Розділи

загрузка...
Б.4.2.2.17. Облік адміністративних затрат виробничої діяльності; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.4.2.2.17. Облік адміністративних затрат виробничої діяльності

За новою методикою формування затрат адміністративні затрати виділені у самостійну групу.

За П(С)БО 2 «Адміністративні затрати» — це загальногосподарські затрати, які пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. До них відносяться:

Загальна методика побудови обліку адміністративних затрат за елементами аналогічна методиці побудови затрат виробничої діяльності, або затрат по збуту. Тобто на першому етапі формуються елементи затрат — матеріальні затрати, затрати на оплату праці тощо, а на другому проводиться їх списування на фінансові результати. Це у фінансовому обліку.

У внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх побудови за ознаками прямого або непрямого відношення до відповідного виду продукції або іншої ознаки.

Облік «Адміністративних затрат» ведуть на рахунку аналогічної назви.

За дебетом рахунка «Адміністративні затрати» відображаються відповідні затрати у кореспонденції з кредитом таких рахунків: «Виробничі запаси» з наступним записом на субрахунки «Мате- ріали», «Паливо» «Запасні частини» тощо, знос (амортизація) «основних засобів», «Розрахунки з оплати праці», «Розрахунки зі страхування» та інші.

Загальна сума затрат, накопичена на дебеті рахунка «Адміністративні затрати», повністю списується в дебет рахунка «Фінансові результати» при їх визначенні.

В аналітичному обліку доцільно Адміністративні затрати облікувати за статтями кошторису (плану).