Розділи

загрузка...
РОЗДІЛ 7 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ; 7.1. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами; 7.1.1. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з замовниками; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

РОЗДІЛ 7 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Основні терміни і поняття:

Науково-дослідні роботи, витрати, калькуляція, статті калькулювання, елементи витрат, прямі витрати, непрямі витрати, собівартість, калькуляційна одиниця, об’єкт калькулювання, об’єкт обліку витрат, готова продукція, освітні послуги, медичні послуги, калькулювання послуг .

7.1. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами

7.1.1. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з замовниками

До складу бюджетних установ, як уже зазначалося, входять наукові установи, зокрема науково-дослідні інститути, наукові інститути різної галузевої належності та ступеня підпорядкування. Основним продуктом їхньої діяльності є науково-технічна продукція, отримувана в результаті дослідної діяльності. Науково-дослідна діяльність являє собою специфічний вид виробництва, який має певні особливості. Загальні відмінності наукового виробництва такі:

Науково-дослідну діяльність державних наукових закладів можна поділити на основну й допоміжну. Згідно зі статусом права власності зазначених установ основною вважається діяльність з виконання замовлень держави, що здійснюється за рахунок її коштів. Відповідно додаткова наукова діяльність пов’язана з виконанням науково-дослідних робіт за договорами з замовниками за рахунок коштів останніх.

На відміну від наукової діяльності за бюджетною тематикою остання адаптована в межах категоріального апарату матеріального виробництва. Зокрема, у практиці планування та обліку використовуються на відміну поняття «видатки» терміни «витрати» та «собівартість».

Діяльність з виконання НДР за договорами є окремою ділянкою облікового процесу бюджетних науково-дослідних установ, що має такі завдання: