Розділи

загрузка...
СТАТУС СТОРІН ДОГОВОРУ ; Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1

СТАТУС СТОРІН ДОГОВОРУ

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Для зручності наведемо податкові наслідки, що виникають залежно від статусу сторін (Через те, що оподаткування доходів і витрат сторін договору залежить від того, резидентами якої держави вони є, Закон про прибуток містить п. 18.1, який зазначає: якщо міжнародним договором, ратифікованим ВРУ, встановлено інші правила оподаткування, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору), операції у договорі купівлі-продажу в табличній формі (див. таблицю 1.3).

Операція з придбання імпортного товару в бухгалтерському та податковому обліку

Таблиця 1.2

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Отримані товари від постачальника на склад 100000,00x4,8517 = 485170

281

632

100000 USD /

485170,00

 

485170,00

2.

Нараховано, сплачено та включено до первісної вартості товару суму мита (умовно 4851,70)

377 281

311

377

4851,70

4851,70

3.

Нараховано та сплачено ПДВ згідно із ВМД (сума умовна)

641/ПДВ 377

377 311

98100,00

4.

Відображено в бухобліку курсову різницю на дату балансу (оскільки отриманий, але неоплачений товар є монетарною статтею балансу) ((4,861 -4,8517) х 100000,00)

 

945

632

930,00

 

 

5

Проведено оплату постачальнику 100000,00x4,9271 =492710

632

312

100000 USD /

492710,00

6.

Відображено курсову різницю щодо заборгованості на дату розрахунку (4,9271 - 4,861) х 100000

945

632

6610,00

 

7540 *

* Якщо платник податку скористається судовою практикою і збільшить ВВ на суму різниці між вартістю товару на дату оприбуткування і дату фактичного розрахунку.

Таблиця 1.3

Відображення у податковому обліку наслідків залежно від статусу сторін

№ з/п

Операція

Платних податку на прибуток

Особа, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування

Фізособа на загальній системі оподаткування

Продаж товару

 

Перша подія — відвантаження товару покупцю

Датою збільшення валового доходу вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата отримання оплати, або дата поставки товару (пп. 11.3.1 Закону про прибуток)

Не впливає на податковий облік (п. 1 Указу №727)

Не впливає на податковий облік (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92)

Перша подія — оплата товару покупцем

Є датою виникнення оподатковуваного доходу (виручки) (п. 1 Указу №727)

Є датою виникнення валового доходу (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92)

Купівля товару

 

Перша подія — оприбуткування товару

У разі якщо продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів (день їх видачі з каси); або дата оприбуткування товарів (пп. 11.2.1 Закону про прибуток). У разі якщо продавець є нерезидентом або резидентами, які сплачують цей податок за ставкою нижчою ніж 25%, або сплачують цей податок у складі єдиного чи фіксованого податку чи є звільненими від сплати цього податку, або не є його суб'єктами згідно з законодавством, — датою збільшення валових витрат є дата оприбуткування платником податку товарів, незалежно від наявності їх оплати (пп. 11.2.3 Закону про прибуток)

Не впливає на податковий облік (п. 1 Указу №727)

Не впливає на податковий облік (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92)

Перша подія — оплата товару

Не впливає на податковий облік (п. 1 Указу №727)

Є датою виникнення документально підтверджених витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92)

Таблиця 1.4

Операція з поставки товару у постачальника

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Отриманий аванс (40%) за товар

311

681

24000,00

20000

2.

Відображено ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

4000,00

—-

3.

Відвантажено і поставлено першу частину товару на суму

36000,00 грн

361

702

681

702

643

361

36000,00

4000,00 24000,00

10000

4.

Відображено списання собівартості відвантаженого товару

902

281

28000,00

5.

Відображено ПЗ з ПДВ за першою поставкою

702

641/ПДВ

2000,00

6.

Отримано оплату (20%) за реалізовані товари

311

361

12000,00

7.

Відвантажено і поставлено другу частину товару на суму 24000,00 грн

361

702

24000,00

20000

 

8

Нараховано ПЗ з ПДВ за другою поставкою

702

641/ПДВ

4000,00

9.

Відображено списання собівартості відвантаженого товару

902

281

16000,00

10.

Отримано оплату (40%) за реалізовані товари

311

361

24000,00

11.

Списано собівартість реалізованого товару на фінансовий результат

791

902

44000,00

12.

Списано дохід від продажу реалізованого товару на фінансовий результат

702

791

50000,00