Розділи

загрузка...
Б.4.4.6. Методика визначення та обліку валового прибутку ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.4.6. Методика визначення та обліку валового прибутку

Валовий прибуток (збиток) — це різниця між чистим доходом від продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг).

Валовий прибуток (збиток)

=

Чистий дохід (виручка) від продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг)

Виробнича собівартість проданої (реалізованої) готової продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) — це їх виробнича собівартість, тобто реалізованої готової продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Для визначення валового прибутку у бухгалтерському обліку потрібно залишати таке проведення в системі рахунків

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, наданих послуг, виконаних робіт)».

Але для визначення валового прибутку попередньо потрібно визначити та відобразити в обліку собівартість проданої готової продукції, надання послуг або проданих товарів.

Виробнича собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг) складається з:

  1. прямих матеріальних затрат;
  2. прямих затрат на оплату праці;
  3. інших прямих затрат;
  4. виробничих накладних витрат.

Інші витрати включаються до собівартості виробничих запасів, якщо вони мали характер:

доставки запасів до їх місця знаходження;

приведення запасів у стан виробничої готовності.

Після визначення в бухгалтерському обліку робиться запис:

Дебет рахунка «Собівартість реалізованої готової продукції»

Кредит рахунка «Готова продукція на складі».

На підприємствах торгівлі собівартість реалізованих товарів складається з затрат на їх придбання, які включають:

  1. ціну придбання (купівлі);
  2. витрати на транспортування, навантаження та розвантаження;
  3. інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням товарів та послуг;
  4. ввізне мито;
  5. різні податки (крім тих, що згодом відшкодовуються підприємству податковими органами).

Собівартість проданих реалізованих товарів записують проведенням

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих товарів»

Кредит рахунка «Товари на складах».