Розділи

загрузка...
A.10.2. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

A.10.2. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків

Розглянемо особливості синтетичних і аналітичних рахунків на прикладі обліку матеріалів.

Для спрощення міркувань припустимо, що підриємство має лише два види матеріалів — А і Б, а дані про наявність і рух цих матеріалів відбиваються на аналітичних рахунках у вигляді табл. А.10.1 і А.10.2.

Таблиця А.10.1

Матеріал А

Дебет

Кредит

Номер операції

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Номер операції

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сальдо

1000

5

5000

2

500

5

2500

1

700

5

3500

3

800

5

4000

Оборот

700

5

3500

Оборот

1300

5

6500

Сальдо

400

5

2000

 

Таблиця А.10.2

Матеріал Б

Дебет

Кредит

Номер операції

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Номер операції

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сальдо

300

10

3000

2

200

10

2000

1

600

10

6000

3

150

10

1500

Оборот

600

10

6000

Оборот

350

10

3500

Сальдо

550

10

5500

 

У системі аналітичного обліку дані на синтетичному рахунку «Матеріали» відображуватимуться у вигляді табл. А.10.3.

Таблиця А.10.3

Рахунок «Матеріали»

Дебет

Кредит

Сальдо

8000

2

4500

1

9500

3

5500

Оборот

9500

Оборот

10000

Сальдо

7500

 

Цей рахунок містить лише узагальнені показники про наявність, надходження і витрачання матеріалів у цілому. Він не дає відомостей про те, які види матеріалів наявні у підпри- ємстві і як змінився кожний вид окремо. У ньому відсутні також натуральні показники. Такий рахунок називається синтетичним.

Як бачимо зі схем аналітичних рахунків, що розкривають синтетичний рахунок «Матеріали», на таких рахунках залиш- ки та операції щодо матеріалів записані докладніше. Загальні суми залишків синтетичного рахунку і всіх трьох операцій рознесені окремими сумами за конкретними видами матеріалів на аналітичних рахунках. При цьому на аналітичних рахунках стан і рух матеріалів подано в грошовому та натуральному вираженні.

Зауважимо, що на практиці застосовується спрощена форма аналітичних рахунків матеріалів — кількісно-сумова. Тут для наочності використано розгорнуту форму записів.

Загальні підсумки записів за аналітичними рахунками мають збігтися із записами на синтетичному рахунку.

Порівняємо суми початкових і кінцевих залишків за наве- деними аналітичними рахунками з відповідними сумами за синтетичним рахунком «Матеріали». Маємо: початкові залишки 8000 грн. (5000 + 3000), кінцеві залишки — 7500 грн. (2000 + + 5500), суми окремих операцій (першої, другої та третьої), записані на синтетичному рахунку, дорівнюють відповідним сумам в аналітичних рахунках. Підсумки оборотів синтетичного рахунку також збігаються з підсумками відповідних оборотів за обома аналітичними рахунками: за дебетом 9500 грн. (3500 + 6000), за кредитом 10000 грн. (6500 + 3500). Збіг усіх цих сум обов’язковий, оскільки на аналітичних рахунках записувались залишки та операції, які відображені на синтетичному рахунку (тільки розгорнуто).