Розділи

загрузка...
Б.2.3.2. Характеристика рахунка «Статутний капітал»; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.2.3.2. Характеристика рахунка «Статутний капітал»

Рахунок «Статутний капітал» призначений для обліку даних та узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу підприємства. Сальдо цього рахунка має відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксований в установчих документах підприємства та зареєстрований у державному реєстрі. Записи за згаданим рахунком виконуються лише в разі збільшення або зменшення статутного капіталу, що відбувається в установленому чинним законодавством порядку, але тільки після внесення відповідних змін до установчих документів, тобто перереєстрації статутного капіталу.

Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал у сумі внесків засновника (учасників), які передбачені установчими документами (наприклад, у сумі виконаної підписки в акціонерному товаристві), відображається за кредитом рахунка «Статутний капітал» у кореспонденції:

1) у одноосібного власника — рахунками обліку грошових засобів та інших цінностей (активів);

2) у товариствах — рахунком «Неоплачений капітал».

Фактичні надходження власників (засновників) проводяться за кредитом рахунка «Неоплачений капітал» в кореспонденції з рахунками обліку грошових засобів та інших цінностей (активів) або зобов’язань (пасивів).

Аналітичний облік за рахунком «Статутний капітал» прово- диться по засновниках підприємства. На підприємствах, створених у формі акціонерних товариств, до рахунка «Статутний капітал» можуть бути відкриті субрахунки:

1) за видами акцій — прості, привілейовані;

2) за ознаками внесків — оголошений капітал, підписаний капітал, оплачений капітал, вилучений капітал.