Розділи

загрузка...
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ; Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ

Специфікою цього договору є предмет і сторони договору.

Предметом договору контрактації може бути лише сільськогосподарська продукція (далі — СГП) у своєму первісному вигляді або така, що пройшла лише найнеобхіднішу обробку. Якщо ж продукція зазнала промислової переробки, то вона вже є продовольчим товаром, який може бути предметом договору поставки чи іншого виду купівлі-продажу, але не контрактації. Договір контрактації укладається лише щодо СГП, яка має бути вирощена. Отже, момент виконання договору не відповідає моменту укладення договору, є значно віддаленим від нього в часі.

Якщо заготівельником (контрактантом) є орган державної влади (міські, районні, обласні ради тощо), який здійснює державну закупівлю на підставі державних замовлень на поставку державі СГП, потрібно керуватись Положенням №921 (Постанова КМУ від 17.10.2008 р. №921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», див. нову редакцію Положення у «ДК» №49/2008)

Закупівля СГП здійснюється виключно у безпосередніх виробників товарів або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб'юторів тощо).

Положення №921 вимагає від операції з держзакупівлі СГП дотримання певної процедури:

1) публікація оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» та розміщення його на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Тимчасовим положенням, процедур торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника;

2) створення замовником тендерного комітету для організації та проведення процедур закупівель. Склад тендерного комітету та положення про нього затверджуються замовником. До складу тендерного комітету повинні входити працівники замовника і не можуть входити посадові особи та представники учасників, їхні близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їхні представники і близькі родичі; загальна кількість членів має бути не менше п'яти осіб;

3) оформлення протоколу про прийняте тендерним комітетом рішення. Рішення оформляється протоколом, який підписують усі члени тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

Державна закупівля, а у цьому випадку прийняття рішення про замовлення СГП у конкретного сільгоспвиробника, здійснюється шляхом проведення однієї з таких процедур, як:

1) відкриті торги;

2) торги з обмеженою участю;

3) двоступеневі торги;

4) запит цінових пропозицій (котирувань);

5) закупівля в одного учасника.

Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника.

За порушення вимог, установлених Положенням №921 та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, замовники та учасники державних закупівель несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.