Розділи

загрузка...
5.2. Облік надходження і наявності необоротних активів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

5.2. Облік надходження і наявності необоротних активів

Первісне формування складу необоротних активів бюджетних установ і організацій здійснює держава за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Надалі для забезпечення оптимізації господарської діяльності та якісного надання послуг постійно їхній склад поповнюється та оновлюється через придбання за системою тендерних торгів, капітальне будівництво, отримання гуманітарної допомоги та безкоштовне надходження. Усі зазначені процеси характеризуються як надходження необоротних активів.

Відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої Наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64, зазначені об’єкти приймає в експлуатацію комісія, утворена з цією метою наказом керівника установи. До складу комісії, як правило, входять представники інженерно-технічних служб, відділів постачання, бухгалтерського підрозділу та представники структурних підрозділів. Комісія, приймаючи необоротні активи, складає Акт прийняття-передачі основних засобів ф. № ОЗ-1 (бюджет) (табл. 5.1). Акт складається у двох примірниках: один — для установи, яка здає, другий — для установи, яка приймає. Підписують його члени комісії та матеріально відповідальна особа, а затверджує керівник установи. На кожний об’єкт необоротних активів складається окремий акт, проте в разі прийняття до обліку господарського інвентарю, інструментів, обладнання та інших однотипних об’єктів, які мають однакову вартість, дозволяється складання загального акта.

Таблиця 5.1

ф. ОЗ-1 (бюджет)

АКТ ПРИЙНЯТТЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа

Дата складання

Код особи, яка відповідає за збереження основних засобів

Код виду операції

44

1.04.01

127

62

 

Здавач

Одержувач

Дебет

Кредит

Первісна (балансова вартість)

Інвентарний номер

Код

Сума (зносу ) за даними переоцінювання на ____ 2000__р. або за документами придбання

Рік випуску (побудови)

Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)

Номер паспорта

Цех, відділ, дільниця, лінія

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок та об’єкт аналітичного нарахування зносу

Норми зносу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ТОВ «КП»

ВНЗ

104

 

364

 

820-00

1 048 321

131

25 %

320-00

1999

200/

115 РТ

На підставі наказу, по ВНЗ № 152 від 20 травня 2001 від ___________________________

Проведений огляд принтера «Samsung»

(найменування об’єкта)

що приймається в експлуатацію від Митрофанова В. В.

У момент приймання об’єкт перебував на складі

(місцезнаходження об’єкта)

Об’єкт технічним умовам відповідає

Доробка не потрібна

Підсумки випробувань об’єкта. Висновок комісії Принтер відповідає технічним умовам

Перелік технічної документації паспорт 115 РТ

Голова комісії

___проректор__

(посада)

_________________

(підпис)

_Стефаненко С. В._

(прізвище, ініціали)

Члени комісії

__зам. гол. бух.__

(посада)

_________________

(підпис)

_Віргун Г. М._

(прізвище, ініціали)

 

___директор___

(посада)

_________________

(підпис)

_Львівський Р. А._

(прізвище, ініціали)

 

__експедитор__

(посада)

_________________

(підпис)

_Митрофанова Д. В._

(прізвище, ініціали)

Об’єкт основних засобів прийняв

___комірник____

(посада)

_________________

(підпис)

_Коливан І. Д._

(прізвище, ініціали)

здав

__експедитор__

(посада)

_________________

(підпис)

_Митрофанова В. В._

(прізвище, ініціали)

В окремих випадках дозволяється прийняття необоротних активів безпосередньо на підставі первинної супроводжувальної документації постачальника: рахунків-фактур, накладних тощо. За таких умов форма № ОЗ-1 не складається, а прийняття необоротних активів супроводжується підписом матеріально відповідальної особи на документах постачальника.

Необоротні активи, отримані установою як гуманітарна допомога, приймає комісія, утворена наказом керівника установи, до складу якої входять працівник бухгалтерії та представник вищої установи. Комісія здійснює огляд та оцінювання за ринково вільними цінами на аналогічні об’єкти та складає акт про прийняття, який оформлюється в зазначеному щойно порядку. Після оформлення акт разом із відповідною технічною документацією передається до бухгалтерії (централізованої бухгалтерії) для здійснення аналітичного й синтетичного обліку. Для включення отриманого об’єкта необоротних активів до складу інвентарних об’єктів установи йому присвоюється інвентарний чи номенклатурний (для білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних активів, матеріалів, довготривалого використання та таких, що мають специфічне призначення) номер.

Інвентарний номер має вісім знаків (цифр): перші три знаки означають номер субрахунка Плану рахунків бухгалтерського обліку, четвертий — підгрупу, останні чотири знаки — порядковий номер предмета в підгрупі. Для тих субрахунків, для яких не виокремлено підгрупи, четвертий знак позначається нулем. Якщо інвентарний об’єкт складний і містить ті чи інші окремі елементи, що становлять з ним єдине ціле, на кожному такому елементі має бути зазначений той самий інвентарний номер, що й на основному об’єкті.

Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та малоцінних необоротних матеріальних активів установлюються номенклатурні номери. Номенклатурний номер містить сім знаків (цифр): перші три означають субрахунок, четвертий — підгрупу, три останні знаки — порядковий номер предмета в підгрупі. При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни присвоюється той самий номенклатурний номер .

Інвентарні та номенклатурні номери фіксуються на об’єкті так:

Відповідальність за маркування необоротних активів несуть матеріально відповідальні особи. Інвентарні номери присвоюються необоротним активам на весь час їх перебування в установі та залишаються вільними ще впродовж трьох років після вибуття об’єктів чи їх ліквідації. Орендовані необоротні активи обліковують за інвентарними номерами, присвоєними їм орендодавцями.

На підставі отриманих документів інформація про інвентарні об’єкти фіксується в системі предметного обліку, ведення якого забезпечується відкриттям інвентарних карток. Зауважимо, що окремим інвентарним об’єктом вважається закінчений конструктивний пристрій з усіма пристосуваннями й пристроями, що його стосуються, конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій або певний комплекс конструктивно об’єднаних предметів, що становлять єдине ціле й разом виконують певну роботу (кожна окрема будівля з розміщеними всередині неї необхідними комунікаціями, земля, на якій розташовано будівлі, тощо).

Відкриває і веде картки бухгалтерія. Відповідно до Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, затвердженої Наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2.12.97 № 125/70, передбачено до застосування три картки інвентарного обліку відповідно до видів необоротних активів:

Таблиця 5.2

ф. ОЗ-6 (бюджет)

ІНВЕНТАРНА КАРТКА №4532

ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Монітор «Samsung» Sync Master 700 IFT

(повна назва об’єкта і його призначення)

Samsung Electronics ce., LTD, Korea

(найменування заводу виробника)

Відділ кадрів

(місцезнаходження об’єкта)

Ковальчук М. І.

(матеріально відповідальна особа)

 

Паспорт, креслення, модель, тип, марка

Заводський номер

Дата випуску (виготовлення)

Дата і номер акта про введення в експлуатацію

Інвентарний номер

Синтетичний рахунок, субрахунок

Первісна вартість

Знос

Останній рік нарахування зносу

 

700 IFT

Р 617Н26 № 700348

29.03.99

21.12.99 № 138

1048132

104

130

700-00

2003

 

Дорогоцінні метали

Позначка про оприбуткування

Позначка про вибуття

найменування

вид

маса

Бухгалтерський запис

Бухгалтерський запис

Причина вибуття

Дата

Номер МО

Дата

Номер

 

 

 

 

26.12.99

№ 4

 

 

 

Реконструкція, модернізація

Капітальний ремонт

Бухгалтерський запис

Бухгалтерський запис

Дата

Номер

Сума

Дата

Номер

Сума

Дата

Номер

Сума

Дата

Номер

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&