Розділи

загрузка...
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ; ДОГОВІР ПРО ПОЖЕРТВУ; Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування (статті 726, 727 ЦКУ):

— у разі порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи. Крім того, дарувальник має право вимагати повернення дарунка, а якщо таке повернення неможливе, — відшкодування його вартості;

— якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей — стосовно договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна. Умисне вбивство дарувальника дає право вимагати розірвання договору спадкоємцям дарувальника;

— якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

— якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, цю річ може бути знищено або істотно пошкоджено.

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування у зазначених вище випадках, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим. Інакше кажучи, право на розірвання існує лише протягом існування самої речі.

У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі (ст. 727 ЦКУ).

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в 1 рік (ст. 728 ЦКУ).

Форма договору дарування

Таблиця 11.1

Предмет договору

Форма договору

Коментар

Предмети особистого користування

Усна

Щодо зазначених предметів договір може укладатися усно незалежно від умов, передбачених у ст. 208 ЦКУ, наявність яких за загальним правилом вимагає письмової форми договору (за винятком договору про зобов'язання передати в майбутньому)

Предмети побутового призначення

Нерухомість

Нотаріальна

— договір дарування зазначених предметів вважатиметься укладеним з моменту його нотаріального посвідчення (ст. 640 ЦКУ);

— недодержання нотаріальної форми договору означатиме його нікчемність (ст. 220 ЦКУ);

  1. право власності в обдаровуваного виникає з моменту нотаріального посвідчення договору або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним (ч. 3 ст. 334 ЦКУ)

Валютні цінності на суму, яка перевищує 50 н. м. д. г. (850 грн)

Майнове право

Письмова

Якщо за загальним правилом недодержання простої письмової форми не тягне недійсності договору (ст. 218 ЦКУ), то в цьому випадку недодержання письмової форми тягне за собою недійсність договору

Незалежно від предмета — договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому

Рухомі речі, які мають особливу цінність

Письмова

— передача такої речі за усним договором допускається (є правомірною), якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею незаконно;

— критерій визначення «особливої цінності» речі законодавством не встановлено. Тому у разі спору наявність такої ознаки суд повинен встановлювати самостійно виходячи із загальних положень цивільного законодавства

ДОГОВІР ПРО ПОЖЕРТВУ

Пожертвою є дарування обдаровуваному нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, для досягнення ним певної, наперед обумовленої мети (ст. 729 ЦКУ). Саме у визначеності цільового призначення предмета договору пожертви полягає відмінність між цим договором та договором дарування.

Сторонами договору про пожертву є ті самі особи, що можуть бути сторонами договору дарування. Єдиною особливістю є лише те, що підприємницьким товариствам для укладання договорів пожертви не обов'язково зазначати про це в установчих документах підприємства (ч. З ст. 720 ЦКУ).

Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви. На відміну від договору дарування цей договір не може бути укладений з обов'язком передати дарунок у майбутньому.

До договору пожертви застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлене законом.

Особливістю договору пожертви є те, що пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором, і, у разі використання її не за призначенням, вимагати розірвання договору.