Розділи

загрузка...
6.6. Обік продуктів харчування; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

6.6. Обік продуктів харчування

Облік продуктів харчування і тари щодо зазначених матеріальних цінностей у системі закладів охорони здоров’я здійснюється відповідно до Інструкції з обліку продуктів харчування в лікувально-профілактичних і інших закладах охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету СРСР, затвердженої Міністерством охорони здоров’я СРСР від 05.05.83 № 530. Облік продуктів харчування і тари має забезпечити:

Закупівля продуктів харчування, як і інших товарно-ма- теріальних цінностей, має здійснюватись закладами систе- ми охорони здоров’я через проведення тендерних торгів. Доставка продуктів харчування визначається умовами до- говору й може здійснюватись як експедиторами постачаль- ника, так і представниками установи. Механізм доставки продуктів харчування та фіксування первинної інформації в облікових документах аналогічний викладеному в підрозд. 6.3.

Продукти харчування, що надходять до установи, як складова запасів підлягають предметно-сортовому обліку на складі.

Для зберігання продуктів харчування використовується спеціально обладнане окреме приміщення — комора чи продуктовий склад. Завідувач складу й комори несе повну матеріальну індивідуальну відповідальність за повне збереження продуктів харчування і тари під час приймання, зберігання і від- пуску. Під час надходження на склад (до комори) продукти харчування мають бути перевірені як на кількісну (асортимент, маса, об’єм, кількість місць), так і якісну відповідність фактичної наявності документальній. Кількісна перевірка здійснюється простим підрахунком та вимірюванням об’ємно-масових характеристик, якісна — попереднім оглядом цінностей та вивченням зовнішніх ознак, а в разі потреби — залученням санітарно-епідеміологічних служб для проведення відповідних лабораторних аналізів. У разі виявлення в результаті попереднього огляду відхилень за якісними характеристиками комірник залучає до подальшої роботи з приймання дієтсестру (дієтлікаря) або чергового лікаря.

У разі встановлення факту недоброякісності продуктів харчування складається акт, а недоброякісні продукти харчування передаються постачальникові разом з висновком лікаря чи санепідемстанції. Якщо під час надходження продуктів харчування виявлено кількісні розбіжності — нестача чи надлишки — при- ймання продуктів харчування зупиняється і відновлюється після створення наказом керівника установи спеціальної комісії, яка й проводить остаточну роботу з приймання. За результатами роботи дана комісія складає акт у 2-х примірниках (для оприбуткування матеріальних цінностей в установі та для подання претензій постачальнику).

Під час приймання продуктів харчування матеріально відповідальна особа повинна здійснити приймання тари на підставі документів на продукти харчування, де окремим рядком зазначається найменування тари, їх кількість, ціна й сума. Під час приймання тари перевіряється її відповідність чинним стандартам, технічним умовам, а також наявність маркування. У разі виявлення відхилень дії аналогічні описаним раніше. Порожня тара повертається постачальникам.

Складський облік продуктів харчування і тари ведеться у книзі складського обліку (ф. № З-9), оформленій у встановленому порядку. Книга ведеться за найменуваннями, номенклатурними номерами, сортами в кількісному виразі. Підставою для внесення записів є прибутково-видаткові первинні документи, зокрема рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні, акти приймання матеріалів, меню-вимога (ф. № З-4), вимоги на видачу продуктів харчування (ф. № 14-МЗ), накладні (вимоги).

Оскільки щоденна потреба у продуктах харчування до видачі залежить від кількості осіб, що отримують харчуван- ня, передачі продуктів харчування зі складу до харчобло- ку передує поточне збирання інформації щодо окремих кількісних показників. Так, щоденно до 9.00 старші медсест- ри відділень подають дієтичній сестрі інформацію про наявність хворих за формою № 22-МЗ. У формі зазначається поділ хворих за дієтичними столами лікувального харчування, яке, у свою чергу, здійснюється відповідно до кожної історії хвороби. Кількість хворих звіряється з даними приймального відділення.

