Розділи

загрузка...
Б.3.6.1.2. Групування засобів праці в обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.6.1.2. Групування засобів праці в обліку

У бухгалтерському фінансовому обліку усі засоби праці поділяються на дві групи — оборотні та необоротні. Основу такого поділу формує: з одного боку, ліміт ціни придбання, а з іншого — строк використання (рис. Б.3.6.1).

До основних засобів належать засоби праці, що експлуатуються довше ніж один рік і мають вартість понад встановлений ліміт; виняток становить лабораторне обладнання, для якого ліміт значно вищий; повністю і багаторазово беруть участь у процесі виробництва; переносять свою вартість на готову продукцію частинами, у міру зносу. Це такі:

Окрім вищенаведених до основних засобів праці належить також група «Інші необоротні матеріальні активи», які поділяють на такі групи:

Класифікація засобів праці  для побудови бухгалтерського обліку

Рис. Б.3.6.1. Класифікація засобів праці для побудови бухгалтерського обліку

До неосновних засобів праці підприємств і господарських організацій належать і обліковуються у складі запасів у обороті у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів, або у складі тварин на вирощуванні і відгодівлі такі об’єкти:

1) у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів:

а) предмети, які служать менш ніж один рік, незалежно від їх вартості;

б) предмети вартістю, нижчою за ліміт, який встановлено відповідними нормативними актами, незалежно від терміну їх служби, за винятком сільськогосподарських машин та знаряддя, а також робочих і продуктивних тварин, які належать до основних засобів незалежно від їх вартості;

в) прилади, засоби автоматизації і лабораторне обладнання, нижчі за встановлений ліміт, придбані науково-дослідними організаціями і промисловими підприємствами для центральних заводських лабораторій в установленому порядку;

г) спеціальні інструменти, пристрої та інструменти цільового призначення для серійного чи масового виробництва певних виробів або для виконання індивідуального замовлення незалежно від їх вартості;

д) спеціальний одяг, спеціальне взуття і постільне майно незалежно від його вартості і терміну служби, за винятком постільного майна, що обліковується у складі основних засобів готелів;

2) тварини на вирощувані та відгодівлі:

У фінансовій системі при плануванні та обліку всі засоби праці поділяються на дві великі групи: засоби праці оборотні та необоротні.

За своїм призначенням усі засоби праці — оборотні та не- оборотні, можуть бути двох видів: загального і спеціального призначення.

В основі такого поділу лежать три ознаки: розмір затрат на придбання або спорудження; порядок їх погашення; термін служби та інші.

Віднесення предметів, що є засобами праці, до необоротних або оборотних засобів пояснюється насамперед тим, що вони або малоцінні (недорогі), або швидко зношуються (швидше як за один рік експлуатації), або мають спеціальне призначення.