Розділи

загрузка...
Б.3.3.6.8. Облік розрахунків з банками за одержані кредити; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.6.8. Облік розрахунків з банками за одержані кредити

Загальні поняття. Кредит — це надання підприємствам банками у тимчасове користування коштів, які являють собою акумульовані вільні кошти інших підприємств, організацій, бюджету та населення. Кредит видається на умовах повернення, терміновості, забезпеченості і сплати процентів за користування ним.

За терміном надання кредити поділяються на коротко-, середньо- та довгострокові.

Кредитування підприємств здійснюють за позиковими рахунками.

Робочим планом рахунків потрібно передбачити два типа рахунків для обліку позик банку: «Короткострокові позики», «Довгострокові позики».

Облік короткострокових позик. Короткострокові позики банку — це позики на строк до одного року.

Підприємства користуються короткостроковими кредитами з такою метою: під запаси товарно-матеріальних цінностей; сезонні витрати виробництва; заготівля сільськогосподарської сировини; розрахункові операції; інші кредити (купівля лімітованих чекових книжок; виставлення акредитивів тощо).

Для обліку одержання на розрахунковий рахунок короткострокових позик здійснюють записи в дебеті рахунка «Розрахунковий рахунок» та в кредиті рахунка «Короткострокові позики».

Якщо банк сплатив рахунки постачальників, тобто здійснив операцію без розрахункового рахунка, то видача цих позик ві- дображається записом в дебеті рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» та в кредиті рахунка «Короткочасні позики».
Погашення цих позик виконується з використанням дебету рахунка «Короткострокові позики» та кредиту рахунка «Розрахунковий рахунок».

Облік середньострокових і довгострокових позик банку. У світовій практиці середньострокові позики банку — це позики на строк від одного до трьох років. Об’єктами кредитування є витрати на впровадження нової техніки та удосконалення технології виробництва, на розширення виробництва, на освоєння випуску нових видів продукції тощо.

Довгострокове кредитування здійснюється банками на строк від чотирьох і більше років.

Отримання цих позик відображають бухгалтерськими записами в дебеті рахунка «Розрахунковий рахунок» та в кредиті рахунка «Довгострокові позики».

Погашення кредиту відображається бухгалтерськими записами в дебеті рахунка «Довгострокові позики» та кредиті рахунка «Розрахунковий рахунок».

Аналітичний облік кредитів ведеться за видами, цільовим призначенням і строком повернення.