Розділи

загрузка...
Б.3.5.9. Iнвентаризація матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів; Б.3.5.10. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.9. Iнвентаризація матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів

Порядок і терміни проведення інвентаризації регламентуються Положенням з інвентаризації. Підприємства зобов’язані провадити інвентаризацію залишків матеріалів не рідше як один раз на рік, за станом на 31 грудня. Позачергова інвентаризація провадиться в разі зміни матеріально відповідальних осіб. Перед складанням річного звіту залишки матеріальних цінностей мають бути перевірені протягом IV кварталу.

Для проведення інвентаризації призначають робочу комісію у складі не менш як трьох чоловік. При цьому обов’язковими членами цієї комісії мають бути: матеріально відповідальна особа і працівники бухгалтерії.

До початку інвентаризації у бухгалтерії необхідно обробити всі прибуткові і витратні документи щодо складу.

Головний бухгалтер або його заступник інструктує інвентаризаційну комісію стосовно проведення інвентаризації. До початку інвентаризації від матеріально відповідальної особи вимагається розписка в тому, що до початку проведення інвентаризації всі документи здані до бухгалтерії, а цінності опри- бутковані або списані.

Наявність цінностей визначається обов’язковим підрахуванням, зважуванням, обмірюванням залежно від одиниць вимірювання.

Дані інвентаризації фіксуються в описах або актах. Описи складаються окремо: за місцями зберігання як належні, так і не належні підприємству, придатні і непридатні, зіпсовані, нестандартні тощо.

У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, виявляються відхилення від книг обліку і причини відхилень. Інвентаризаційні описи (акти) разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів.

При цьому бухгалтерія складає порівняльну відомість. У ній послідовно виконуються такі розрахункові процедури: здійснюється взаємний залік надлишків і нестач унаслідок пересортиці; розрахунок природної нестачі (у виняткових випадках з особливого дозволу керівника виконуються уточнювальні записи, наприклад у разі, коли знайдено арифметичну помилку або інші неточності в роботі); визначаються кінцеві результати інвентаризації.

Результати інвентаризації регулюються таким чином: за результатами пересортиці проводиться залік нестач надлишками; втрати цінностей у межах встановлених норм відносяться на витрати; за уточненими даними відображаються у системі рахунків відхилення, які спричинені випадковими обставинами; нестачі цінностей понад норми втрат і втрати від псування, коли конкретні винуватці не встановлені, регулюються згідно з діючими положеннями про бухгалтерський облік і баланси; сума нестачі підлягає відшкодуванню матеріально відповідальними особами, винними у її виникненні.

Облік нестач і втрат цінностей, виявлений при інвентаризації, ведуть на рахунку. На основі порівняльної відомості роблять такі записи:

на суму пересортиці:

Дебет відповідного рахунка «Обліку запасів»

Кредит відповідного рахунка «Обліку запасів»;

на загальну суму нестач, псування цінностей:

Дебет рахунка «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

Кредит відповідного рахунка «Обліку запасів»;

на нестачі в межах норм природних втрат:

Дебет рахунка «Нестачі та витрати від псування цінностей»

Кредит рахунка «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»;

на нестачі понад норми природних втрат, а також від псування при зберіганні, що підлягають утриманню з винних осіб:

Дебет рахунка «Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків»

Кредит рахунка «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».

Розмір заподіяних втрат утримується з винних з розрахунку вартості втрачених цінностей;

кінцева сума надлишків:

Дебет відповідного рахунка «Обліку запасів»

Кредит рахунка «Інші доходи від операційної діяльності».

Стан матеріальних цінностей відображається у місячних (якщо такі складаються), квартальних і річних балансах.

Б.3.5.10. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Тварини на вирощуванні та відгодівлі являють собою специфічну форму запасів сільськогосподарського виробництва.

В разі придбання тварин у інших підприємств (молодняка і дорослої худоби для відгодівлі) робиться запис:

Дебет рахунка «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками».

Приплід молодняка продуктивної та робочої худоби, звірів і птиці записують так:

Дебет рахунка «Тварини на відгодівлі та вирощуванні»

Кредит рахунка «Виробництво ».

Якщо худоба була прийнята від населення для продажу, у бухгалтерському обліку буде зроблено запис:

Дебет рахунка «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Кредит рахунка «Інші розрахунки».

Якщо молодняк тварин переведено в основне стадо, у бухгалтерському обліку буде зроблено запис:

Дебет рахунка або «Капітальні інвестиції» або «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Кредит рахунка «Тварини на відгодівлі та вирощуванні».