Дієтсестра, отримавши відомості про наявність хворих за відділеннями, складає узагальнену форму в цілому по лікар- ні з розбиттям за дієтстолами й перевіряє інформацію на відповідність статистичним даним та даним приймального від- ділення.

На підставі відомості про наявність хворих по лікарні дієтич- на сестра за участю шеф-кухаря, працівника бухгалтерії та дієтолога складає меню-розкладку (ф. № 44-МЗ) чи в разі незначної кількості дієтологів меню-вимогу. На підставі меню-розкладки бухгалтерією виписується вимога на видачу продуктів харчування зі складу (комори) (ф. № 45-МЗ).

Відпуск продуктів харчування зі складу (комори) до харчо- блоку здійснюється через шеф-кухаря за вимогами (ф. № 45-МЗ) чи меню-вимогами (ф. № З-4) (табл. 6.8). Один примірник зазначених документів залишається в шеф-кухаря, другий — у комірника, на підставі якого він робить записи у книгу складського обліку. Сформовані та згруповані первинні прибутково-видаткові документи комірник здає з реєстром здачі-прийняття документів до бухгалтерії.

У бухгалтерії облік надходження продуктів харчування здійснюється в накопичувальній відомості (ф. № З-12), яка складається за матеріально відповідальними особами на підставі первин- них документів у кількісному й сумарному виразі та є основою для заповнення зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування ф. № 398 — меморіальний ордер № 11 (табл. 6.9).

Облік витрачання продуктів харчування ведеться також у накопичувальній відомості (ф. № З-13) за матеріально відповідальними особами (обслуговуючими установами) на підставі меню-вимог та вимог на видачу продуктів харчування (табл. 6.10). На їх підставі формується Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування (ф. № 411 — меморіальний ордер № 12 — табл. 6.11).

На підставі накопичувальних відомостей у бухгалтерії складається також реєстр аналітичного обліку — сортова оборотна відомість (ф. № З-11), яка ведеться за найменуваннями, сортом, кількістю, вартістю тощо (рис. 6.4).

Таблиця 6.8

Типова форма № З-4

Меню-вимога на видачу продуктів харчування

на 16 листопада 2003 р.

Кількість одержувачів харчування 200 осіб


Меню

Найменування та кількість продуктів харчування, що підлягають закладанню на одну особу

Гречка

Рис

«Геркулес»

«Локшина»

Борошно

Хліб

Сир (кисломолочний)

Молоко

Сир (твердий)

Яйця

І. Сніданок

Каша гречана

0,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сир із цукром

 

 

 

 

 

 

0,1000

 

 

 

Яйце у сметані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Сир твердий

 

 

 

 

 

 

 

 

0,050

 

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Обід

Суп рисовий

 

0,020

 

 

 

 

 

 

 

 

Картопляне пюре

 

 

 

 

 

 

 

0,100

 

 

Салат із капусти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Битки яловичі

 

 

 

 

0,050

 

 

0,020

 

0,2

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Полуднування

Ватрушка із сиром

 

 

 

 

0,050

 

0,045

0,005

 

0,2

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Вечеря

Локшина молочна

 

 

 

0,020

 

 

 

0,150

 

 

Котлета парова

 

 

 

 

 

0,015

 

0,010

 

0,2

Чай із цукром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булочка солодка

 

 

 

 

0,060

 

 

0,060

 

0,1

Сіль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом на одну особу

0,070

0,020

0,080

0,020

0,160

0,015

0,145

0,335

0,050

1,7

Разом до видачі …..

14,000

4,000

16,000

4,000

32,000

3,000

29,000

67,000

10,000

340

Ціна ……………….

2-50

2-30

2-20

1-30

1-00

1-00

4-50

1-00

12-00

0-20

На суму………….

35-00

9-20

35-20

5-20

32-00

3-00

130-50

67-00

120-00

68-00

 

Закінчення табл. 6.8

Меню

Найменування та кількість продукт