дебіторської заборгованості на відповідному рахунку (181) (див. таблицю 12.2).

Бухгалтерський та податковий облік операцій фінансової оренди в лізингодавця

Таблиця 12.2

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Перераховано кошти постачальнику для закупівлі верстата для

фінансового лізингу

Відображено податковий кредит з ПДВ

371

311

48000

40000

641/ПДВ

644

8000

2.

Оприбутковано верстат для передачі у фінлізинг

281

631

40000

3.

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

8000

4.

Проведено зарахування передоплати

631

371

48000

5.

Передано верстат у фінансовий лізинг

181

712

60000

50000

6.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

712

641/ПДВ

10000

7.

Списано собівартість верстата

943

281

40000

8

Списано заборгованість за верстат за І кв. (60000 :12 кв.)

377

181

5000

9.

Нараховано відсотки і комісії за І кв.

377

733

2000

2000

10.

Отримано лізинговий платіж (5000 + 2000)

311

377

7000

-