Розділи

загрузка...
Розділ 8 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ; 8.1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

Розділ 8 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Основні терміни і поняття:

Власний капітал, фонд у необоротних активах, фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, результати виконання кошторису.

8.1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку

Власний капітал бюджетних установ складається із сум їхніх фондів і фінансових результатів діяльності за минулі бюджетні роки.

Фонди бюджетних установ містять суми вкладень до фонду основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з урахуванням нарахованого зносу, а також суми вкладень до фонду малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року.

Фінансовий результат діяльності за минулі бюджетні роки — це фінансовий результат виконання кошторису установи за минулий бюджетний рік у частині загального і спеціальних фондів.

Власний капітал бюджетних установ, як уже зазначалося в розд. 1, є основою для початку і продовження фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, оскільки:

Завдання бухгалтерського обліку власного капіталу такі: